0 projects

FORNY20-FORNY2020

Agriculture4.0 Intelligente og selvgående roboter for kostnadseffektiv frukt- og grønnsakproduksjon

Robotikkmiljøet på NMBU har utviklet landbruksroboten Thorvald. Hovedformålet med dette verifiseringsprosjektet er å videreutvikle teknologien og forretningskonseptet rundt Thorvald. Prototyper av roboten har blitt utviklet og flere tester har blitt gjennomført hos produsenter. Dette prosjektet v...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo