0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NoDeSPoL-No depositon of spent potlining

Norges aluminiumsindustri vil jobbe sammen i dette konsortsiet for å kvalifisere en bærekraftig løsning for å resirkulere 25 000 tonn med brukte ovnsforinger som hvert år deponeres i Norge. Prosjektet har som målsetning å redusere karbonavtrykket til prosessen og å lage en resikuleringsprosess so...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Dette prosjektet forsker på so-kalt pyrolyse, forbrenning uten luft. Pyrolyse produserer "ingeniør-trekull" fra det biologiske avfallet: biokull. Hovedmålet til VOW prosjektet er å produsere rene biokullsorbenter fra disse lett forurensede substrater, og bruke sorbenter for å rense jord, vann og ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PRocess Industries in the Circular Economy - PRICE

PRICE er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet med deltakende industribedrifter Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yara International, samt forskningsinstitusjonene SINTEF Industri, NTNU og UiO. PRICE er et akronym for "PRocess Industries in the...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ I SmartFab utvikler vi løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodusert skreddersøm og sirk...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic (PacKnoPlast)

Formålet med PacKnoPlast-prosjektet var å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftperspektiv. Dette skulle oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger ved bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den kan ha, for eksempel for reduksj...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på en måte som gjør det mulig for forbrukere å forandre forbruks...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams (BATMAN).

BATMAN-prosjektet har utvikle et dynamisk strategisk verktøy basert på materialstrømsanalyse (MFA) som gjør det mulig for norske bedrifter til å ta ledende roller i ulike deler av LIB-verdikjeden (litium-ion batterier). Bakgrunn - Økningen i elektro-mobilitet er forventet å føre til en eksponent...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biodegradable Plastics in Demanding Applications

Plast! Et foretrukket materiale i et utall av produkter og anvendelser, men som likevel av de færreste regnes som verdifullt og som til og med skaper store forsøplingsproblemer. Hvorfor da ikke bare kutte ut bruken av plast? En god grunn til å beholde plast er, at på tross av den generelle negati...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft

Nitrogen er avgjørende for plantevekst, og essensielt for å opprettholde verdens matproduksjon. Bruk av organisk gjødsel og kunstgjødsel i jordbruket gir store utslipp, tap av næringsstoffer og forurensing. Nitrogenet som tapes er tapt verdi for bonden og forurensing for samfunnet. Kunstgjødsel e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

There is no "away": A study on how to move from a linear to a circular plastic economy

Den globale plastøkonomien er mer eller mindre lineær ettersom bare en liten brøkdel av plasten blir resirkulert. Lav oljepris, høy etterspørsel etter plast og fragmentering av plastøkonomien er noen av hovedfaktorene bak dagens lineære plastøkonomi. Som et resultat av dette, havnet mellom 4,8 og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

Industrielle metoder for framstilling av karbohydrater fra makroalger er vel etablert, og har vært uendret med hensyn til effektivitet og rundt forbruk av vann og energi. Under produksjonen skapes betydelige mengder restprodukter. I dette EU-prosjektet har vi undersøkt nye og mer miljøvennlige fr...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Adding value in resource effective food systems

Målet med prosjektet var å forebygge, redusere og gjenbruke matsvinn fra forskjellige sektorer og dermed støtte opp om både Norges og EUs målsetting om reduksjon av matsvinnet med 50 % innen 2030. Prosjektet hadde partnere fra Finland (LUKE; koordinator), Swedish University of Agricultural Scienc...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Sustainable Composite Products

CompDetect samler Hexagon Ragasco, Brødrene Aa og Steni med felles mål om å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller for sine produkter i glass- og karbonfiber kompositt; materialer med svært attraktive egenskaper som høy styrke, lav vekt og god motstand mot korrosjon. Disse egenskapene gjør kom...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæri...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan doble produksjonen og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compactorer, ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mining the microbiomes from marine wood-digesting bivalves for novel lignocellulose depolymerizing enzymes

Lignocellulose fra trær og planter er en biomasse som i dag har stort potensiale til å bli utnyttet bedre. I dette prosjektet studerer vi to svært effektive nedbrytere av lignocellulose, nemlig pælemarken og dens mindre slektning treboreskjell. Disse marine skjellene vokser raskt og må ha et perf...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

Målet med SPAREC-prosjektet var å utvikle innovative løsninger for ekstraksjon av bioaktive komponenter (elicitorer), fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien. Det ble fremstilt bioaktive komponenter fra appelsin- og epleekstrakt av Universidad Complutense de Madrid, som potensielt kan ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Slik påvirkning har også nylig vært vist å være kritisk for havets rolle i karbonlagring. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAROmega3

Hovedmålet i dette prosjektet har vært å utvikle en pilotlinje for å utnytte makrellavskjær fra en tilstøtende pilotlinje for filetering av makrell. Formålet med pilotlinjen er å løfte avskjæret til mer høyverdige produkter til humant konsum. Restråstoff fra makrell inneholder en god del langkjed...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Alloc, en ny og innovativ måte å lage Gulv og vegg produkter på.

Populærvitenskapelig framstilling - ALLOC Nye og innovative vegg- og gulvprodukter innebærer høgteknologisk utvikling av produkter med økt funksjonalitet, grønnere profil og kosteffektive prosesser. Dette har vært noen av hovedelementene i utviklingen av laminatprodukter i ALLOC prosjektet. V...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Produksjon av fôrprotein fra norsk skogbiomasse

Norske Skog Skogn AS har identifisert produksjon av enkeltcelleprotein til fiske- og dyrefôr som et strategisk interessant område, der man kan bygge på eksisterende infrastruktur, skape synergier med annen produksjon, og dra nytte av en gunstig geografisk plassering i forhold til de sterke marked...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken