1 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

“Completion of upper secondary education. Achievement gaps, growth mindset and learning environment.”

I prosjektet undersøkes det hvordan læring og forventninger til egen læring i videregående opplæring påvirkes av tankesett, sosial bakgrunn, kjønn og erfaringer fra ungdomsskolen. Over 10 000 elever i videregående opplæring har deltatt i et prosjekt om lærende tankesett, og dette prosjektet vil b...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland