0 projects

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

STAYER: developing models for future vocational teaching and learning practices

There is a growing recognition that there is a lack of up-close studies on teaching and learning in the field of vocational education and training. This is also true for research on vocational education/training and technology. The lack of detailed studie s is a major problem since trade branche...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-project: Vocational education and training - challenges in the northern context

The background for this pre-project is that the dropout rates in VET and in apprenticeship training are higher in the northernmost counties than in most other counties in Norway. The main question posed is therefore; Why do so many pupils in apprenticeshi p training in the north fail to complete ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-ALIVE: Pre-project for Assessment for learning in vocational education and training (ALIVE).

Pre-ALIVE is pre-project for a main project "Assessment for learning in vocational education and training" (ALIVE). In recent years different European research initiatives coordinated by German scholars, have been taken to develop models and tools for lar ge scale assessment for VET ("VET-PISA",...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The ACCESS Life Course Database

Population ageing presents new conditions and contexts for adult lives and relationships. The proposed project will develop a durable research infrastructure (The ACCESS Life-Course Database) aimed at improving the ability of social researchers to underst and the challenges and opportunities that...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

The male-female wage gap: Abilities, discrimination, chance or choice?

Attempts to explain the observed gender gap in earnings are either based on labor market discrimination; on intrinsic gender differences; on specialization in the family; or on non-convexities precluding gender-symmetric equilibria. The broader aim of the proposed project is to unify the existin...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improved methodology for prediction of consumers' food choice (209756)

Information about consumers' product acceptance and final product choice are crucial when developing new products or innovated versions of already existing products. Usually, consumer studies are conducted at a laboratory, in a central location or at home , and the measured responses to products ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Educational theory about society's educational system

The overarching goal of the project is to establish an international network and develop an application for an integrated project: Educational theory about society's educational system The topic for this preliminary project of the Educational theory abou t society's educational theory can be sum...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

The Educational system in Norway: putting it to the test of the labour market

Kristine von Simson disputerte for doktorgraden i november 2012 med avhandlingen Labor market attachment and skill formation. To av artiklene er finansiert av Utdanning 2020, dette gjelder «Pathways to Work for High School Dropouts» og ?Individual Dropout Behaviour and Local Labor markets? som b...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attentive glimpse as retrieval associate: Components of objects' shape property-shape cue and recognition proficiency

Prosjektet er tredelt: Søkelyset rettes mot hvordan gjenkjenning av Del 1) velkjente figurer, Del 2) plasseringen av velkjente figurer og Del 3) ukjente figurer påvirker oppmerksomheten til mennesker med en praktisk/pedagogisk eller total blindhet. - Er det noe som popper opp, og som derfor kreve...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

På tversrapport FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - grunnopplæringsdelen av programmet

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

GOVERNANCE, MANAGEMENT AND PERFORMANCE IN THE NORWEGIAN EDUCATIONAL SYSTEM

English The three PhD students financed by the project have all finished studies at the Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology, during 2013. These are: Jon Marius Vaag Iversen, Educational governance: Interactions between institutions and school resources Kaj...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologisk Årbok 2010

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen

Bratberg, Espen; Monstad, Karin: Worried sick? Worker responses to a financial shock. Labour Economics 2015; Volum 33; s. 111-120 Høgt sjukefråvær kan gå ut over produktiviteten, og det er ei belastning på offentlege budsjett. Éi forklaring på det aukande sjukefråværet er at eit tøffare arbeidsl...

Awarded: NOK 31.3 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources

Multiple-documents literacy refers to the ability to locate, evaluate, and use diverse sources of information for the purpose of constructing and communicating an integrated, meaningful representation of a subject, issue, or situation. In Norway and many other countries, researchers, educators, ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Qualifying for professional careers

Våre undersøkelser viser at begrepet forskningsbasert utdanning er uklart og at det brukes på ulike måte. Bare et mindretall av studentene innfor de fire profesjonsutdanningene involveres i lærernes FoU-prosjekter og det varier i hvilken grad studentene har kjennskap til lærernes forskning. Evnen...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse: Pedagogikk - profesjon og vitenskap

I den siste stortingsmeldingen for lærerutdanning, Stortingsmelding nr. 11 (2007-2008): Læreren - rollen og utdanningen, blir det lansert et "nytt" pedagogikkfag i lærerutdanningen. Det nye faget skal hete Pedagogikk og elevkunnskap. Det er en klar intens jon om at dette faget skal utformes på en...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF)

TREfF-prosjektet har i løpet av en prosjektperiode på seks år gjennomført en rekke studier av trygdeordningenes utforming, iverksetting og virkninger. Prosjektets tema sprang ut av utlysningstekstens spørsmål om hvorfor så mange mennesker mottar trygd i Norge i dag. For å belyse temaet har prosje...

Awarded: NOK 29.2 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet FoU i praksis

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Internasjonal katastrofeledelse - DP123

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Higher Education and Professional Learning: the Effects of European Integration

The pre project will produce a state of the art review supporting the cooperation of two research units, i.e. the Institute for Educational research (UiO), and Arena, centre for European Studies (UiO). iSecond, most of the senior staff research capacity involved is for the coming year invested ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Samarbeid mellom skole og næringsliv om nye opplæringsløp - DP149

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

4L - DP170

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Ny generasjon HLR opplæring - DP069

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 1.

-

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Ungdom med innvandrerbakgrunn, utdanning, og sosial kapital

Prosjektet skal lage en kunnskapsoversikt over tidligere forskning om utdanningsprestasjoner og utdanningskarrierer hos ungdom med innvandrerbakgrunn og den betydning som "sosial kapital" kan ha for prestasjoner og karrierer. Oversikten vil særlig favne n orsk, nordisk, europeisk og nordamerikans...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Samarbeid nasjonal konferanse i oktober - "Læring og utvikling - mangfold og fellesskap"

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2010

Location: Innlandet

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Vurdering av PraksisFoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NERA congress in Trondheim 5-7 March 2009

NERA (Nordic Educational Research Association) holds its annual congress in Trondheim 2009, 5-7 March . The convenor is the Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management at Dragvoll, Trondheim. NERA started in 1972 and has established itse...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Preventing Literacy Failure in Children at Risk: Effects from a preschool intervention on language and literacy

The present post-doc project aims to examine the effect from a preschool oral-language intervention. Undertaking this study is important for several reasons: On an international level, there is a scarcity of research on preschool interventions. This is es pecially true for studies concerning chil...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo