0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Coastal ecosystems: Human impact and ecosystem indicators

Recent studies have shown a world-wide transformation of coastal ecosystems due to fisheries and other human impact factors. A sustainable development is only possible through an adaptive ecosystem based management. There is accordingly a strong national need for an increased competence in marine...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Planning and Organisation for improved Public Health (POPHEALTH)

Preventive public health (PPH) aims at reducing causes of health risks while strengthening the conditions contributing to improved better health. PPH implies efforts to improve health by influencing individual life styles as well as the general conditions of life facilitated by the physical envi...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The importance of bacterial interactions for winter ulcer and the potential use in control of fish diseases

Investigation of bacterial interaction within and between pathogens involved in the disease Winter ulcer will be the main object since this disease is the main unsolved bacterial infection in salmonid farming and the problem has so far not been solved by vaccination, antibiotics or any management...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Interactions between wild and farmed Atlantic cod: non-lethal impacts of escapees on wild populations

Cod is a new target species for aquaculture in the north Atlantic. With increasing numbers of farmed cod kept in sea-pens in coastal areas it is necessary to address the potential impacts of cod aquaculture on the local environment. Of particular concern is the effect of cod that escape from net-...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALUPART: Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler

AluPart fokuserer på produksjonssystem, tilvirkningsprosesser, digitale modeller og samspillet mellom disse for neste generasjon produksjon av aluminium bildeler. Dagens produksjon har flere ulemper. Høy automatiseringsgrad krever store investeringer og p roduksjonsutstyret er ofte spesialisert f...

Awarded: NOK 29.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

Prosjektet har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk særpreg. Forskningsspørsmålet vi stiller i den sammenhengen er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene? I dette pro sjektet skal en skaffe ny kunnskap om for...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of vaccines and diagnostic tools against a new bacterial fish pathogen

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel antimicrobial agent for topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria.

"Once life-saving medicines are increasingly having as little effect as a sugar pill. Since 1970, no new classes of antibacterials have been developed to combat infectious diseases. Microbial resistance to treatment could bring the world back to a pre-an tibiotic age." WHO Report 2000: Overcomi...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU Prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester

Søknaden gjelder gjennomføring av et 3-årig hovedprosjekt i perioden 2006-2009. Hovedprosjektet er en videreføring og tematisk utvidelse av et pågående forprosjekt, FoU ?Utvikling av modeller for effektiv sykehusdrift? (168372/I30-emb), støttet av forskni ngsrådet i 2005. Hensikten er å utvikle ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Awarded: NOK 31.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds r...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en nanoteknologisk blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus

Formålet med prosjektet er å utvikle en miniatyrisert osmotisk trykksensor for automatisert kontinuerlig in vivo måling av blodsukker (glukose) hos pasienter med Diabetes mellittus. Enheten skal være liten nok til injeksjon uten bruk av kirurgi, den skal være inorganisk, og følgelig ikke nedbrytb...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestfold og Telemark

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The importance of post-translational glycosylation in the secretory pathway for expansion of the functional repertoire of gene products

Most proteins in animal and plant cells are glycosylated, a fact that must be taken into account for all aspects of protein studies, because the glycan portion often influences protein activity and cellular targeting, and more practically, protein purific ation, crystallization and structural det...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

High efficiency monocrystalline silicon solar cells

The annual production of solar cells has grown by more than 35 % annually over the last 5 years. In order to ensure a rapid and sustainable expansion in the future, the cost of solar electricity still has to be reduced significantly. Substantially increas ing the efficiency is an approach that ho...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Bergen

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Buskerud - Kongsberg

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Harstad

...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Lillehammer

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Nesna

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskulen i Sogn og Fjordane

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Sør-Trøndelag

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Vestfold

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Ålesund

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Møre og Romsdal

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet for miljø- og biovitenskap

...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Viken

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

...

Awarded: NOK 30.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Bergen

...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Diakonhjemmet høgskole

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Dronning Mauds Minne Høgskole

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv (ref. 81145)

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark? 2) H vordan er diffusjonssystemet organisert i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo