0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Visse typer emballasje for fersk mat er i dag dominert av plast, som er en enkel og billig løsning. Termoplaster er enkle å forme. I tillegg har plast ekstremt høy vannbestandighet, og kan dermed være omgitt av vann i tiår (eller hundreår) uten å brytes ned. Den utrolig høye vannbestandigheten ha...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Jarlsbergost for bedring av beinhelse og lipidstatus

I en tidligere studie har vi funnet at forsøkspersoner som spiste omtrent 50 g Jarlsberg® daglig i fem uker blant annet fikk bedre vitamin K status, lavere kolesterol og lavere blodtrykk. Studien tyder på at å spise Jarlsberg® har betydelige positive helseeffekter. Effekten på kolesterol er fakti...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Helse-effekter av marine VLC-fettsyrer

Veldig langkjedede fettsyrer (VLC-FA), defineres som fettsyre-molekyler med flere enn 22 karbonatomer. Disse langkjedede fettsyrene finnes i relativt lave konsentrasjoner i organer som hjerne, øyne, kjønnsceller og hud. På grunn av unik struktur og lav forekomst, har VLC-FA tidligere vært vanske...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

InnoValue - utvikling av søknad til Horizon 2020 RUR 07-2020 utlysning

Søknaden skal sendes inn før 24.1 2020, og Østfoldforskning deltar aktivt som partner i prosjektet sammen med Wageningen University fra Nederland (koordinator), Nofima fra Norge, IVL og RISE fra Sverige og WRAP fra UK, og med supplerende organisasjoner fra sentral- og sørøst-Europa som partnere. ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

Da Protein2.0 ble innvilget i 2018 var det 30 oppstartsbedrifter som jobbet med laboratorie-dyrkede proteiner, basert på begrensede oppstartsmidler. Nå, tidlig i 2023, er over 300 oppstartsbedrifter i gang med utvikling av kjøtt- og melkeproteiner (enkelte av dem verdt over en milliard USD), og d...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) vil alltid være til stede i gårds- og meieri-miljøet og vil lett kunne forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, men bakterienes sporer vil overleve. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører ti...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

Griseløftet skal skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer velferden til slaktegrisen. Prosjektet skal jobbe med utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegrisen for å svare på forventninger og krav fra forbrukerne. Viktige forskningsspørsmål som er: - Hvilke ind...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare har vært en viktig marin ressurs for det norske samfunnet, eksempelvis som mat, for til husdyr og gjødsel. Etter forskningsrådets etablering av en nasjonal kunnskapsplattform for tare for å støtte hele verdikjeden fra dyrking og høsting til foredling produktutvikling/produksjon har det vært ...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har hatt fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppva...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å lese av en organismes totale arvemateriale. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir WGS overlegent mer sensitive, spesifikke og presise svar på for eksempel hvor nært beslektet en bakterie funnet i mat eller en matbedrift er med et pasientisolat. M...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

FOOD INSPECTOR. NOVEL TOOLS TO AUTHENTICATE FOOD QUALITIES AND FOOD LABELING OF MEAT

Diagnostiske verktøy for å vurdere effekter av frysing på kjøtt er ofte langvarige og forutsetter laboratorietjenester og er derfor ikke egnet for rask rutinemessig testing utført av industri og myndigheter. For å imøtekomme dette behovet, vil vi etablere brukervennlige og rimelige løsninger som ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger trengs på tvers av alle produkt- og tjenestekategorier, og de innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enduring Growth! New tools and workflows for risk and contingency management from pig production to pork processing

For få år tilbake ble man bevisst ny type kvalitetsavvik i svinekjøtt, spesielt i skinke. Dette kvalitetsavviket forårsaket betydelige tap, spesielt for kokeskinkeprodusenter, i flere europeiske land inkludert i Norge. Prosjektet Enduring Growth! samlet et nettverk med viktige interessenter i den...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic (PacKnoPlast)

Formålet med PacKnoPlast-prosjektet var å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftperspektiv. Dette skulle oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger ved bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den kan ha, for eksempel for reduksj...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk innen bio-basert industri for prosessering av marine restråstoff. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 1 mill. tonn rest...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku