0 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Identity Matters: Movement and Place

Gjennom et flerfaglig prosjekt som involverer antropologi, lingvistikk og arkeologi søkes det å dekke aspekter av forholdet mellom romlig tilknytning, sosial organisasjon og flytteprosesser i stillehavsområdet. Prosjektets hypotese er at forhistoriske møn stre av befolkningsforflytning, fast bose...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo