0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke opplevd behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant pasienter med hjertesv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland