0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NOFIMA

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA Common pot: eTrace - electronic Traceability using EPCIS

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain

Norsk sammendrag: Prosjektets mål var å undersøke potensielle endringer i veldokumenterte og potensielle helsefremmende forbindelser i rå sild og makrell fra ulike sesonger og gjennom håndtering, prosessering og lagring av råstoffet. Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker med fokus på 1) Rå...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Economic Value Assessment of Natural FIshery Germ Plsm Resource, Kinesisk statsstipend 2012/2013

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: European Ncycle meeting 2012

Dette er møte nr 17 i en serie som opprinnelig ble startet av britiske og nederlandske biokjemikere for å skape en arena for sin egen forskning på nitrogensyklus. Møtene drives av et uformelt nettverk av ledende europeiske forskningsgrupper innen biokjemi , mikrobiologi og mikrobiell økologi. Vår...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NOFIMA AS

...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk workshop om rester av veterinærmedisin og pesticider i husdyrgjødsel

Et utredningsarbeid om uønskete stoffer i husdyrgjødsel utført av Bioforsk Økologisk har konkludert med at det trengs mer kunnskap om emnet. Bioforsk Økologisk vil arrangere en nordisk workshop 23.-24.10.2012 hvor forskere og personer fra forvaltningen i de ulike landene presenterer kunnskapssta...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: International Marine Ingredients Conference 2013.

Utvikling av marin ingrediensindustri er eit norsk satsingsområde, og er gitt prioritet både i Fiskeri- og kystdepartementet og i næringa. Konferansen MIC2013 er ei vidareføring av ein tilsvarande konferanse som vart arrangert i 2010. Konferansen er ret ta mot bransjen marine ingrediensar, inkl...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE MACSUR: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

MACSUR: Modelling European Agriculture with Climate Change for food security studerer hvordan klimaendringer vil virke inn på matproduksjon og matsikkerhet i Europa. Bioforsk, NMBU og NILF deltar i MACSUR for modellering av planteproduksjon, husdyrproduksjon, handel og økonomi ved endret klima. ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Kvalitet på geitmelk

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: MeetEat 2011 (saksdokumenter ligger i prosjekt 217068)

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Applications of EPCIS in food supply chain management

...

Awarded: NOK 17,999

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: Partnerforum. Food & Health

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk seminar om jorderosjon

Seminaret er utlyst på www.njf.nu

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of large scale offshore seaweed cultivation

The purpose of the project is to develop a cost efficient offshore seaweed cultivation system based on Seaweed Energy Solutions' patented Seaweed Carrier cultivation concept. The main tasks include definition of of a seaweed seeding strategy, development of the ideal Seaweed Carrier material, de...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian Fish in the European Market: Market Development, Environmental Labeling and Changing Consumer Preferences (NORFISH)

For å lykkes i det europeiske markedet, så trenger fiskeri- og oppdrettsnæringen detaljert informasjon om forbrukernes preferanser for ulike egenskaper til fisken. Prosjektet kartlegger disse preferansene, og undersøker ulike strategier som marin sektor kan bruke for å øke verdien på fisk solgt i...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Norwegian foods optimised for an ageing population (203193)

The main objective of this project is to investigate how product innovation based on Norwegian foods may help improve elderly consumer's diet and quality of life. Elderly consumers constitute a growing and diverse group in the population with different ne eds and requirements with regard to food ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Fish peptides screening on obesity-linked metabolic syndrome and cardiovascular risk profile

Previous studies at Laval University and Nofima marine/University of Tromsø have shown that cod protein is a natural insulin-sensitizing agent that prevents obesity-linked muscle insulin resistance. However, the molecular mechanisms and the superior effec t of cod protein in comparison with other...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Mycotoxin contamination in Norw. food and feed - modelling, reductive appro. and risk assesment w/regards to the whole food chain

Fusarium-sopper kan forårsake aksfusariose og andre sjukdommer på kornplanter. I tillegg til å redusere avlingsmengde og gi nedsatt spireevne, kan ulike Fusarium-arter produsere forskjellige mykotoksiner (soppgifter), blant annet trichothecener (deoksynivalenol (DON), T-2, HT-2), zearalenon og en...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuing Norwegian wool

The project responds to the programme main goal; to increase sustainable value creation from value chains based on natural resources through knowledge production enhancing innovation, profitability and market sensitivity. Contrary to other rural industr ies such as food production and tourism, ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental impact and resource use efficiency of selected food production chains in Norway - a life cycle assessment (LCA) approach

This project will focus on environmental impacts and resource use efficiencies related to important food productions in Norwegian agriculture, that is, bread (wheat), milk (cow) and selected bovine meat (beef/cow) products. Typical production performances within specified regions will be describ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

COSTINF-COST Infrastruktur

Cost FA0802 - Impact of animal feed on food quality and health elderly consumers (Siri Anzjøn)

On 14-15 June 2010 the 2nd Feed for Health COST Action Conference will be held in Tromsø. Nofima Marin will be the host and organiser of this conference. The Cost Action FA0802 Feed for Health started in 2009. The theme of this Conference is 'Impact of an imal feed on food quality an health elder...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sensor technology and automation for improved quality and process control

Dette prosjektet imøtekommer næringsmiddelindustriens behov for avanserte prosesstyringsverktøy som kan brukes til å optimalisere bruk av råstoffer, forbedre logistikk, øke lønnsomhet og redusere svinn. Prosjektet er meget tverrfaglig og innbefatter utvik ling av ny sensorteknologi, anvendt spekt...

Awarded: NOK 23.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of food waste in a value chain approach

Prosjektet har i løpet av 2013 fokusert på bearbeiding og analyse av data med sikte på publisering av 5-6 artikler i vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg er det fortsatt stor interesse i mediene omkring temaet, noe som bla har resultert i en helside i VG om matsvinn den 1.8, samt innslag i N...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

PLAN-Planlegging

Såkornmidler til NVH, UMB og VI

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunden som med-produsent og verdiskaper: Utfordringer og muligheter for merkevaren TORO

Prosjektet tar sikte på å bidra til konkurransemessige fortrinn i produktutviklingen og markedsføringen av produkter til den norske næringsmiddelprodusenten Rieber & Søn. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap av hvilke effekter konsumentens egeninnsats i tilberedelsen av maten har på tilfredshe...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA (BEPRARIBEAN) Risk-Benefit Analysis: experience from out of food into food

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku