0 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Nada, Ahmed egyptisk spes 2007

...

Awarded: NOK 21,203

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Mohsen, Amr egyptisk spes 2007

...

Awarded: NOK 21,203

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Acar, Nuray tyrkisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte e...

Awarded: NOK 20,999

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage