0 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Awarded: NOK 39,960

Project Period: 2018-2019

Location: Vestfold og Telemark

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ve...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Do no harm: Ethical humanitarian innovation and digital bodies

Prosjektet har hatt nok et år preget av COVID-19 og fokusert på Ukraina krigen men også pågående endringer i innovasjons og digitaliseringsstrukturer i det humanitære feltet. Prosjektet har arrangert lukkede seminarer med internasjonale deltagere om humanitær teknologi i Ukraina konflikten. Pros...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet har utviklet en ny måte å tilnærme seg transformasjon på, ved å konseptualisere deg som nedenfra-og-opp-drevet praskis. Vi har studet hvordna potensielt transformative endringer utspiller seg i tre områder I India, deltaet Sundarbans, tørrlandsområdet Kutch og storbyen Mumbai. Den Fors...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddeler. Den første delen måler oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduk...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Farmer-led Agroecological Research in Malawi using Scenarios for Biodiversity and Ecosystem Services (FARMS4Biodiversity)

Aktiviteter utført og resultater oppnådd fra 01.10. 2021 til 30.11.2022 WP-1: Vurdere biologisk mangfold og økosystemtjenester på småbrukere i Malawi – Dataanalyse, syntese av rapporter og 4 vitenskapelige publikasjoner som er sendt inn for vurdering (journal of Agriculture, Ecosystems and Envir...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2018 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norwegian Universi...

Awarded: NOK 38,798

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins

Langs midthavsryggene i verdenshavene, der jordskorpens plater glir fra hverandre og ny havbunn dannes av vulkansk aktivitet, finnes spredte undersjøiske oaser med et yrende dyreliv. Sollys er ikke nødvendig for at disse skal eksistere. Livet her opprettholdes av bakterier som kan utnytte kjemisk...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

«Street-level Autocrats» fokuserer på samspillet mellom vanlige mennesker, formelle autoritetskilder i samfunnet (spesielt sikkerhetsapparatet), og uformelle autoritetskilder både under og etter væpnede konflikter og masseopprør. Sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Travel stipend to the 2018 November Conference in Rio de Janeiro

The organising committee for the November conference has agreed that each Research Institute in the consortium shall apply for two travel stipends of NOK 25000 (IFE, SINTEF, NORCE), while each university (UiB, NTNU, UiS and UiO) will apply for one each. This is the University of Oslo's proposal.

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Awarded: NOK 24,769

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Effectiveness of Peace Operations Network (EPON)

Fredsoperasjoner er et av de viktigste internasjonale virkemidlene FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt blant både praktikere og akademikere. For å bidra til uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive pågående fredsoperasjon...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Smart Water foredrag ved novemberkonferansen i Rio 2018

Presentere forskningsprosjektet "Smart Water" hvor selektiv ioneseparasjon fra sjøvann resulterer i økt olje utvinning ved innjeksjon i kalk og sandstein reservoirer.

Awarded: NOK 22,876

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Deltagelse i Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018

Representanter fra IFE vil delta på Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018, og vil også være med å arrangere konferansen, ved at en av IFEs representanter er med i programkomiteen for konferansen og vil være chairman for materialteknologisesjonen på konferansen. Konferansen vil bli benyttet ti...

Awarded: NOK 48,055

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative em...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DYNAMEET: The overall dynamics of the Norwegian Sea pelagic ecosystem - a workshop integrating understanding across projects

The pelagic ecosystem in the Norwegian Sea has undergone considerable change during the last decades. This goes both for the physical environment, where a considerable warming has occurred, and for the biological components, where large fluctuations have been observed in the sizes of the main fis...

Awarded: NOK 62,074

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Whole Value Chain CCUS Student Week

"Whole Value Chain Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)Conference" er en internasjonal konferanse om hel-verdikjede CCUS. Arrangementet var et samarbeid mellom Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP) (Petroleum Research School of Norway), NorTex Petroleum Cluster, International Ene...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Flexible smart grid energy system for quarters considering a market exchange platform, local storage and electro mobility

Prosjektets hovedmål er demonstrasjon og evaluering av effekten av Energismart nabolag (ESN) konseptet i nabolag med lokale fornybare energikilder (RES) og elbil lading som muliggjør en fleksibel utveksling av lokalt produsert energi. Ved å utnytte energilager, smart lokalt energistyringssystem o...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring novel functional genotypes associated with the transition and stay in sea water in Atlantic salmon

Det anslås at den årlige produksjonen av atlantisk laks i Norge har potensial til å øke til fem millioner tonn innen 2050, fem ganger den nåværende produksjonen. For å oppnå denne veksten på en bærekraftig måte, trenger følgende store bærekraftutfordringer løses: sykdom, in kryssing av oppdrettsl...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Ny genteknologi kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyktighet mot tørke, flom og ekstreme temperaturer, samt mot den økende forekomsten av sykdom, parasi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biotechnology applied for controlling diseases in aquaculture in Norway and India

I dette prosjektet har vi undersøkt effekt av bakteriociner på fiskepatogener bakterier som gir sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og under tempererte strøk, som India. I tillegg har vi studert bruk av vaksiner for forebyggelse av en alvorlig virusinfeksjon hos tilapia. Intracellulære agens som smi...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland