0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Viral diversity and Interactions in a Changing Environment on Kelp

Tare er brunalger som tilhører ordenen Laminariales, og betraktes som en nøkkelart i det marine miljøet. De dominerer i kystområder med kaldt, relativt grunt vann og mye stein. På samme måte som andre marine fotosyntetiserende organismer gir tare grunnlag for primærproduksjon gjennom fotosyntesen...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Arctic Pingos: microbial hotspots in the cold (APPOINTED)

Arctic regions are climate sensitive and effect of change in temperature can be observed easily due to melting of ice, glacier retreat and permafrost thaws. Microorganisms are highly abundant and active in Arctic ecosystems whereas, they are the first responders for climate change crises and are...

Awarded: NOK 57,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Field based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Oil spill preparedness is an important part in the treatment of accidental oil spills. Computer models are used to estimate the fate of the oil and help to decide for the most appropriate action. However, these models lack of field data to make their estimations more precise. Especially natural d...

Awarded: NOK 26,264

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Seasonality of microbial eukaryotes in the seasonally ice-covered arctic fjord Billefjorden, RiS ID 11636

Microbial eukaryotes or single-celled protists are organisms that play a fundamental role in energy flow and the cycling of elements in the marine ecosystem. Protist communities in the Arctic are highly seasonal. Despite the abundance and importance of pico- and nano- sized eukaryotes, most prot...

Awarded: NOK 91,709

Project Period: 2021-2022

Location: Svalbard

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Veribarr Inside

Quantidoc AS (QD) har i 7 år levert biologiske beslutningsverktøy for fiskehelse basert på forskning ved Universitetet i Bergen (professor Karin Pittman). QD kan måle celle-endringer (hypertrofi, hyperplasi) som kjennetegner veldig mange sykdommer, inkl kreft og tarmlidelser for mennesker. QD sa...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Examining how past demography affects genetic load using Ancient DNA

DNA can survive millennia post-mortem, spanning ecological and evolutionary transitions and providing a unique window into the processes underlying biodiversity. As such sequencing ancient DNA from temporally spaced samples can allow the testing of hypotheses related to evolutionary responses to ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

TV-serien for strømming skal engasjere familier med barn i alderen 5 - 12 år til å ta bevisste klima- og miljøvalg i egen hverdag. Forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE møter skoleelever for å gi innsyn i forskningsarbeidet som pågår for å skaffe best mulig faktagrunnlag innen fire hverdag...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Dynamics of deadwood decompostion tempo by forest fungi

In forests, wood is an essential component of carbon and nitrogen cycling and serves as habitat and resources for organisms like fungi, bacteria, insects. Saprotrophic fungi having powerful enzymatic and non-enzymatic mechanisms are key decomposers of the lignocellulosic complex in wood, affectin...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Disse dynamiske prosessene fører med seg betydelige krefter som legger press på cellekjernen hvor vår genetiske informasjon er lagr...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society

PRINCESS undersøker potensialet til alternativ arealbruk på gjenvåte torvmarker for å takle de store miljøutfordringene i Europa: klimagassutslipp, nitrogenforurensning og tap av biologisk mangfold. De alternative landbrukene som er studert i PRINCESS inkluderer høyintensitets paludikultur, lavin...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Deterioration and decay of wooden cultural heritage in Arctic and Alpine environments

Vår kulturarv i tre på Svalbard og i alpine områder på fastlands-Norge ligger i sårbare økosystemer som er påvirket av klimaendringer i tillegg til økt menneskelig påvirkning og endringer i arealbruk. FNs bærekraftsmål understreker viktigheten av å styrke arbeidet med å beskytte og ivareta verden...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modulation of brain activity and sensory computations by habenula-dorsal raphe circuitry

Våre emosjonelle tilstander har en betydelig innvirkning på måten vi oppfatter verden vår på. For eksempel kan vår reaksjon på den høye lyden av fyrverkeri være veldig annerledes hvis vi har en avslappet kveld med familien i motsetning til hvis vi er engstelige rett etter en trafikkulykke. Denne ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Function and regulation of motile-cilia-mediated flow in the nervous system

Motile cilier er ørsmå, piskeliknende organeller, som genererer væskestrøm i mangfoldige system i dyreriket. Strømmen generert av cilier er av stor interesse, siden motilitetsdefekter i cilier fører til sykdom hos mennesker, kjent som ciliopatier. I hjernen beveger ciliene cerebrospinalvæsken, en...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: 57de Biokjemiske Kontaktmøte Clarion Hotel the Edge, Tromsø 10-13/2-2022

Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) har i over 50 år fungert som fellesorganisasjon for forskere fra alle biomedisinske miljøer i Norge, Takket være tilknytningen til viktige internasjonale organisasjoner som FEBS, EMBO, IUBMB og European Federation of Biotechnology, bidrar NBS også til å spre informa...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Marmib-prosjektet har som mål å undersøke effekten av mikroplast på spredning av antimikrobielle resistente bakterier i havet. I år har to postdoktorer sluttet seg til prosjektet - en lokalisert i Tromsø (feb 2022) og en lokalisert i Oslo (mars 2022). Prosjektdesignet inkluderer inkubasjon av kje...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Biodiversity Information Facility, Norwegian node 2021-2025

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for åpen data, finansiert av deltagerland. Den lar hvem som helst, hvor som helst, få tilgang til primærdata om alle typer liv på jorden, delt via den globale portalen www.gbif.org og gjennom nasjonale og ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Precision Breeding for Viral Resistance

Dette prosjektet skal se på hvordan vi kan drive enda mer effektiv avl for resistens mot virus i Atlantisk laks. Oppdrettsnæringen sliter med mange smittsomme sykdommer som forårsaker store tap og redusert fiskevelferd. AquaGen leverer rogn til norske og utenlandske oppdrettere, og rogna kommer f...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Akvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Deltakelse i internasjonalt finansierte prosjekter gir økt omdømme, kontekst, synlighet, og impact for et forskningsinstitutt. Akvaplan-niva (APN) skal være en ledende?leverandør av?forskningsbasert kunnskap?om økosystemer, miljøpåvirkning, effekter av klimaendringer og akvakultur innenfor det eu...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: LiceRESIST - Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i akvakultur. I mange land har lakselus blitt multiresistens mot kjemisk behandling, og mangel på effektiv behandling mot lus truer framtidig vekst i næringen. I ville populasjoner fin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårig- og flerårighet er to fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer og sprer frøene sine hvorpå de dør, alt innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på man...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The composition and function of lipid droplet contact sites

Ulike typer membraner er viktige strukturer i alle levende celler. Hver celle er omsluttet av en lipidmembran, og alle eukaryotiske celler inneholder membranbundne organeller. Cellemembraner består av dobbelt lag av lipider samt ulike tilknyttede proteiner. For å opprettholde cellulær homeostase ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools

Overordnede vurderinger av skogsdødt trevirke blir gjennomført i mange land, som en del av nasjonale skogbeholdninger. Likevel mangler vi fremdeles detaljerte eksperimenter, inkludert feltbaserte metoder, for å forstå prosessen med nedbrytning av tre og mekanismene som ligger til grunn for tilpas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Susfood/CO call 2: Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Befolkningsveksten fører til et økt behov for mat, og dette gjelder særlig protein av høy kvalitet. I tillegg til det økte behovet for mat er det også et høyt tap av mat gjennom verdikjeden for matproduksjon. Dette representerer bortkastet forbruk av ressurser og gir et vesentlig bidrag til mengd...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å oppformer...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

Endotoksiner (også kjent som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt giftige for oss mennesker dersom de kommer inn i blodbanen. Gram-negative bakterier er til stede overalt rundt oss, på overflater og i luften. Det betyr at, med bakterier som kil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Bioinformatics for Proteogenomics - looking up the answer in the back of the book

Monogen diabetes er en uvanlig form for pediatrisk diabetes. Avhengig av genetiske profil, kan pasienter unngå livslang insulinmedisinering og tilhørende komplikasjoner. Det kan likevel være utfordrende å (1) utlede konsekvensene av de genetiske mutasjonene pasientene har, samt å (2) forutsi resp...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

CRIMAC vil forbetra og automatisera tolkinga av data frå moderne breidbanda ekkolodd frå forskingsfartøy, fiskebåtar, og oppdrettsanlegg. Eksperimentell feltforsking, kunstig intelligens, og kontrollerte eksperiment vil verta nytta. Hovudmålet med SFI’en er å vidareutvikla fiskeriakustisk metodi...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Revision and resubmission of ERC-SG application VenomEvolvability

The overarching aim of the ERC-SG application will be to gain a mechanistic understanding of the evolvability of complex traits—i.e. how complex traits emerge and what genetic properties drive and constrain their ability to respond to changes in the environment.

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Dissecting bacterial subpopulation physiology with activity-based probes

The long-terme aim of the ERC project is to establish a new biomarker system for bacterial physiology that is based on labeling with fluorescent chemical probes. To demonstrate the feasibility of this approach, we will perform an unbiased functional characterization (transcriptomic and growth ana...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Tenacibaculum virulence factors to control the disease in farmed fish

Tenacibaculum er en bakterie som forårsaker sår og degradering av vev hos oppdrettsfisk. Til tross for store økonomiske tap i næringen som forårsakes av slike infeksjoner, er det veldig lite som er kjent omkring viktige virulens faktorer og mekanismene for hvordan denne bakterien infiserer fisk. ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage