0 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NABIC Reserach school 2014: Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society

Nansen-Bangladesh International Centre for Coastal, Ocean and Climate Studies, Dhaka, Bangladesh will in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway, Nansen Scientific Society, Bergen, Norway and Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, plan and host the ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Electronic packaging for harsh environments

Prosjektet forsker på to lignende sammenføyningsteknologier, SLID og LSD, som egner seg for bruk i krevende miljøer. Dem kan brukes for sammenstilling av elektronikk, men også for sammenføyning av strukturelle komponenter. Dem har til felles at dem kan lages ved en lav prosesstemperatur, men ette...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Numascale deltar i søknad om FET prosjekt i sammen med stort tysk forsknigssenter og internajonale konsern i IT bransjen

Numascale er invitert inn i et konsortium som arbeider mot en søknad for FETHPC-2014 md søknadsfrist 25.11.2014. Konsortiet ønsker å være konfidensielt foreløpig men består av et av de ledende tyske sentrene innen HPC og ledende internasjonale konsern innen IT. Det er også mindre programvareselsk...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Next generation offshore cranes - DP075

...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at EC sponsored ICT 2014 event in Florence, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration project

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environment ( quantified self ) . This means that subjective feelings of health and wellness functionality can be ...

Awarded: NOK 8,803

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Workshop «Utveksling av kunnskap om klimaendringer og utvikling av tilpasningsstrategier i havbrukssektoren»

Den nylig lanserte rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser at klimaendringene påvirker havmiljøet gjennom havforsuring (oksygeninnhold), havoverflatetemperatur, fenologi og fordeling av marine arter (biologisk mangfold), havnivåstigning, stormflo og hyp pigheten av ekstremvær (IPCC 2013). I føl...

Awarded: NOK 28,136

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9146 LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections

Infiserte fotsår er et stort problem for pasienter med diabetes. Slike sår kan utvikle seg til alvorlige og omfattende infeksjoner som kan medføre amputasjon. I dag finnes ingen topiske legemidler for behandling av milde, infiserte sår, så det er et stort medisinsk behov for å utvikle slike legem...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Vann & Miljø i Grønn Bygging - DP111

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Møre og Romsdal

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Designing for Language Learning in the Wild: creating social infrastructures for second language learning.

The funding shall shape a network of researchers in the Nordic countries who work with experiential forms of second language learning and teaching. The network will contribute both to theory development and to the development of new pedagogical practices. The theoretical background for the work ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange Germany 2014

With this application I am applying for a Personal mobility grant for one semester, autumn 2014. I am at present studying at The Faculty of Law, University of Bergen, on my 4th year of my Master Degree. I have applied for an exchange to Heidelberg, Germ any through the Erasmus program from autu...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MIcrobially produced Raw materials for Aquafeed

Vidare vekst i akvakulturnæringa fordrar nye ressursar for EPA/DHA og protein, og EPA/DHA trengst også når vi vert fleire menneskje på jorda. Marine mikroorganismar er ei naturleg kjelde for desse essensielle feittsyrer, protein, vitaminer, mineralar og andre næringsemne. Difor er mikroorganismar...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference

NNDR sin forskningskonferanse har i løpet av sine første 25 år etablert seg som en av verdens viktigste møteplasser for forskere innen forskning om funksjonshemming. Konferansen samler vel 300-400 deltakere fra hele verden. Den neste konferansen vil bli arrangert i Bergen 6.-8. mai 2015 av Univer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

29 September 2014, Brussels. LEIT ICT 19 Delta på "Information Day on Technologies for Creative Industries, Social Media and Convergence"

Titles-On: En løsning som gir brukerne sømløse valg og betalingsordninger av flerspråklige undertekster for film, video-on-demand og web-TV med store internasjonale markedsmuligheter innenfor underholdning og utdannelse. Titles-On er en sky-basert databa se for undertekster som gir brukerne tilb...

Awarded: NOK 38,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Supporting Social Innovation and Unlocking potential in Europe's Rural Areas

The project summary is not available at this stage of preparation. Many ideas are discussed at CRR and with some of the other partners, but this is at a very early stage. The project will be established through discussions and cooperation among the partners. The first meeting will be held in Brus...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bio2Hydrogen

Prosjektet handler om uttesting av en reformer for produksjon av hydrogen fra biogass. Reformeren har katalytisk brenner som øker effektiviteten og reduserer størrelsen og kostnader. Reaktoren skal testes i Hynor LIllestrøms testsenter i Lillestrøm. Reformeren skal integreres med Hynor Lillestrøm...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Rheumatiod Arthritis and Periodontal Inflammatory Disease (RAPID)

The most prevalent chronic inflammatory diseases of humans are complex disorders influenced by genes, environment and their interactions. Periodontitis (PD) and rheumatoid arthritis (RA) are two such chronic inflammatory diseases associated with significant morbidity and mortality, and have recen...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Determination of the Internal Temperature Distribution of Objects from Surface Measurements

There is an industrial requirement for accurately and rapidly measuring the internal temperature distribution of objects non-destructively and that such measurements should be made from inspection of the exterior surfaces of the object without the need for inserting a temperature probe or other d...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Geofysisk kartlegging med ubemannede farkoster

Datainnsamling av geofysisk informasjon utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større bemannede farkoster. Robotiserte farkoster har stort potensiale for reduserte driftskostnader i oppgaver som medfører høy grad av repetitive oppdrag i en døgnkontinuerlig operasjon. Eksem...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hosting the 7th Annual Conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) at the University of Agder

UiA will host the 7th Annual conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) in Kristiansand during Fall 2014. The conference attracts approximately 250 scholars and policy makers, within the fields of Economics, Business Admin istration, and Management. Participants a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decentralised Production of Hydrogen from Urea

The expression Hydrogen Economy refers to the policy of implementing hydrogen as a low carbon energy source to replace the combustion of gasoline in vehicles and as a replacement for fossil fuels for heating. The appeal of using hydrogen in this way is that whether it is burned to produce heat or...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musik...

Awarded: NOK 9,216

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 -2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

Storskala datadrift er kraftkrevende industri. Veksten i dette markedet er ca 50% i året og den globale IT industrien passerte den global flytrafikken allerede i 2007 vedrørende karbon utslipp. Fjord IT har utviklet en løsning for databehandling og lagring som er mijøvennlig. Tjensten leveres på...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again

Much of language is used non-literally and its interpretation involves metaphor and metonymy. The comprehension of non-literal language requires a considerable amount of shared knowledge on the part of the interlocutors and many theories of metaphor and metonymy are based on studies where this sh...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet