0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: NORA-Personalized medicine in RA by combining genomics, biomarkers, clinical & patient-derived data from the Nordic countries

Leddgikt (revmatoid artritt, RA) forårsaker betennelse i ledd og seneskjeder, og ubehandlet kan det medføre alvorlige leddskader. Det er store individuelle forskjeller i sykdomsforløp og i effekt av medikamentell behandling. Sykdommen synes derfor å være heterogen og bestå av flere forskjellige u...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop for forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Stortingsmelding 28 (2014–2015) «Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse», konkluderte med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, som understøtter det overordnede målbildet for Stortingsmelding 9 "Én...

Awarded: NOK 48,252

Project Period: 2019-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Effektivisering av inkassovirksomhet gjennom digitalisering og automatisering.

Gjeld er et av samfunnets største utfordringer, selvmordsraten blant skyldnere er stor og mange sliter med psykiske problemer knyttet til gjeld. I dag er det mange som sitter i en gjeldssituasjon som er utenfor deres kontroll, en gjeld som i utgangspunktet var håndterlig løper fort ut av kontroll...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Virtual reality and Project management in the development of less complex commercial buildings

The majority of construction projects of commercial buildings are facing major challenges in the construction process, and are characterized by errors, delays, cost overruns and conflicts. Research done on building projects by RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) and SINTEF indicate that much of...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EASY-TO-USE AND EXPLAINABLE HUMAN-CENTRIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Utvikle en menneske-sentrisk AI som lar alle bruke, forstå og modifisere kunstig intelligens.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12881 Efficient electronic navigation at sea

No updates to popular sciences presentation available as of dec 2019. The original text is still valid. (No new developments to update since last report.)

Awarded: NOK 93,969

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstrating the impact and sustainability of digital solutions for personalised and outcome-based integrated CARE in rural areas

CareMatrix is our response to the call forSC1-DTH-11-2019 Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care. Specifically, CareMatrix will contribute to the development and deployment of digital technologies that support complex and shifting care trajectories in home and communit...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ToF skanner 2

Konsortium består idag av 2 Tyske Forskningsinstitusjoner (Fraunhofer IPM og Universitet Würzburg) og SMB "Wittmann Technologies AS" ("WT") i Stavanger, Norge. Vi ønsker å få på plass omtrent 3 industrielle partner til, muligens en mundighet i tilleg. Minst en industriell partner i Norge, som WT ...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og partnersøk på konferansen Fish Waste for Profit

Anvendelse av marint restråstoff fra den norske fiskeri -og havbruksnæringen er i dag generelt god, men det er fremdeles et stort potensial for bedre utnyttelse, og spesielt innen hvitfisksektoren der store mengder avskjær kastes. En næring som jobber aktivt med dette er den voksende marine ingre...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EMARESC - Emergency Management in the Resilient Smart City

Public safety represents a societal function of the city. Security practitioners and emergency agencies need to be able to leverage smart city sensing, control and information sharing capabilities to successfully prevent and respond to security events. At the same time, the security, reliability ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12873 Airborne Instrument for Reliable Shallow Water Imaging and Mapping

Prosjektet AIRSWIM er et prosjekt med deltakerene Maritime Robotics og sveitsiske CSEM. Prosjektet omhandler utvikling og kommersialisering av et dronebasert LiDAR-system for grunntvannskartlegging og deteksjon av objekter under overflaten. Måleteknologien baserer seg på "flash" LiDAR teknologi u...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of Advanced Wireless IIOT Sensors for the process industry. Business Development.

Med referanse til formålene er dette en søknad om stønadskriving med tanke på å få Horisont 2020 SME1 støttemidler. Vi får her en god del reising knyttet til samarbeidspartnere i prosjektet.

Awarded: NOK 59,090

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Higher preparedness, knowlege-based planning and better environment through simulation and visualization of big data and real-time info

Prosjektet skal lede frem til en søknad under programmet Fast Track to Innovation innen fristen. Se vedlegg for skisse av hovedprosjektet som omsøkes.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Land-based maritime 5G

The planned project is to start the feasibility study of land-based dedicated maritime 5G solutions for ocean digitization and autonomous ship, which includes the R&D, technical feasibility, commercial potential and business plan development.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elpointnor - SME instrument fase 1

Elpointnor AS har utviklet en digital løsning, Elpointnor Charger, som gjør ladning av elektrisk kjøretøy (EV) enkelt, smart, rimelig og tilgjengelig overalt. Elpointnors digitale løsning vil gjøre elektriske kjøretøyer (EV) konkurransedyktige med bensindrevne kjøretøyer og dermed endrer dynamikk...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EQART marketplace. A multi-sided platform for art and impact.

We disrupt the value distribution in today’s art market and exploit a new market for the artists. We certify artists on emotional intelligence so they can respond to the demand to impact for better societies, increased productivity, strengthen affiliation, improve efficiency and positive influenc...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FishBiome SMEINST-2

FishBiome SMEINST-2 will mature, pilot and prepare for the commercialisation of our prophylactic solution to strengthen overall fish health as a sustainable strategy to lower the disease burden, improve fish welfare, protect the environment and recover profitability. By strengthening overall fish...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel Embedded Technology forSmart Clothes

I dette prosjektet skal vi demonstrere bruk av våre batterier i bekleding som kan varmes etter behov COSMOS will develop and commercialise a radically new heating system for high-performance outdoor clothing. Compared to the State-of-the-Art (SOA), our unique heat patches not only integrate easi...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elevatum - smart product handling solution for the European grocery market

Elevatum Limited's business idea is to simplify retail management in grocery stores using a smart product handling solution. The company’s solution will redefine the attractiveness of products that are rolled into stores on pallets such as stacks of soft drinks. The smart solution will optimize s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe Hand Disinfection with Anti-microbial Effect for Hand Hygiene reducing Healthcare-Associated Infections (HAI) and treating eczema.

Hundreds of millions of patients get annually Healthcare-Associated Infections (HAI) globally (WHO, 2009), leading to high mortality and financial losses for health systems and countries. Global cost data are far higher than $100 Bn. Healthcare workers’ (HCWs’) hands are the most common vehicle t...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3IoTech ECSEL Joint Undertaking (sendes nå grunnet nedetid på Forskningsrådet websider)

There have been several Industry 4.0 related R&D initiatives, focused on the development of new techniques, technologies and progress beyond existing technologies/methods, with the aim of improving the automation performance and the industrial productivity. However, so far, there is no architectu...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SiCCoat FTI

Thermal spray coatings are extensively used in industry to protect and improving the surface properties of all types of materials and forming a market worth over EUR 6bn per annum. Tungsten carbide (WC) based coatings are widely used for industrial applications but are costly to produce, dense, h...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A feasibility study on the development of Asacor for emergency use to reduce the risk of vascular mortality in patients with suspected AMI

Asamedic AS, a Norwegian biotech company, is developing Asacor, which is an innovative, soluble formulation of acetylsalicylic acid (ASA), i.e. a drug which is supposed to reduce the risk of vascular mortality in patients with a suspected acute myocardial infarction (AMI). Asacor consists of a d...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mobility As a Right for eVery cItizen’s Needs

Digitally based services and applications in transport must ensure that mobility is defined in a context where accessibility, inclusion and equity focusing vulnerable to exclusion groups is taken into account since the beginning of the creation process of mobility solutions. In a day-by-day more ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

StalkIT – NB-IoT Robust Tracking and Monitoring Solution

Solutions for asset tracking and monitoring are mainly powered by ordinary mobile data connectivity such as 2G and 3G with high subscription and maintenance costs every year. This lack of affordability significantly decreases the number and types of assets that businesses can pay for monitoring; ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TraffickPrinter-FTI

TRAFFICPRINTER FTI will prototype, pilot and commercialise our cost-effective, automated and smart truck-mounted printing system for the wider application of symbols and transverse lines on live carriageways and other open public spaces. TRAFFICPRINTER will make EUs roads safer with minimal disru...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet