0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Antropologien i møte med globale kriser, Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse

Nyhetsbildet preges av en samtid i krise. Vi konfronteres daglig med en flyktningkrise som utfordrer EU, nasjonalstater og sivilsamfunn og gir grobunn for ekstremisme. Jordens befolkning øker, og med den også presset på matproduksjon som stadig effektiviseres, men fører med seg økologiske sammenb...

Awarded: NOK 71,573

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2011

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening er en begivenhet som finner sted hvert år i mai måned. Ansvaret for konferansen går på omgang mellom de forskjellige universiteter og høyskoler i Norge hvor det finnes antropologiske fagmiljøer. I 2011 er det Sosialantropologisk institutt ved Univers...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo