0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoSonoChemotherapy for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (NSC4DIPG)

NSC4DIPG er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Tyskland, Nederland og Norge. Konsortiet består av eksperter innen klinisk pasientbehandling, preklinisk medikamentutvikling, nanomedisin, ultralyddiagnostikk og -behandling og sonoporering. Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mass production of carbon nano-onions from Norwegian wood waste

This project is our first steps towards developing a new generation of cost-effective and sustainable carbon nanomaterials with a broad range of applications, related to energy storage, self-lubrication, catalysis, and nanomedicine. The project aims to prepare so-called carbon nano-onions (CNOs...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Niels Bohr International Academy Workshop-School

We hereby apply for 70 000 NOK as partial coverage of the expenses in connection with the Niels Bohr International Academy Workshop-School on ESS Science, taking place in Copenhagen, June 25-29 (2018). This year's school, co-organized by Heloisa Bordallo at Niels Bohr Institute (NBI), Juergen E...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoRens – en ny metode for olje/ vann separasjon

CombiPro AS er et selskap som har fokus på å utvikle og levere vannrenseteknologi som har øket rensekapasitet basert på bruk av nanoteknologi. Hovedinnsats er mot bransjer hvor det stilles høye kvalitetskravkrav til behandling av store mengder olje i vann, vann i olje eller partikler i væske. M...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018

This is an application for financial event support from the NANO2021 programme. We shall organize the bi-annual Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018 (https://www.ntnu.edu/web/csi18). CSI 2018 is...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

TIME, WORK, AND FUNCTION: time resolved synchrotron and neutron techniques for studies of soft, biological and hard matter " ( TWF2018)

In this workshop, we would like to direct the focus of established as well as young researchers on the next generation neutron/X-ray sources where not only the structure, but also the progress of physico-chemical and biological processes can be followed in situ. These techniques are expected to e...

Awarded: NOK 70,980

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing

Ren luft er nødvendig for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer, som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger gitte grenseverdier. I ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norscatt General Meeting 2018

NorScatt aims to organise an annual meeting/symposium for all synchrotron and neutron infrastructures users from university and higher education, national research institutes, and business sectors in Norway. This one-day meeting will aim to bring the Norwegian user community together, serve as a ...

Awarded: NOK 38,881

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-degradable Li-ion battery anodes

Biobatt er et prosjekt som har fokusert på utvikling av et nytt anodemateriale for Li-ion batteri. Det er et materiale som er basert på skall fra kiselalger som høstes fra havet. Anodene produseres med Na-alginat som bindemiddel. Sistnevnte utvinnes fra brunalger som også vokser i havet. Både kis...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1th International Workshop on Mechanochemistry of Metal Hydrides

Mechanochemical synthesis and processing of materials (e. g. mechanical milling, reactive milling, cryomilling, severe plastic deformation) are non-equilibrium techniques that have been successfully applied to a great variety of solids, including those for the energy conversion and storage. Durin...

Awarded: NOK 75,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Støtte til "Workshop on Ion conducting ceramic electrochemical devices: how interfaces and surfaces affect performance and lifetime"

Workshopen vil arrangeres ved SINTEF i Oslo 19. og 20. april 2018 i samarbeid mellom prosjektene FOXCET og SURKINOX. FOXCET (Functional oxides for energy technologies) er et nasjonalt koordinert Nano2021-prosjekt som avsluttes i 2018, mens SURKINOX (Designing rules for enhancing surface kinetics...

Awarded: NOK 42,195

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Diabetes mgmt, osmotic implantable 3D printed nano-sensor, 6 months usage, wireless, continuous, read out unit real time glucose measurement

The main objective of the Sencell is to provide a convenient, efficient, reliable, painless, accurate and durable continuous glucose measurement solution at a low cost for daily use to diabetics. The unique and advanced technology of Sencell offers a novel technology for the global market. The Se...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Evaluation of nanocellulose from tunicates as bioink for 3D Bioprinting of biomimetic pancreas to treat diabetes

The project idea is to develop novel bioink to 3D Bioprint biomimetic pancreas to deliver beta islets to treat patients with diabetes type 1. The bioink will be based on nanocellulose fibrils isolated from tunicates and mixed with alginates. This project consists of several subprojects and this a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Recent advances in cellulose nanotechnology research – Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for syvende gang, 26.-27. september 2018, av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2016 hadde vi ca. 60 deltakere fra 10 land. Forskningsseminaret har blitt en arena der indust...

Awarded: NOK 77,614

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enzyme-assisted Catalysis on black Titania Substrate Electrodes

Bruk av brenselceller, elektrolysører og sol-drevet vannsplitting for konvertering og lagring av energi er begrenset av avhengigheten av edelmetallkatalysatorer. Det er derfor et stort behov for utvikling av effektive elektrokatalysatorer laget av ikke-sjeldne grunnstoffer. I naturen vil hydrogen...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Manufacturing technology of nanostructured Anisotropic Conductive Films for electronics and biomedical applications

I dette prosjektet ble det utviklet en produksjonsprosess for kontinuerlig fremstilling av anisotropisk ledende filmer (Anisotropic Conductive Film ACF) med dokumentert høy kvalitet for bl.a. elektronikk og biomedisinske applikasjoner. Innovasjonen er basert på en patentert teknologi hvor en flyt...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optical Limiter Device Based on Innovative Graphene Derived Materials (OLIDIGRAPH)

OLIDIGRAPH tar sikte på å utvikle og validere en laboratorieskalateknologi for syntese av en innovativ klasse grafenbaserte materialer med ikke-lineære egenskaper i det synlige og infrarøde området, og bygge en enhet som inkorporerer det syntetiserte materialet. Vår tilnærming er å utvikle homog...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

nanoAUTOPHAGY - health implications of nanoparticle-induced changes in autophagy

I prosjektet nanoAUTOPHAGY ønsker vi å kartlegge hvordan ulike nanomaterialer påvirker autofagi; cellenes ”renovasjonssystem”. Målet er å forstå de bakenforliggende mekanismene for nanopartikkeltoksisitet, og å identifisere nanopartikler som kan benyttes til nye behandlingsformål. Autofagi er en...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes isolation tool with nanofluidic concentration device (EXIT)

Prosjektet EXIT ("EXosome Isolation Tool with nanofluidic concentration device") utviklet et analytisk verktøy basert på nanoteknologi, for å isolere eksosomer fra blod og spinalvæske. Eksosomer er nylig oppdagede signalstoffer som opptrer i nanostørrelse i kroppsvæsker, og som kan blant annet tr...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sammenhengen mellom mikrofeil i optiske aktive elementer og sammenbrudd i mekanisk, fysisk og elektrisk testing

Microfail prosjektet er fokusert på å forstå effekten av mikrofeil og defekter på observerte problem i produktet, som påvirker linsenes ytelse eller pålitelighet. Prosjektets første år var særlig fokusert på problemer i dropp-test. I typisk dropp-test for mobiltelefonkomponenter, blir en telefon...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1st international symposium on nano Computer Tomography (NANO CT)

Uønskede immunreaksjoner i forbindelse med innsetting av biomaterialer kan resulterer alvorlig betennelse. Dette er en betydelig utfordring i moderne biomedisin . Kostnaden for revisjoner av for eksempel hofteleddsimplantater alene koster mellom 15-30 kEuro per prosedyre, og i Europa bli det bru...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The Operando Surface Catalysis Network

Catalytic reactions play a central role in manifold industrial processes, including food production, chemical industry, oil and gas conversion, pharmacy, and R&D. Overall, approximately 90% of all materials and chemicals we use are produced via catalysis, in which a unique and often very complex ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Network for X-ray computed microtomography evaluation of snow and porous ice media

X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of material properties as well as improved understanding of the mechanisms that create their microstructure. It is now increasingly used to study the microstructure of...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functionalized medical devices for surgical interventions in the pelvic cavity (MedIn)

Forekomsten av kreft av alle slag vokser over hele verden, og dermed har kirurgiske inngrep innen onkologisk kirurgi en kontinuerlig vekst år etter år. I noen tilfeller er det nødvendig å fjerne en eller flere organer. Slike kirurgiske inngrep er assosiert med en betydelig post-kirurgisk morbidit...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel silicon carbide dosimeter in radiation therapy and radiation protection for improved healthcare

SINTEF MiNaLab og UiO har innenfor rammen av Norfab den unike ekspertisen til å fremstille silisiumkarbid (SiC) strålingssensorer ved bruk av en kombinasjon av et Micro-Electro-Mechanical-System (MEMS) og Very-Large-Scale Integration (VLSI) teknologi. Et internasjonalt samarbeid bestående av eksp...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Point-of-Care Color Testing kit (POCT) for CA125 and Biologic Drugs

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et enkelt «Point-Of-Care Test» (POCT) kit som gir øyeblikkelige resultater for utvalgte serum tumormarkører. POCT blir på norsk kalt pasientnær analysering (PNA) og blir definert som laboratorieundersøkelser som blir utført nær pasienten. PNA blir utført...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO CARRIER - Porous Silicon Nano particles will be produced and studied, in vitro and in vivo for cancer diagnostics, therapy and imaging.

Bakgrunn: Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisinen, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultrasound transducers and beams for combined imaging and therapy

Ultralydteknologi for medisinske anvendelser er i rivende utvikling. Dette gjelder både tradisjonelle anvendelser som avbildning og diagnostikk, men også nye muligheter innen terapi, ved å stimulere transport og opptak av medikamenter. Viktige elementer i denne utviklingen er framstilling av to-f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoPlasma: Nanofibril production using plasma

I NanoPlasma-prosjektet har vi utviklet en plasmareaktor som kan fibrillere cellulose ved bruk av høy spenning. I dag kan nanocelluloser produseres ved ulike prosessruter, og vanligvis er høytrykks homogenisering et av trinnene i prosessen. Dette er energikrevende. Det er måter å redusere energi...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A novel nanoparticle-based approach for mucosal delivery of therapeutics

Nanopartikkel-baserte legemidler har et uforløst stort potensiale og kan i fremtiden bli avgjørende for behandling av en lang rekke sykdommer som kreft, infeksjonssykdommer samt diabetes. Flere slike strategier er nå under klinisk utprøving og kan bli godkjent for bruk innen kort tid, men adminis...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo