0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-term health effects of COVID-19 - the Norwegian Corona Cohort

Tre måneder etter den første bølgen av Covid i Norge, sommeren 2020, svarte over 100.000 av deltakerne i Koronastudien på et spørreskjema der vi spurte hvordan de følte seg. Vi ble overrasket over at så mange av de som hadde hatt covid sa at de følte at de hadde fått en dårligere helse enn tidlig...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2020

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access").

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Stimuleringsmidler til Oslo universitetssykehus for publisering 2020

Samlesøknad for OUS 2020

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Creating an NME-based Classroom Dynamic Where Students and Teachers Thrive

Creating NME-based framework for European schools will require strong international collaboration, a viable, verifiable research design, and a cost-effective solution. PES funding will add resources to correctly position the project, meet Horizon Europe deadlines, and create a successful research...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 5-ALA Extracorporeal Photopheresis for Chronic Inflammatory Disease

Prosjektet omhandler en ny behandlingsmetode for modulering av T-celler innenfor inflammatoriske sykdommer og kreft. Metoden bruker en ny kombinasjon av fotoferese (ECP), lys og legemiddelet Gliolan (ALA), også kalt ALA-ECP. Prosjektet har siden 2014 tiltrukket seg finansiering for akademisk utvi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of Clinical assay to predict treatment response in breast cancer

En fellesnevner for moderne kreftbehandling er behovet for nye metoder som kan predikere hvilke pasienter som vil ha nytte av tilgjengelige behandling, såkalt presisjonsmedisin. Dette konseptet har som mål å gi rett medisin til rett person til riktig tid. Hvordan kan så dette målet oppnås? En vi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with stress urinary incontinence

Urinary incontinence (UI) is a disfunction that implies involuntary leakage of urine, which unfortunately is a common problem, affecting >450M people worldwide. Patients also experience a severely reduced quality of life, which often leads to depression. Stress Urinary Incontinence (SUI) is when ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

widenSN - New gold standard biomarker for Heart Failure (HF) patients

Hjertesvikt (HF) rammer om lag 64,3 millioner pasienter over hele verden og er en av de dyreste medisinske tilstandene på grunn av lange sykehusinnleggelser og hyppige reinnleggelser. HF-pasienter har høy risiko for plutselig hjertedød (SCD) og 35% av dem dør det første året. Selv om det ikke er ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Slimstitch - less invasive obesity treatment

Mer enn 650 millioner mennesker i verden lider av fedme. Fedme er forbundet med en rekke følgesykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettplager. Pasienter som lever med fedme rapporterer også om lavere livskvalitet og har kortere gjennomsnittlig levetid enn andre. Livsstilse...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gut microbiota profile recognition in IBD patients

Genetic Analysis’ (GA) har som mål å visualisere menneskers tarm mikrobiotahelse ved lett tilgjengelige og pålitelige verktøy for profilering av bakterier. GA har utviklet og lansert GA-map®-plattform, en standardisert metode for tarm mikrobiota testing. Den patenterte GA-map®-teknologien er base...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behan...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: INDUVITA

Dette innovasjonsprosjektet har som mål å utvikle nytt og viktig utstyr for igangsetting av fødsel. Igangsetting av fødsel før naturlig fødselsstart er nødvendig ved flere tilstander, som kan skyldes forhold ved både mor og barn. I dag er vanlig prosedyre innleggelse av et ballongkateter innenfor...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Yield of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children

Fremskritt innen behandling av barn som er født for tidlig, har medfødte hjertefeil eller andre sykdommer, har gitt bedre overlevelse. Men ettervirkningene av behandlingene har skapt en raskt voksende gruppe overlevere med senskader på hjerne- og hjerte. For å bedre langtidsutkomme, kan teknikker...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intermittent negative pressure and its impact on the venous-arterial reflex; - mechanism of action and clinical effects

Intermitterende undertrykk (svakt sug) på underbenet har vist seg å forbedre blodstrømmen hos personer med sirkulasjonsproblemer. Spesielt har personer med blokkerte arterier vist seg å dra nytte av behandlingen, noe som fører til forbedringer i avstanden de kan gå, raskere tilheling av sår og re...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E115549 (CEREBRI) Developing cost-effective biofeedback treatment for patients suffering from migraines

Migrene er en nettverkssykdom i hjernen som rammer 14% av befolkningen. Personer med migrene har ofte redusert livskvalitet og et manglende behandlingstilbud. Medisiner er ofte forbundet med bivirkninger, og det er et økende behov for ikke-medikamentell behandling med dokumentert klinisk effekt. ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Disease understanding and personalized treatment in psoriatic arthritis: Closing the knowledge gap

Psoriasisleddgikt er en sykdom som kan involvere flere deler av muskel- og skjelettsystemet samt hud. Medisinene som brukes kan ha ulik effekt avhengig av hvordan sykdommen arter seg, men sykdommens utbredelse kan være utfordrende å vurdere ved klinisk undersøkelse. Prosjektets mål er å bedre beh...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2028

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmed...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultrasound Transducer for Acoustic Cluster Therapy

Acoustic Cluster Therapy (ACT) er en ny teknologi som muliggjør romlig målrettet levering av legemidler, for eksempel til en svulst. Sammenlignet med en vanlig injeksjon av medikament (og passivt opptak), øker slik målretting mot sykdomsområdet den terapeutiske effekten betydelig, og åpner potens...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Bedside testing for toxic alcohols

Hvert år blir tusener av mennesker forgiftet av metanol - voksne og barn, unge og gamle - de fattigste affiseres ofte hardest, og hele samfunn kan rammes hardt. Metanol er kjent som "den store imitator", ettersom de kliniske symptomene ofte er vanskelige å skille fra andre, vanlige sykdommer. Den...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Safety of Covid-19 vaccination in pregnancy

I dette prosjektet vil vi undersøke sikkerheten av Covid-19 vaksinering av gravide kvinner. Vi undersøker svangerskapsutfall, kortidseffekter på kvinnen og fosteret og langtidseffekter hos barn av mødre som ble vaksinerte under graviditeten. Mutasjoner endrer kontinuerlig virusets spredningsevne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Sustainable development in healthcare and science: The NORdic DOCtoral (NorDoc) education conference 2022

Since the publication of the Brundtland report, 1987 Norway has had a central role in leading the focus group promoting and mobilising efforts for realising the United Nations 2030 sustainable development goals. NorDoc 2022 Summit is needed to engage young, next generation scientists to commit th...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Precision medicine in dyssynchronous heart failure

64 million people live with heart failure (HF) worldwide, with a growing economic burden estimated at 108 billion USD per year. 10-20% of all HF patients suffer dyssynchronous HF (dysHF). Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) with a pacemaker is one of the most effective treatments for such pat...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Adfectus- Application for dissemination and information gathering using a digital personal visual profile

Pasientrettighetsloven stiller krav til helseinstitusjoners informasjonsformidling til pasienter, samt fasilitering av pasienters mulighet for å påvirke egen leveranse av helsetjenester. For pasienter innebærer dette nødvendig og forståelig informasjon for å oppnå innsikt i egen helsetilstand. Da...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

3rd International NTNU Symposium on Clinical Biomarkers of Cancer

In June 2021, we will organize the third conference in a series devoted to clinical biomarkers of cancer. The conference was scheduled for 2020, but unfortunately had to be postponed due to the pandemic. The two previous meetings in 2016 and 2018 were highly successful with outstanding internatio...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av «First in Class» Immunterapi mot aggressive kreftsykdommer

Thelper AS er et norsk, bioteknologisk selskap som utvikler nytenkende behandling mot uhelbredelige kreftsykdommer. Thelper har identifisert en ny type flaggprotein i aggressive brystkreftceller, samt utviklet molekyler som binder på flaggproteinet. Bindingen muliggjør utvikling av immunterapier...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT)

Pasienter med smerte trenger god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet på lang sikt. I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvar...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user

Målsetning: Prosjektet skal utvikle nettbaserte, vitenskapelig dokumenterte, Virtual Reality-tjenester. Tjenestene vil inspirere og stimulere friske eldre til langvarig fysisk aktivitet. Bruk av Virtual Reality (VR) for å stimulere til fysisk aktivitet, gir en rekke fordeler: 1) Engasjer...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Early intervention after rape to prevent post-traumatic stress disorder – a multicenter randomized control trial

Voldtekt og seksuelle overgrep er forbundet med en høy risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre psykiske lidelser. PTSD er en psykisk lidelse som kjennetegnes av ufrivillige, påtrengende minner om voldtekten, av at man unngår ting som minner en om voldtekten, av negat...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Collective implementation in primary and specialised health care – a multimethod study on four different health service domains.

I dagens norske helsetjeneste tilbys mange pasienter behandling basert på gårsdagens anbefalinger. Årlig kommer over 600 pasienter alvorlig til skade eller dør som følge av feil eller mangler på norske sykehus. Hovedutfordringen for helsetjenesten nå og fremover er utilstrekkelig evne og effektiv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Oral health in adults: predictors, social gradients and correlation with cardiovascular health in women and men

En rekke sykdommer øker i forekomst på grunn av årsaker som forlenget levealder, uheldig kosthold og livsstil. Munnhulesykdommer som karies og tannkjøttbetennelse tilhører denne gruppen sammen med blant annet hjerte-kar sykdom. Samanheng mellom sykdommer i munnhulen og hjerte-kar sykdom har vær...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland