0 projects

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Temanummer - Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Velferdsforskningsprogammet og nordisk velferdsforskning

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Citizens' intermediate organisations and governance of the challenges of welfare services in Nordic societies

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Workshop om velferdsforskning i Vest-Norden

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Hälsa och välfärd - kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet

Hur omsorgen om äldre människor organiseras har stor betydelse för välfärd och hälsa i stora kvinnodominerade befolkningsgrupper: hjälpbehövande äldre, deras anhöriga, anställda omsorgsarbetare. Offentlig finansierad äldreomsorg har en central plats i den nordiska välfärdsmodellen och utgör samt...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Välfärdspolitiske förhållanden i Västnorden, Färörna, Grönland och Island

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt höga ersättningsnivåer, omfattander offentlig servicesektor och ett begränsa t individuelt beroende av ekonomisk stöd ...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser - kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning

Feltene for velferdsforskning og migrasjonsforskning inneholder en rekke overlappende temaer og problemstillinger. Allikevel har de nære forbindelsene mellom de to forskningsfeltene i liten grad blitt gjort eksplisitt. Dette prosjektet sikter mot å skape bedre oversikt over eksisterende kunnskap ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Konsumentperspektiv på offentliga och privata marknadsbaserade välfärdstjänster: Kundval på välfärdsmarknader

Konsumtionen inom nordisk äldre- och handikappomsorg är i huvudsak offentlig. Genom politiska beslut bestäms vilka tjänster som skall produceras och konsumeras. Kundval kan ses som et led att utöka det privata inslaget i konsumtionen. Genom kundval överlå ter politikerna styrningen av produktione...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Europæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstad

"Eurpoæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstat" undersøger centrale aspekter af den nordiske velfærdsstats nyere udvikling, udforming, utfordringer og betydning ved hjælp af to komparative europæiske dimensioner. Den første dimension sammenholder den nordiske velfærdsmodel med andre europ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Inequality of opportunity and socio-economic outcomes from an intergenerational perspective

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Gender Equality as a Perspective on Welfare: The Limits of Political Ambition?

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare, masculinity and social innovation

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Family policies, fertility trends and family shanges in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Active citizenship and marginality in a European context

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare policy and employment in the context of family change

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Women leave, men remain.....Issues of Gender, Welfare and Lobour Markets in the Nordic Periphery

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku