0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Profilbaserte lenkearmer

AlChassis er et prosjekt som skal utvikle og demonstrere at chassiskomponenter til bil basert på ekstruderte aluminiumprofiler, og spesielt hjuloppheng. Dette er spesielt kritiske sikkerhetskomponenter hvor en feil kan resultere i alvorlig ulykke. Hjuloppheng basert på ekstruderte aluminiumpro...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk posisjonering for deltakelse Teknologiplattformen Manufuture i perioden 2015 - 2017

Deltakelse i en strategisk gruppe etablert av ICT programmet om ICT in Manufacturing i 9. rammeprogrsm.

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FiberComp - High Performance Wood Fiber Composite Materials

FiberComp prosjektet har bygget videre på den omfattende kunnskapen om trefiber og polymerteknologi konsortiets medlemmer har i forhold til å utvikle grønne, biobaserte komposittprodukter med en sterk forbedret funksjonalitet, sammenlignet med eksisterende produkter på det internasjonale markedet...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Technology developent for effective harvest of snow crab

CrabTech-prosjektet har hatt en avgjørende rolle i utviklingen av snøkrabbefiskeriet i Norge. Prosjektet eies av Opilio AS, som siden 2017 har hatt to fartøy aktivt i fiskeriet. I tillegg til pilotfartøyet MS Northeastern, som har vært i kommersiell helårig drift i over fire år, har fartøyet MS...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksindustrien

Integrasjonen av vaskeutstyr med roboten har blitt gjennomført. Robotens rekkevidde og bevegelsesmønster er slik at ved vask av Baader 142 sløyemaskin er dette slik man ønsket.Det ble videre utviklet og implementert et preprogrammert bevegelsesmønster for grovspyling og skumlegging av vaskeobjek...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Dypvannsrunddorg - Utvikling og kommersialisering av dypvannsrunddorg for kystflåten

En dypvannsrunddorg er en dorg som går kontinuerlig rundt i en lukket sløyfe mellom fartøyet og en nedsenket gjennomføring med trinse. Gjennomføringen henger i en egen line fra fartøyet og senkes til ønsket dyp. Dorgen drives automatisk rundt av en haler om bord i båten, og kan opereres ned til o...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye løsninger for flerlagskonstruksjoner med redusert permeabilitet og bedret vedheft

Prosjektet har vært koordinert gjennom en aktiv prosjektgruppe. Det var godt forankret i bedriftenes ledelse, noe som ble reflektert i høy egeninnsats. Ulike grupper arbeidet uavhengig med temaene permeabilitet og heft. Den først delen av prosjektet var fokusert på analyse av metoder og anvend...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multimaterialprodukter og levetid i ulike miljø

Det har vært en trend internasjonalt innen bærekraftig design av lettvektskonstruksjoner at man forsøker å få til optimale løsninger ved å kombinere de beste egenskapene fra ulike materialer. Optimalt så ønskes integreringen gjort i selve produksjonsprosessen (produksjonsintegrert montasje). På d...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Additiv tilvirkning av forminnsatser for sprøytestøping av funksjonelle prototyper og små produktserier - "AddForm"

Additiv tilvirkning (også kjent som 3D-printing) finner stadig nye industrielle anvendelser. Prosjektets overordnede idé er å lage forholdsvis rimelige forminnsatser v.h.a. additiv tilvirkning, og så bruke disse forminnsatsene til sprøytestøping av fullverdige plastprodukter i små serier. Hov...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cogntive Robotized Multipass Welding

Industriroboten har en viktig rolle i automatisering i verkstedindustrien. Men det er fortsatt mange tunge, krevende arbeidsoppgaver i bransjen, at det ville være av stor fordel å robotisere tung flerstrengs sveising og sliping. Dessverre er oppgaver som dette i dag satt ut til lavkostland med...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utveksle forskningsmetoder og -resultateter for nano membraner

Ecoplast vil primo 2015 inngå et samarbeid med UoM ved A. Geim og R. Nair et al. Disse forskere kom i 2014 frem til en helt ny membranteknologi med grafén som i tørr status er He-gasstett, men som i vann slipper vann gjennom med høy kapasitet samtidig som partikler ned til 2-5 nm filtereres. Miao...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HF4 ROV

Tidevannsstrøm energi er en av de siste uutnyttede fornybare energikilder som kan gi industrielle nivåer av fornybar energi. Sektoren er på randen av og bryte gjennom industrielt. Det som stopper det i dag er den teknologiske utfordringen i og operere i sterke strømmer. Remotely Operated Vehicl...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium in High Voltage Subsea Cables

Høyspente sjøkabler er viktige for overføring av fornybar energi, for eksempel i forbindelse med vindkraftverk til havs. Tradisjonelt har strømlederen i slike kabler vært laget av kobber. Aluminium er et billigere alternativ, men det har vært påvist fenomener, hvis fukt tilstede, som kan begrense...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel fuel saving propulsion technologies for offshore and merchant vessels

En 200KWPMTT test thruster har blitt utviklet og kjørt verifisering av ny teknologi i mer enn 1500 timer. Forbedringer er gjennomført og nye 600 timer er gjort for å verifisere forbedringene. De to første PM Tunnel Thrustere ble levert til Hurtigruten i 2018. Thrusteren er testet i fabrikken me...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RescuePod Demonstrator Project (RDP-2014)

Redningsteknologi for barn ute til sjøs har ikke utviklet seg på flere tiår. I RescuePod prosjektet har Reemsys AS sammen med konsortiepartnere satt i gang et FoU-løp som har resultert i validering og nå snart kommersialisering av ny og innovativ redningsteknologi for barn.

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MOdel-based Data-driven Asset Management

Prosjektet Model based Data driven Asset Management (MODAM) har undersøkt utfordringer og muligheter ved å innføre digitale teknologier og rutiner i maritim industri, og foreslår en ny fremgangsmåte for utstyrsforvaltning for rederier, klasseselskaper og systemdesignere. Prosjektet har tatt i br...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik AS)

...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

Bedrock - et nytt unikt produkt for kartlegging av grunnforhold

Entreprenører i bygg og anleggsbransjen bruker store summer i forbindelse med kartlegging av grunnforhold i forbindelse med bygnings- og veiprosjekter. Sammen med det svenske selskapet Skanska, et av verdens ledende entreprenørselskaper, ønsker dette prosjektet å verifisere Bedrock-instrumentet s...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

BIOSMART: Managing the transition to a "smart" bioeconomy

En overgang til bioøkonomien vil innebære utviklingen av en ny økonomisk sektor basert på bruken av biologiske ressurser. En slik overgang vil være viktig for Norge. Formålet med forskningsprosjektet Biosmart, som var aktivt mellom 2015 og 2019, var å utforske hvordan man i Norge kan få til en go...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GNSS Authentication Enabled

Det er en vesentlig forutsetning for bruk av radionavigasjonssystemer at de er til å stole på. Satellittbaserte radionavigasjonssystemer har i dag overtatt for så å si alle andre systemer for maritim navigasjon i tillegg til at de også betjener luft- og romfart samtidig som de erstatter andre sys...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of cost competitive and fuel efficient short sea vessels

Det er behov for å utvikle nærskipsfartøy som bruker vesentlig mindre drivstoff per tonn transportert. Dette kan oppnås ved å bygge større fartøy, bygge slankere eller seile langsommere. Men da nærskipsfartøy konkurrerer med lastebil og lastmengdene tross alt er begrenset er hverken det å seile r...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An information system for efficient and sustainable fisheries

ESUSHI prosjektet har utviklet informasjons og analysetjenester for bruk i fiskeri. Ved å tilpasse, sammenstille, analysere og visualisere store datamengder om fangst, miljø og havkjemi kan fiskere og redere gjennom grafiske interaktive grensesnitt: 1) Se på all registrert fangst for sitt rederi...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Purse seine catch control Technology innovation for improved sustainability and efficiency in purse seine fishing.

Forskere ved Havforskingsinstituttet (HI) ,faggruppe for fangst, har utviklet nye og innovative tekniske løsninger for å få bedre kontroll med fangsten tidlig under ringnotfiske. Hovedformålet med dette prosjektet er å verifisere, implementere og kommersialisere produktene og konseptet som er ut...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SimFisk: Realistisk simulator for opplæring, trening og teknologiutvikling i fiskerinæringa

SimFisk-prosjektets mål er å utvikle en simulator for realistisk opplæring og ferdighetstrening av mannskap, og testing av nye teknologikonsepter for fiskeflåten. En slik fiskerisimulator er unik nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet omfatter havfiskeflåten og kystfiskeflåten, og leverandørindu...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

SwimM - revolusjonerende nytt system for inspeksjon og intervensjon av subsea-installasjoner

Antallet subsea-installasjoner stiger, og sammen med en aldrende infrastruktur øker behovet for subsea IMR (Inspection, Maintenance and Repair). Dagens ROV-baserte løsninger for IMR har begrensninger på grunn av størrelse og form. Industrien har derfor et behov for nye løsninger. Ved å kombinere ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Ciona nanocellulose for large volume and high value applications

Utvikling av stadig mer miljøvennlige og bærekraftige produksjonsteknologier er en tydelig global trend. Dette gjelder og for bioteknologiske produksjonsmetoder, hvor det å erstatte petroleumsbaserte syntetiske polymerer med fornybare og resirkulerbare biomaterialer er viktig. Nanocellulose og ce...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP IV - FellowSHIP in operation

Gjennom forskningsprosjektet Fellowship IV har partnerene DNV GL, Wärtsilä Norway og Eidesvik forsøkt å akselerere utvikling og implementering av marine hybrid batterisystemer ved å demonstrere anvendelsen av teknologiene i et livsløpsperspektiv. Man har gjennom prosjektet forsøkt å dokumentere p...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid energisystem for små fiskefartøy

I følge Norsk sjømatråd eksporterer Norge daglig rundt 36,6 millioner måltider med sjømat. Dette er mat som er bærekraftig høstet og som har et lavt karbonavtrykk sammenliknet med de fleste alternative kildene til animalsk protein. Allikevel er det potensial for å gjøre denne maten enda mer miljø...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of a significantly more efficient and ECO-friendly FIshing VEssel (ECOFIVE)

Verifikasjon av foreløpige beregninger og ideer hvor LNG (Liquid Natural gas) benyttes som drivstoff, og hvor skrog/propeller optimaliseres for lav fart (tauekondisjon). Tentativt utviklingsmål er å oppnå 20-30% lavere energiforbruk og 30-40% lavere energikostnad, i tillegg til et lavere utslipp...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved standard detectors through enhanced surface passivation of silicon photodiodes

Norsk: Det er forventet at det i nær fremtid vil komme en redefinisjon av fire av de syv grunnenhetene i SI-systemet: kilogram, ampere, kelvin og mol. Hver av disse enhetene vil baseres på en fast numerisk verdi av en fundamental konstant: Plancks konstant, elementærladningen, Boltzmanns konstant...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus