0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Design supporting interdisciplinary environments -a user-centred biomedical product innovation project-

The Oslo region has a wealth of expertise in medical and technical research, generating an abundance of medically related technological inventions. Despite this, the region has not been especially successful in applying this expertise to the creation of p roduct innovations. The D-side strategy f...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling - AVFALLSFORSK

Avfallsbransjen og miljøvernmyndighetene har et underdekket behov for nasjonal avfallsrelatert forskning. Dette gir seg utslag i udokumenterte antakelser om utslipp og konsekvenser av innsamling og behandling av avfall. Usikre resultater av rammevilkår o g virkemidler fra det offentlige kan virk...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Involverende planlegging

1. Det jobbes fortsatt med en bok som sammenstiller forskningsresultatene i prosjektet, der vi samarbeider med Gyldendal forlag om publisering m.m. 2. Det har vært arrangert en internasjonal konferanse i Oslo, den årlige IGLC-konferansen (International Group for Lean Construction) som dette året...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en ny gruppe antibiotika: Tidlig forsknings- og utviklingsfase

Prosjektet er etablert for å utnytte de forskningsmessige og kommersielle mulighetene av en ny klasse av analoger innenfor gruppen antimikrobielle makrolider/ketolider. De markedsførte produkter innen denne gruppen har en bred klinisk utbredelse og utgjør i dag ca 20% av antibiotikamarkedet. C10...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VERDE - VERification-oriented & component-based model Driven Engineering for real-time embedded systems

There is a Norwegian consortium consisiting of WesternGeco, ABB, Finale, Devotek, SINTEF og Simula Research Laboratory. WesternGeco is project owner. There is also an international consortium led by Thales consisiting of more than 20 partners from four c ountries. Partners in the international V...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Modelling towards Value-added Recycling Friendly Aluminium Alloys

I samarbeid med to industrielle partnere, Hydro Aluminium og Sapa Techonology (nå Graenges AB), har SINTEF og NTNU utført et 5 års KPN prosjekt, kalt «Modelling towards value-added recycling friendly aluminium alloys (MOREAL)». Hovedmålsettingen med MOREALoreAl-prosjektet har vært er å bidra til ...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Durable Materials in Primary Aluminium Production

The cathode wear is one of the main factors limiting the service life of aluminium electrolysis cells. During the last decades, anthracitic carbon has been gradually replaced by the now state-of-the-art graphitized cathode blocks, which allow for higher productivity through amperage increase and ...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Genetic and Process Optimizations for Effective Screening and Functional Production of Novel Therapeutic Antibody Fragments

The application range of antibodies in medicine and biotechnology is broad and there is a huge progress in the design and selection of new variants with novel properties. Affitech is a relative young biotech company founded in 1997, and is still establish ed in the international forefront of disc...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Modelling assisted Innovation for the Aluminium DC Casting process

The overall goals of the project are to strengthen Hydro's, Elkem's and Aleris's market positions through the development of innovative valued added advanced products; and meet new requirements in terms of the use of recycled materials in the casthouse pr oducts. Achieving these goals requires ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Repower technologies and processes for miss-colored and micro cracked solar cells

Solar Cell Repower AS - SCR AS - is establishing a new industry sector. SCR is the first company in the PhotoVoltaic industry, in Norway and in the world, to repair and upgrade solar cells. SCR will use known technology in a novel way and through the BIA project develop new technology that will...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

External heat and moisture insulation of cellar walls

Today, there are various meanings as to what methods, products and materials are best for rehabilitation of existing moisture damaged cellar walls. Existing recommendations for heat and moisture insulation when constructing new buildings are not necessari ly relevant for rehabilitation of walls w...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker

Arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsyrker er enten klær for menn, eller feminiserte kopier av mannsklær. Både erfaring og forskning viser at dette ofte ikke er vellykket. Prosjektets hovedmål er å utvikle kompetansebaserte produkter for kvinner in nen bygg og anlegg, industri, offshore, j...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for innvendig presisjonsmaskinering - VIP

Dagens prosess ved Volvo Aero Norge for innvendig bearbeiding av lange og slanke jetmotorakslinger er karakterisert av lange operasjonstider og en stor andel støtteprosesser som ikke direkte bidrar til verdiskaping. Dagens prosess er utviklet på 1960-tall et, men benyttes fremdeles fordi det fore...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Expanding drug pipeline in Avexxin - adopting new chemistry

Since incorporation in 2005, Avexxin has had an ongoing development program on its lead compound, AVX001, against psoriasis, and the company is now at the brink of completing pre-clinical tox studies, which is prerequisite to enter into human trials. In a ccordance with Avexxin?s therapeutic stra...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Direkte produksjon av en sveisbar titan eller titan legeringer/kompositt tråd uten smelting

Dagens teknologi for å lage titantråd er slik at titan-svamp (sponge) blandes med legeringselementer og kompakteres til (briquettes) som sveises sammen til en stor elektrode. Denne elektroden smeltes om opptil tre ganger med bruk av svært kostbare vakuum ovner. Det dannes da en støpeblokk (ingot...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye bio-baserte polymere for kompositter av tre og naturlige fibere

De vanlige former for kompositter av plantefibere og polymerer har til nå vært vanlige smelteblandinger av termoplaster som polyethylene, polypropylene og PVC og naturfibere. Ulempene med disse materialene er at de er basert på fossilt råstoff, og at mono merene har lav affinitet til naturfibrene...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation Robotics for Norwegian Industry

NextGenRob ? Neste-generasjon robotikk for norsk industri - var et 5-årig forskningsprogram der vi har utviklet ny kompetanse og teknologi innen robotikk for norsk industri. Prosjektet ble ledet av SINTEF IKT og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fra de industrielle partnerne S...

Awarded: NOK 28.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sensorer overalt

Sensorer blir stadig viktigere. Mange typer sensorer benyttes allerede og flere er i anmarsj. Vi har nettverk av sensorer som bidrar til overvåking av prosesser, selvbetjeningssystemer, klima, trafikk, kritisk infrastruktur, samfunnssikkerhet osv. Det er nyttig å ha felles grensesnitt. Vi trenge...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a fluorescence labelled agent for the detection of pre-cancerous lesions in the colon.

Colorectal cancer is one of the major causes of death globally and morbidity, mortality and healthcare costs can be vastly reduced if the disease can be detected more accurately at an early stage. Colonoscopy is a highly accurate test for detecting and d iagnosing colorectal cancer. However, det...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Prosin nasjonal plattform for forskningsbasert innovasjon i prosessindustrien

Gjennom Prosin skal det legges grunnlag for samarbeid om forsknings- og innovasjonsaktiviteter blant bedrifter i prosessindustrien og relevante forskningsmiljøer. Nettverket av prosesindustrien på Sørlandet, Eyde-nettverket, skal være drivende kraft i sam arbeid. Gjennom etablering av regionale o...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Active: Active materials for the in-situ stabilization of contaminated soil

We aim at developing and thoroughly evaluating an alternative, practical and cost-effective in situ method for reducing the risks of contaminants in soils. The proposed method involves the addition of materials that actively bind contaminants in such a wa y that they, in a durable manner, are imm...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Chemical Biology Platform by ChemBioNet Norway - Knowledge-building Project with User Involvement (KMB)

Chemical biology (CB) involves use of small molecules to perturb and study biological function. Small molecular compounds (SMC) with molecular weight below 500 Da have proven extremely important to explore function at the molecular, cellular, and in vivo level and for treating diseases. Most med...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effective work within and coordination across ICT teams

Technological growth is vital for the sustainability of our society. The development of innovative technology is also put forth as the solution to global environmental, humanitarian and economical problems. At the heart of modern technological solutions, there is software. Software implements e...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GemNOR Networks

Gjennom kompetansebasert forretnings- og prosjektutvikling er målet å styrke bedriftenes konkurransekraft samt utvikle verdiøkende produkter/ tjenester innen anvendt geomatikk og GIS. Den bærende ide og det fremste virkemiddelet er å koble de utvalgte bed riftene opp mot nasjonale og internasjona...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulerbare sitteløsninger med høyverdige taktile overflater

Prosjektet mål er å utvikle tekniske løsninger for produksjon av lett resirkulerbare sitteløsninger med høyverdige taktile og visuelle overflater i polymermaterialer (plast og tekstiler av samme materialer). En overflates taktile egenskaper er de som gir en berøringsopplevelse via reseptorer i h...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Rehabilitation of Civil and Building Structures

The Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden have more than 50 000 major civil structures as bridges, tunnels and dams with an asset value of some 20 to 40 billion Euros. Many of these civil structures are 50 to 100 years old and in need of re novation to extend their service lives. T...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEXT GENeration production equipment for the production of ultra-thin SIlicon solar cell wafers

The aim of the project is to develop the technologies for next generation production line equipment for thin silicon wafers (<160 µm), with breakage rates equal to or lower than today?s figures for 180 µm wafers. The sub-goals of NEXTGEN-SI are: - To est ablish investigation techniques for and f...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mosquito - en teknologiplattform for Nano UAVer

Prox Dynamics AS (http://www.proxdynamics.com) er leverandør av Personal Reconnaissance Systems (PRS), ofte også referert til som Nano Unmanned Aircraft Systems (NUAS). Systemene brukes til profesjonell oppklaring og rekognosering. Hovedproduktet, PD-1 00 Black Hornet, består av et 16 grams heli...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Computational Molecular Analysis for Thorium Fuels

Thorium oxide has a set of physical and chemical properties which make it an excellent fertile nuclear fuel matrix. For such fuels to receive safety 'qualification', their safe performance needs to be demonstrated using a combination of physical testing and computer modelling. To support this ...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk ikke-invasiv vevsdiagnose

-

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland