0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear shapes and resonances

Atomkjernen er et kvantesystem av mange protoner og nøytroner som er bundet sammen av den sterke kjernekraften. Mange egenskaper til atomkjerner kan forstås ved å beskrive dem som elektrisk ladede væskedråper av nukleært materiale. Andre egenskaper tyder på at kjerner har en mikroskopisk struktur...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

INTPART-prosjektet skal styrke Universitetet i Oslos forsknings- og utdanningssamarbeid med partnerinstitusjonene: University of California Berkeley og Michigan State University, USA, TU Darmstadt, Tyskland, IPN Orsay og University Paris-Saclay, Frankrike, iThemba Labs og universitetet i Stellenb...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

Samarbeidsprosjektet INTPART vil styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid med University of Tokyo (Japan), RIKEN (Japan) og University of Konan (Japan). Målet er først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere studenter i forskning. Prosjektet skal bidra til å øke master-...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear shapes and resonances

Atomkjerner består av protoner og nøytroner som er bundet sammen av den sterke kjernekraften. Mange egenskaper kan forstås ved å beskrive atomkjernen som en elektrisk ladet væskedråpe av nukleært materiale. Andre egenskaper tyder på at kjerner har en mikroskopisk struktur hvor protoner og nøytron...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Samarbeidsprosjektet INTPART ble igangsatt for å styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid i kjernefysikk med University of California Berkeley (UCB) i USA og Universitetet i Stellenbosch (SUN) med iThemba LABS i Sør-Afrika. Et av målene var å gjennomføre fremragende forskning og involve...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Study of exotic nuclei at ISOLDE

Dette prosjektet dekker medlemskapet i ISOLDE kollaborasjonen på CERN. ISOLDE har en rik historie med å produsere radioistoper, og er i dag det laboratoriet med størst utvalg av eksotiske partikkelstråler i verden. Et fokus i dette prosjektet er å undersøke skallstrukturen til eksotiske atomkjern...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR, bestående av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller, er et unikt instrument for deteksjon av høyenergetisk fotoner, også kalt gammaer, som er stasjonert på Syklotronlaboratoriet (OCL) ved Universitetet i Oslo. Den nye infrastrukturen har ført til et unikt...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

5th International workshop on level densities and gamma-strength functions

The purpose of organizing this expert workshop is to bring together the world-leading scientists in the field of level densities and gamma strength functions. We will invite both theoretichians and experimentalists studying level densities and gamma stre ngth functions using a wide range of expe...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Guestresearcher

Level densities and gamma strength function are fundamental properties of the atomic nucleus and important input parameters in reaction cross-section calculations. Cross-sections are important for nuclear reactor simulations or in astrophysics calculation s of how elements are formed in supernova...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Physics of the Thorium Cycle

Thorium is a significant resource that has the potential to be used in nuclear power generation in a way that can dramatically reduce the quantities of long-lived radioactive waste produced. We propose to use precise Monte-Carlo based 3D computer simulati ons to study the feasibility of incorpora...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Study of exotic nuclei at ISOLDE (Kontingent til ISOLDE)

Nuclear structure studies have been limited to stable or near stable isotopes in the past. The availability of radioactive ion beams (RIB) enlarges the scope of such studies considerably as exotic nuclei far from stabilty become accessible for the first t ime. The Norwegian nuclear chemists playe...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Statistical properties of warm nuclei

En av de faglige higlights er Phys. Rev. Lett. artikkelen om en meget sterk "scissors-mode" resonans vi først observerte i 233Th. Dette er spennende fordi en slik resonans øker sansynligheten for nøytron innfangning. For de stabile isotopene som kan måles direkte, brukes de eksperimentelle data i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Search for the origin of the enhanced low energy gamma emission

The gamma decay of nuclei is governed by the so-called gamma-ray strength function, which is poorly known in the region below the particle binding energy. Normaly one uses the extrapolation of the tail of the Giant Electric Dipole Resonance (GEDR) to desc ribe the strength function at low energy....

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo