0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden den andre verdenskrigen har store flyktningkriser primært blitt hånderter ved å sikre flytningenes humanitære behov inntil de trygt kan returnere tilbake til sine hjemland. De fleste flyktninger har derfor blitt holdt i egne leire med tilgang egne tjenester, hovedsakelig finansiert av det i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NGS årskonferanse 2010: På leting etter bærekraft / Exploring Sustainability

Norsk Geografisk Selskap (NGS) arrangerer hvert andre år en nasjonal konferanse innen geografi/samfunnsgeografi i samarbeid med de geografiske instituttene på landets universiteter. Konferansen i 2010 (23-24 september) "På leting etter bærekraft"/"Explori ng Sustainability" vil bli arrangert av N...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo