0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Realm of Norway and its dependencies as a political system

Målet for dette prosjektet har vært å vinne innsikt i det kongelige norske herredømmet i de såkalte skattlandene vest i havet og i de norske grenseprovinsene i øst og nord fra c. 1260 til 1450: Hvordan ble herredømmet definert og implementert, og hvilke konsekvenser fikk det for samfunnsutvikling...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norske historikerdager 2005

Årets møte vil fokusere på den norsk-svenske unionen 1814-1905, unionsoppløsningen og en del konsekvenser av denne. først og fremst utenrikspolitiske. Vi vil dessuten forsøke å følge utviklingen av det moiderne Norge i sin alminnelighet gjennom det siste hundreåret Det vises ellers til vedlagte p...

Awarded: NOK 80,750

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage