831 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for production of Norwegian chicken at industrial scale

Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse. Prosjektkonsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden. NIBIO har høy kompetanse på forskning ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser

Ved utbygging av veier, jernbane og eiendommer flyttes store mengder god matjord. Dersom jorda inneholder ugras, plantesjukdommer eller skadedyr som er forbudt å spre, må jorda deponeres som avfall, og går tapt som ressurs for produksjon av mat. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory og SINTEF Digital vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: RIMARC Startup II - Investigation and documentation of commercial potential of next minutes wave prediction software

RIMARC er en ny programvareløsning som ved hjelp av input fra en standard navigasjonsradar kan predikere bølger på havet 4-8 minutter frem i tid. Tester av en prototype dokumenterer at slike prediksjoner kan utføres. Ved hjelp av RIMARC programvaren er målsettingen å øke sikkerheten og effektivit...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable industrialization and production of battery systems

The electrification of vehicles is expected to drastically change the use of aluminium in cars. While the combustion engine disappears (consuming 42kg aluminium/car) new aluminium components will arrive. A main new component are the battery casing and surrounding crash protection system. It is ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

Formålet med forprosjektet er å berede grunnen for et hovedprosjekt om løsninger knyttet til økt bruk av CO2 redusert isoler- og funksjonsglass i Norge. CO2 redusert isolerglass gjennom redusert materialbruk og vekt, vil kunne ha store ringvirkninger for byggebransjen på store deler leveransekje...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Batterier i elektriske biler må beskyttes best mulig når bilen kolliderer. Bilen er dels godt beskyttet for kollisjon forfra og bakfra fordi batteriene er plassert midt i bilen. Det er derfor størst fokus på side kollisjon. Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskytt...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexiShape™ – Flexible patches for safe ship salvage

FlexiShape ™ er beregnet for reparasjon av skrogskader under vannlinjen fra grunnstøting, kollisjoner og ulykker. Foreløpig er bruk og kapasitet av FlexiShape™ basert på tidligere erfaringer kombinert med grove teoretiske estimater. For å utforske og dokumentere det fulle potensialet i FlexiShape...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Biobasert plast og polymerindustri

Forbruket av plast i verden er stort og medfører stadig større miljøkonsekvenser. For å gjøre bruk av plast mer bærekraftig må resirkuleringsgraden kraftig opp og fornybar råvare må erstatte fossile. Bruk av fiber og nanofibriller fra tre har et stort potensiale som råvare for biokompositt og bio...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk

Med en heldigital informasjonsflyt, åpne standarder, presis prosjektering, produksjon og logistikk, vil avfallet fra nybygg og rehabilitering kunne elimineres allerede i produsentleddet og utløse store kostnadsreduksjoner og miljøgevinster. Hittil har engasjementet i byggenæringen vært på ombruk...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Pre-project for Green Platform proposal on optimisation and qualification of liquid hydrogen for maritime transport

Hydrogen consumption for the transport sector has the potential to reduce national CO2 emissions by approximately 500,000 tonnes per year. In the maritime sector, hydrogen is seen as a necessary part of the solution to achieve the ambitions set by the International Maritime Organization (IMO) on ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

DigiRep vil definere grunnlaget og partnere for en hovedprosjektsøknad for å etablere en grønn verdikjede for reserve- og erstatningsdeler i Norge der 3D-printing, framstilling av digitale modeller (digital tvilling) og skybaserte virtuelle lagre spiller en sentral rolle. Prosjektet vil revolusjo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

For å redusere negative effekter på klima og miljø, må verden og Norge gjennom en overgang til vareproduksjon og produkter med lavere miljømessig fotavtrykk. Det må sikres at industriell produksjon skjer på en grønn og bærekraftig måte, samtidig som vi skaper vekst. Norge er rikt på naturressurse...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal produsere nye bærekraftige kjemikalier og konvertere avfallsstrømmer til nye verdikjeder. I Xylobond prosjektet skal Borregaard utvikle nye trebaserte kjemikalier...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokompositts...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Prosjektet vil starte med å utvikle sikringsteknologi som muliggjør sømløs bevegelse uten manuell flytting av sikringspunkter, samt u...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sensor Validation for Digital Twins of Safety-Critical Systems

Prosjektet SIGNIFY fokuserer på verifisering og validering av data samlet inn fra sensorer. Digitale tvillinger er et revolusjonerende produkt fra den nåværende digitale transformasjonen med et bredt spekter av applikasjoner, inkludert sikkerhetskritiske områder. Digitale tvillinger muliggjør eff...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeidskonstellasjon for 100% gjenbruk av betongmasser

Norsk Gjenvinning har i mer enn to år jobbet med å utforme en gjenvinningsløsning for betong i samarbeid med to av Norges største byggherrer, og vært i tett dialog med en betongprodusent for å forstå hva som kreves for å produsere et resirkulert produkt av betong (tilslag), som kan benyttes i pro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Tandem Ocean Mapping

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på korallrev. Hvordan ville du gå fram for å kartlegge havbunnen regelmessig? ATOM-prosjektet utvikler et multi-robotsystem for kostnadseffektiv autonom kartlegging av havområder og undervannsstrukturer. ATOM kombinerer et autonomt overfl...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

FORTIFIER vil utvikle en neste generasjons løsning for produsenter av kabler og fiberoptikk ved å legge til nye funksjoner i kunnskapsbasert design og AI forbedret Industry 4.0-teknologi for fleksibel produksjon og produksjon i kombinasjon med PLM-funksjoner (Product Lifecycle Management) og med ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT) A Norwegian RDI Flagship Program – Pre-project

The primary goal for SUMBAT is to define the main project under the “Grønn Platform” that will establish and support a sustainable battery value chain in Norway. The core group of IFE and SINTEF will seek out relevant partners both from industry and academia and establish a consortium of relevant...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Miljø- og bærekraftaspekter for fritids- og yrkesbåter har et stort potensial knyttet til blant annet alternative fremdrifts-, skrog og fabrikasjonsløsninger. Hovedmålet med TEL-prosjektet er å realisere dette potensialet. Gjennom å evaluere og teste brukernes krav, industristandarder, tilgjengel...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

ISPAS OMNIA En ny elektronisk styrt tredimensjonal radar I 2013 startet ISPAS AS på et eventyr om å benytte moderne høyteknologi til å detektere olje på vann. Planen var å benytte fasestyrte antenner, en teknologi som benyttes av militære styrker rundt om i verden, på en måte som ingen hadde ten...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114486 MODTESTER Fuel Cell and Electolyser modular test system

Eurostars-programmet er rettet mot å bidra til å bringe ideer fra utviklingslaboratoriene til markedet og å hjelpe små selskaper med å kommersialisere nye produkter. MODTESER er et prosjekt som tar sikte på å bringe nytt testutstyr til markedet innen feltene hydrogen-brenselceller og batterier. A...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet