0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Risk for Common Mental Disorders: A Longitudinal Extended Children-of-Twins Cohort Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Real-time risk mapping for improving prevention and control of infectious diseases

The overall objective of this project is the development of a cutting-edge methodology for performing real-time, quantitative risk maps indicating probability of acquiring infectious agents in farmed animals. This method will subsequently be used for pred icting occurrences of outbreaks using pan...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelater...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

PAGE betyr «Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment». Målet er ny kunnskap om miljømessige risikofaktorer for type 1-diabetes og cøliaki, som i fremtiden kan brukes til forebyggende tiltak. Type 1-diabetes og cøliaki er blant de van...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Norwegian Influenza Registry Study, RegFlu II: Pandemic influenza, vaccination and neurological disease

I dette forskningsprosjektet, RegFlu bruker vi nasjonale registre til å studere konsekvenser av influensasykdom, influensavaksinering og bruk av antivirale midler. Prosjektet ble etablert av FHI etter influensa-pandemien i 2009. Mistanke om at pandemivaksinen kunne utløse narkolepsi var bakgrunne...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EARLY INITIATION AND USE OF ALCOHOL THROUGH ADOLESCENCE Risks, precursors and developmental pathways from 18 months to 19 years

Mange forskningsprosjekter har studert utviklingen av ulike drikkemønstre i ungdomsårene og forholdet mellom alkoholdebut og drikking i ungdom og voksen alder. Samtidig har man visst lite om hvordan faktorer gjennom barneårene påvirker drikkemønstre på kort og lang sikt og hvordan ulike former fo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A woman's reproductive success: Long-term implications for chronic diseases and death

Tap av barn, dødfødte eller levendefødte som dør senere, har vært relatert til maternell langtidshelse. Det er uklart hvorvidt sorg eller pre-eksisterende helseforhold er de sterkeste kausale faktorene. I vår siste artikkel har vi studert disse relasjonene, foreløpig i forhold til perinatal død (...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The earliest prediction of islet autoimmunity and Type 1 Diabetes (T1D) in the Norwegian MIDIA Study

Stipendiaten fikk på VTT Technical Research Center i Espoo, Finland opplæring i metabolomikk og lipidomikk, og hun har analysert MIDIA-prøvene på 2-dimensjonal gass kromatografi koblet til et quadrupole/time-of-flight masse spektrometer for analyse av små, polare metabolitter, og har analysert da...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-Net Vector-borne Infections: risk based and cost effective surveillance systems

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Dette er gjort ved å kombinere (1) risiko for introduksjon av infeksjon, (2) spredningspotensialet dersom infeksjon er introdusert og (3) syndrombasert overvåking i en ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epilepsy in young children: A study based on the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa)

De fleste tilfeller av barneepilepsi debuterer før fem års alder, spesielt de mest alvorlige epilepsitypene. Til tross for dette er det stor mangel på kunnskap om forekomst, risikofaktorer og forløp av epilepsi hos barn. De fleste studier er gjort på spesialsykehus og har en overrepresentasjon av...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Intrauterine infections and risk of stillbirths and neurodevelopmental disorders

Doktorgradsprosjektet til dr. Barlinn handler om å finne ut om prenatale faktorer som intrauterine infeksjoner kan være årsak til dødfødsler og forsinket språkutvikling. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært a ssosiert med bla. dødfødsel. Denne studie...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

A Longitudinal, Mixed Method Study of Socio-Cultural Adaptation and Mental Health among Unaccompanied Minor Refugees after Resettlement.

The aim is to take advantage of a unique data set of interviews and 4 waves of questionnaire information collected from unaccompanied minor refugees (UMR) after resettlement, to get information about the dynamics of changes in mental health and socio-cult ural adaptation. We will examine the inte...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Benzene-induced lymphohematopoietic cancers in Norwegian offshore oil industry workers

The present project is a study of the relationship between benzene exposure and lymphohematopoietic cancers in male offshore oil industry workers. The study will be conducted according to a case-cohort study-design and will explore the dose-related risks of acute myeloid leukemia and other lymph...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic influence on brain phenotypes. Implications for disease mechanisms in severe mental disorders

Kom schizofreni med menneskehjernens utvikling? Neandertalerne manglet flere gener som kan føre til schizofreni. Betyr det at genene for schizofreni er knyttet til å lykkes i samfunnet? Gjennomsiktig hode sett bakfra, med skjelettet og en blå hjerne tegnet inn. Nye genfunn antyder at sårbarh...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy and educated: Exploring the reciprocal relationship between educational attainment and mental health

Det er god dokumentasjon for at det er en assosiasjon mellom dårlig psykisk helse og problemer med gjennomføring av videregående skole, eventuelt også overganger til videre utdanning og arbeid. Det er imidlertid mer uklart hvilken vei årsaksforholdene går i denne assosiasjonen. Er det slik at dår...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

The Annual Symposium of Kettil Bruun Society er hovudkonferansen for forskarane i KBS. Den har vanlegvis opp mot 250 deltakarar frå om lag 30 nasjonar. Årskonferansen i 2012 vert den 38. i rekkja, og den skal gjennomførast i tråd med tradisjonen for desse konferansane. I programmet er det da eit...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trans-generational and life-course perspective on environmental and life-style factors in relation to asthma, allergy and COPD

Hvert femte barn i Norge har astma og én av ti voksne lider av KOLS. KOLS antas å bli den tredje hyppigste dødsårsak globalt i 2030. Shanghai deklarasjonen av 2011 etterspør tiltak tidlig i livet for forebygging av de kroniske folkesykdommene. Vi undersøker hvordan røyking, fedme og biodiver...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Human Infant Gut Microbiota. The impact of cesarean delivery and antibiotics on gut microbiota and its association to child growth/obesity

Dette prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tarmflora og dens betydning for vår helse, spesielt i forhold til overvekt. Siden tarmflora sammensetning er ett økosystem, hvor endringer i en bakteriestamme medfører relative endringer i de andre, og det ikke f...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurodevelopment of children exposed in utero to psychotropic drugs: a population-based cohort study

Paracetamol er et av de mest brukte legemidlene i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. I en ny artikkel fra dette prosjektet finner forskerne at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammatory markers, kynurenines, and B-vitamins in relation to chronic disease and mortality in a population based prospective study

Vi tilegner oss aminosyren tryptofan fra mat, og i kroppen omdannes mer enn 90 prosent til kynurenin, og deretter videre til andre forbindelser med fellesbetegnelsen kynureninemetabolitter. Resultater fra cellestudier, dyremodeller og små humane studier tyder på at ubalanser i denne omdanningen k...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Viral infections during early infancy, pregnancy and type 1 diabetes risk

Populærvitenskapelig framstilling - English version Norway is one of the countries with the highest incidence of the type 1 diabetes, which is a common, chronic autoimmune disease that usually manifests in childhood. There is a broad consensus that type 1 diabetes has a genetic and environmental...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Konferansen for International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) i 2012

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) ble startet i 1978 og avholder internasjonale årlige konferanser. Se foreningens internettsider: http://www.iscb.info/. Konferansen for 2012 vil avholdes i Bergen. Konferansene i 2010 og 2011 avholde s i Montpellier, Frankrike (http://www.is...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Effectiveness of colorectal cancer screening on colorectal cancer incidence and mortality

-

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestfold og Telemark

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Clinical features of autism spectrum disorders

Prosjektet bygger på Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og dens delstudie av autismespekterforstyrrelser, The Autism Birth Cohort study (ABC-studien). MoBa inkluderer 114 500 barn, og ABC-studien identifiserer og karakteriserer barn med autisme i nnenfor MoBa-kohorten. Prosjektbevilgning...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The association between dietary intake and biomarkers for nutrients and disease

Dette er et prosjekt for å bedre forstå kosthold hos kvinner og hvordan det henger sammen med andre markører. Vi har undersøkt kostholdsmønstre hos kvinner, og i hvilken grad disse korrelerer med serumnivå av spesifikke ernæringsfaktorer. Kostmønstrene hos norske kvinner likner på mønstre funne...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Problematic opioid use in the Norwegian general population and in HUNT 3: A register linkage and a prospective cohort study.

It is unknown as to how many people have problematic use of potentially addictive prescription drugs, which in Norway include opioids, benzodiazepines, and hypnotics. In the United States this is an invisible problem which is considered to be the second m ost widespread drug abuse, second only to...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol consumption and harm to others

Prosjektet fokuserer på fem former for negative konsekvenser av andres alkoholbruk: (1) vold, (2) promillekjøring, (3) sykefravær (4) konsekvenser for barn, og (5) opplevde problemer knyttet til andres alkoholbruk. 1. Formålet er å undersøke om det er en kausal sammenheng mellom alkoholbruk og...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol consumption and the risk of coronary heart disease

Many obervational cohort studies have found moderate alcohol consumption to be associated with reduced risk of coronary heart disease. The question is whether this is a true causal association. If it is true, what are the likely mechanisms, and can specif ic genes or other risk factors interact w...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Post-Doctoral Fellowship in Life Course Epidemiology

This post-doctoral fellowship in Life Course Epidemiology that is being jointly sponsored by the National Institute on Aging at the NIH and the Medical Research Council Unit for Lifelong Health and Ageing in the U.K. This fellowship provides the trainee the opportunity to utilize one of the lead...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Long term follow up studies of newborns in Norway

During the last decades survival rates of babies with an unfavourable perinatal history like preterm birth, small for gestational age, abnormal deliveries, etc., have increased remarkably. Follow-up studies of preterm babies to school age have, however, s hown an increased risk of learning and be...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland