0 projects

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Balanseprosjektet ved Universitetet i Agder fikk innvilget et halvt års forlengelse, og varte derfor ut 2018. Prosjektet har siden sommeren 2015 hatt som hovedmålsetting å øke andelen kvinner i toppstillinger ved hjelp av en rekke tiltak (forhåndsvurdering av professorkompetanse for kvinnelige 1....

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Agder