0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordisk kombinatorikk-konferanse 2022

Prosjektet består i å bringe sammen de nordiske forskningsmiljøene innen kombinatorikk (en matematisk disiplin), teori for feilopprettende koder, og deler av kryptologimiljøene, til en tredagers konferanse i juni 2022. Dette er den 14. i rekken av slike konferanser, som blir avviklet hvert tredje...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institution based strategic project - Mathematics and Statistics at UiT The Arctic University of Norway

Prosjektet har bestått i å støtte de to forskningsgruppene ved Institutt for matematikk og statistikk, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, som ble ansett for å være de beste ved NFR-evalueringen i 2011. En slik gruppe har arbeidet (og arbeider fortsatt) innen rein matematikk; ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Research stay for Gert Monstad Hana at University of Warwick, autumn 2004

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland