0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

National Integrity Study (NIS) for Norway

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Ekstern undersøkelse av selskapenes oppfølging av anbefalingens kapittel tre om "Selskapskapital og utbytte"

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til å bygge ut fagkretsen med fagene innen økonomi og finans, og de juridiske og etiske problemstillingene i forbindelse med dette

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

International Seminar on Macroeconomics (ISOM), Oslo 2012

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansiell kunnskap i Norge

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Pensjon - Et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seminar for pengeoverførere

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Unge Aksjonærers informasjonshefte

...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Likelihoodbasert inferens for kontinuerlig tid stokastisk volatilitetmodeller.

Det har lenge vært kjent at volatiliteten i finansielle markeder ikke er konstant over tid. For å kunne oppnå økt innsikt i dynamikken i slike markeder er derfor modeller som tillater variabel volatilitet en viktig brikke. En klasse med slike modeller er stokastisk volatilitetsmodeller. Tilpass...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans

...

Awarded: NOK 48,000

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Brukerpanel i finansmarkedet

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

Økonomiprisen 2010-2012

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Digitalisering av norske historiske aksjedata. 1900-1970

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Network (Anti-Corruption Network) - Støtte til dokumentarfilmen "When you fight corruption it fights back"

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Østfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

Conference on the relationship between finance and climate

...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investeringsrådgiving og interessemotsetninger. Analyse av verdipapirforetakets plikt til å la kundens interesser gå foran egne intereresser

Prosjektet vil ta utgangspunkt i en analyse av potensielt mostridende interesser i forholdet mellom investeringsrådgiver og kunde. Kundens første hovedinteresse er informasjonsinteressen, det vil si å motta tilstrekkelig informasjon til å være i stand til å treffe en informert investeringsbeslut...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Stochastic Dynamics of Financial Markets

The project will focus on the following closely related topics: A. Asset pricing and growth optimal investments under transaction costs. The basis for this line of research is an important class of random dynamical systems introduced by von Neumann and Gale in connection with models of econom...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The law and economics of financial incentives

A lesson from the financial crisis is that financial incentives and their effects on economic behavior must be understood in the context of the institutional and legislative environment. Taking this perspective, the project aims to develop a deeper unders tanding of incentives and their implicati...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Why do firms pay dividends? A new approach to old puzzles

Starting out with the current puzzles in the international research literature, our project reconsiders the determinants of cash payout to stockholders in an environment which is particularly well suited for this purpose. First, we address both public and private firms, which is very unusual in ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Revisjon av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og kartlegging av anbefalingens påvirkning av adferd og praksis

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

EEA-ESEM Oslo 2011 (konferansestøtte)

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Pengeskolen

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Penger på papiret - viderutvikling.

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Artikkelserie i Dagens Næringsliv om Statistiske temaer knyttet til finansmarkedenes virkemåte II

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Økonomiprisen 2009 (og 2010-2012)

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer - NORSIF

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Følg pengene - på tvers av landegrensene

...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Mikrofinanskolen.no

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

European Group of Risk and Insurance Economist's annual meeting 2009 - konferansestøtte

...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansstafetten "En dag i skolen"

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo