0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Arctic lamb meat - competitive advantage in a national and an international market

Norwegian lambs graze the natural pastures of Norwegian mountains and forests and produce meat of very high quality. We have however, little information on how the quality of these natural pastures affect the meat quality, and whether lambs grazing coasta l or mountainous areas will have a 'taste...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Oppdrett av villfanget røye i intensive resirkuleringsanlegg

Nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk ønsker å legge til rette for ny næringsvirksomhet parallelt med strukturendringene i landbruket. Næringen som driver landbasert oppdrett av røye representerer i stor grad en slik type ny næringsvirksomhet med ru ndt 20 anlegg på landsbasis siden 1991. D...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus