0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

Rygge kommune er sentralt plassert i Mosseregionen, og er med sitt innbyggertall på ca 14.000 den nest største kommunen i regionen, etter naboen Moss kommune. Kommunen har i de siste årene satset sterkt innenfor utdanningssektoren, med både rehabilitering og utbygging av flere av kommunens skole...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæri...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Brukerorientert elektronisk pasientjournal

Elektroniske lagrings- og presentasjonssystemer av pasientrelaterte opplysninger fremmer pasientsikkerhet når opplysningene er tilrettelagt slik at de gir lett tilgang til innholdet. Utvikling av gode brukergrensesnitt som forenkler søkingen av relevante opplysninger, som oftest foreligger disse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regional løysning for drift og trygging av felles nett i Nordfjordkommunane (Kommunenett Nordfjord - Fase 2)

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innan-for IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtaler for utvikling a v nett og tenester mellom kommunane. Komm...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Sikkerhet i trådløse medisinske datanett.

Prosjektet skal søke å finne frem til sikre løsninger og metoder for autentisering og meldingsformidling basert på digital ID, for bruk i medisinske nettverk hvor trådløse enheter inngår. En vil ha fokus på utvalgte anvendelser i helsesektoren, men vil sa mtidig søke å komme fram til løsninger so...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Agder

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Advanced Cryptographic Techniques

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Security of Approaches to Personnel Authentication

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Innlandet

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Defining Standards in Digital Forensics (DESDIFOR)

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Mapping Statutory Rules on Information Security in Norway

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Cross-faculty Research Programme in Information Security organized within the strategic focus area of ICT established at NTNU

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalens etter sykdom

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Optimized Transmitter and Receiver Structures for Wireless MIMO Communications System

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

HokusFokus - Håndholdt skanner med display (forskningsdelprosjekt i OFU-prosjekt)

Produktet er en håndholdt skanner som skanner inn et tekstavsnitt på 6 til 10 cm bredde av gangen. Enheten skal ikke ha stor lagringskapasitet. Meninger er å skanne, så lese. Når ny tekst skannes slettes den forrige, eventuelt kan to til tre skanninger la gres og tilpasses hverandre. Skanneren le...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Agder

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Transient performance and robystness in switched nonlinear and adaptive control

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Constrained, nonlinear and hybrid control in embedded systems using parametric optimization

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xiukun, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Pilot project - An Internet robot for Assessing the Accessibility of online content

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Deichman som digitalt flerbrukshus: pilotprosjekt i planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen

Biblioteket har fulgt med på utviklingen innen det som er kalt "digitale flerbruksløsninger". I Sverige og Danmark blir slike løsninger også kalt "folkets hub", digitale flerbrukshus eller elektroniske forsamlingshus. I dette kombineres det fysiske og det virtuelle "rommet"og ressurser som finne...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight integration of carrier differential GPS (CDGPS) and INS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Electronic Port Clearance - 2

Prosjektet skal utvikle teknologi som gjør det mulig for skipets bestning å rapportere på en enkel måte i forbindelse med skipsanløp og -avgang. Man skal kunne importere data fra ulike system og eksportere ferdig bearbeidet informasjon for eksempel rappo rter og sertifikater til landbaserte syst...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

The development of the HUGIN autonomous underwater vehicle (AUV) by Kongsberg Simrad and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has positioned Norway as one of the leading countries for building AUVs. HUGIN was initially intended for detailed seabed surveys but the technology is suit...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

This project proposes to build up knowledge and new technology for development and testing of microsystems, interconnection and packaging of microsystems in miniature cavity packages and the use of "chip-on-board" (COB) techniques. Knowledge and methods for a number of microsystem applications i...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sikker videokommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Molde kommune ønsker å utvikle og prøve ut et system hvor vi kan benytte vårt høyhastighets fibernett til sikker kommunikasjon for helsetjenesten. Dette vil gjøres ved å utprøve en kommunikasjon med video mellom fire utplukkede hesekontor i kommunen. I ne ste omgang ønsker man å knytte denne vide...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Awarded: NOK 51,039

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd

Prosjektet "Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd" inngår i et helhetlig utviklingsarbeid i regi av Follorådet, der utviklingsprosjekter knyttet til regional utvikling (areal, samferdsel, miljø og næring), tj enesteutvikling og administrasjon/forvalt...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

It is the strategy of Høgskolen i Gjøvik (HiG) to focus on four areas of R&D, "digital media" being one of them. Among the results of this strategic focus are the successful introduction of two graduate level study programmes, employment of key scientific staff, and investments and setup of a co...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

Høgskolen i Agder har en veletablert og godt søkt sivilingeniørutdanning i IKT. Utdanningen som fokuserer på mobile kommunikasjonssystemer og tjenester representerer et unikt tilbud i Norge. Til støtte for sivilingeniørutdanningen er det etablert et forsk ningssamarbeid med næringslivet. Partene ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Agder

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOBIDIST

Distribution Innovation (DI) har utviklet første versjon av en elektronisk budbok (eBudbok) for avisdistribusjon, som er tatt i bruk i et pilotprosjekt i distribusjonsapparatet til Aftenposten og Vestfold Distribusjon. Prosjektet "MOBIDIST – Mobil Brukerv ennlig Distribusjon-BIP" skal videreutvik...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

MOBI-Mobilisering

Sintef Media - Eksempelsamling på nettet

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage