0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law har som hovedmål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning i skjæringspunktet mellom rett og politikk, med særlig fokus på «lawfare», det vil si ulike aktørers strategier for å skape sosial endring ved bruk av rettslige virkemidle...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalisation, health impacts and game changers

"Political Determinants of SRHR" analyserer effektene av å kriminalisere seksuell og reproduktiv atferd og -helsetjenester og den politiske dynamikken som driver, hemmer og former denne bruken av strafferett. Det empiriske fokuset er på Afrika, og årsaker og virkninger av (av)kriminalisering av a...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

Prosjektet Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global Battles har analysert den globale politiske kampen om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). En internasjonal, flerfaglig forskergruppe (jus, samfunnsvitenskap, psykologi) har brukt ulike metoder (kvalitative, kvantitative, eksperiment...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The legal battlefield of sexual and reproductive rights: drivers, dynamics and health consequences

Across the globe we see increasing polarization and judicialisation of sexual and reproductive rights (SRR) domestically and at the international level, including in low-income countries, such as Kenya, Nepal and Uganda. The battle-lines are particularly stark with regard to abortion rights, acc...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sexual and Reproductive Rights Lawfare in Latin America

Across Latin America we see an increasing judicialisation of sexual and reproductive rights (SRR), domestically and at the international level. Polarization is particularly pronounced with regard to abortion rights and rights of sexual minorities (LGBTI - lesbian, gay, bisexual, transgender and i...

Awarded: NOK 95,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Land Rights, Environmental Protection and Inclusive Development within India's Federal System

Prosjektet "Landrettigheter og inkluderende, bærekraftig utvikling i Indias føderale system" har undersøkt hvordan lovene som skulle beskytte Indias stammefolk (Adivasier, urfolk) og deres områder, fungerer under en økonomisk politikk som fremmer utvikling gjennom storstilt industrialisering, med...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vestnordiske grunnlovsprosesser

I Norge har det de senere år pågått en omfattende prosess med mål om å "pusse opp" Grunnloven. Flere av våre naboer i vest (Island, Færøyene, Skottland) er også i gang med - til dels gjennomgripende - grunnlovsprosesser. Prosessene har fellestrekk med de n norske og med hverandre, men er også ul...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Right to Property and Economic Development in India Mobile researcher: Namita Wahi, India

The research examines how the Indian Supreme Court has, over the last sixty years, managed tensions between the right to property and the state's power to acquire property for the purposes of social redistribution and economic development. Conventional s cholarly accounts have labelled the Court...

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Courts' Accountability Function: Lessons from Latin America, Africa and Eastern Europe

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2009-2011

Location: Vestland

GLOBHELS-Global helse

Right to health trough litigation? Can court enforced health rights improve health policy and priority setting in poor countries?

Background A majority of the world's governments are obliged through international treaties or national constitutions, or both, to respect, protect, promote and fulfill the human right to health. Cases regarding the right to health care are increasingly b rought before the courts in a number of l...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The Poor and the Judiciary

Poverty reduction and promotion of social rights are usually seen as matters of policy and not legal adjudication. However, in recent years we have seen that poor groups in different parts of the world choose to mobilise through the legal system in order to claim their social rights. In some case...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Accountability Function of Courts in New Democracies

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

CMI - SIP: Courts in trasition: Research programme focussing on the role of the judicial branch in new democracies

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The Role of Courts in the Consolidation of Democracy and Social Transformation in South- Africha

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland