0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

BioMedData organiseres innenfor rammen av ELIXIR Norge og samarbeidende infrastrukturer for å bistå forskere med å håndtere og dele molekylærbiologiske data som genereres i prosjektene deres. Moderne biologisk og biomedisinsk forskning genererer store mengder data ved bruk av ulike teknologier a...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2030

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved Treatments of Acute Myeloid Leukaemias by Personalised Medicine

AML forårsaker hvert år rundt 12 000 dødsfall i EU. Mange pasienter gjennomgår behandling som forårsaker alvorlige bivirkninger med høye økonomiske kostnader, og generelt er det ikke mulig å vite hvem som vil ha nytte av behandlingen på forhånd. I prosjektet AML_PM har vi utviklet en fremgangsmåt...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Awarded: NOK 86.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR.NO - a Norwegian ELIXIR node

-

Awarded: NOK 49.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The planning of the Norwegian ELIXIR Node

This project will support the development of plans for establishment of a Norwegian Node of the ELIXIR European Bioinformatics Infrastructure. It will involve activities to increase the awareness of the initiative in the Norwegian community of bionformati cs users and mapping out needs and priori...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The Bioinformatics Platform in the FUGE2 programme

The FUGE 2 Bioinformatics platform is designed in direct response to the demand for increased use of bioinformatics from the FUGE 1 evaluation. The platform will provide state of the art research based services in theoretical and applied bioinformatics to Norwegian research groups, in close coll...

Awarded: NOK 26.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE II - Region West Application

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE II program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise in support of systems biology, organelle biology, proteomics, microarray technology and marine functional genomic research. ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Organisation of the MGED8 meeting in Bergen Sept 2005

The MGED8 meeting will be held in Bergen Sept 8-10 2005 and will attract participants from all over the world and will include both experimentalists and bioinformatics developers and users. The MGED meeting series is one of the most important meeting plac es for development of standards, database...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

CBU:Computational Biology Unit at the University of Bergen

An Applied Bioinformatics Unit (ABU) will be established at the University of Bergen. The aim is to build on and complement existing bioinformatics activities at UoB in order to create a strong environment for research, training and education and to serve as a technology platform for functional g...

Awarded: NOK 65.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland