0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i A...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Drillputer - User-friendly Graphical User Interface for Real-time Drillstring Simulator

En borestrengssimulator er laget. Denne simulatoren er istand til å gjøre beregninger med høy nøyaktighet og svært raskt. Vi har identifisert et stort datasett på ca 20 brønner. Simulatoren er testet på dette datasettet og det grafiske brukergrensesnittet er på TRL nivå 6. Vi har også identifi...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Self-learning diagnostics and prognostics system

I dag utfører 98% av verdens skip forebyggende vedlikehold uten tilknytning til skipskomponenters faktiske status. Akkurat som de forhåndsdefinerte verkstedintervallene i biler, vedlikeholdes skipskomponenter regelmessig basert på en forhåndsdefinert timeplan. En slik tilnærming fører til unødven...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Elektrisitet er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for det til gjøremål som oppvarming, matlaging, eller belysning. Få av oss tenker over hvor elektrisiteten blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan potensielt ha...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The 25th IAHR Symposium on Ice

The IAHR Ice Symposium was arranged for the first time in Reykjavik, Iceland in 1970. Since then the conference has been arranged as a biannual event with a few exceptions. The conference is formally arranged by the IAHR ice committee and usually held in one of the countries represented in the co...

Awarded: NOK 53,636

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian Giga Battery Factories

I 2019 solgte bilindustrien mer enn 25 millioner biler. En giga batterifabrikk produserer nok batterier til rundt en halv million kjøretøy, og behovet for denne sektoren alene er 50 Giga batterifabrikker. Med det stasjonære nettlagringsbehovet for batterier som vokser like stort, trengs det 100 g...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stability Through Asymmetry: Breaking vortical symmetry to enable zero-carbon combustion

Gassturbinmotorer er typisk brukt i fly, og i gasskraftverk for å generere strøm. Selv om slike motorer anses som rene og effektive, slipper de ut forurensning under forbrenning. En mulighet for å redusere disse utslippene er å endre mengden drivstoff som brukes i flymotorer. Slik kan man reduser...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dual-Functional Anti-Gas Hydrate Surfaces (DAndra)

Det er omtrent 7800 km rørledninger i Nordsjøen alene, og en stor del av rørledningstransporten vil skje under gasshydratdannelsesforhold. Kostnadene som brukes for å dempe hydratproblemet, består av 70% av den totale flow assurance kostnadene. Hovedmålet med dette forskerprosjektet er å utforme ...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Awarded: NOK 22,241

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Carboniferous - Permian sandstone properties on Bjørnøya and the Barents Sea

This project will investigate Carbonieferous - Permain sandstones properties, provenance and diagenetic history with respect to sedimentological facies and depositional environments on Bjørnøya through a two-week-long field campaign and post field work analysis. Samples and sedimentological data ...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Utvikle og etablere en modulær og fleksibel utstilling av forskningsresultater knyttet til norsk aluminiumsindustri.

Norsk aluminiumsindustri, fra primærproduksjon til produkter og systemer, omsetter for ca 34 milliarder kroner årlig, og er en betydelig eksportindustri for Norge. Man finner aluminium i flere og flere applikasjoner, og materialet er en viktig bidragsyter til vektreduksjon innen transportsektoren...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Hambergfjellet Formation on Bjørnøya and The Development of The Bjarmeland Group in The Barents Sea RiS ID: 11389

There will be conducted a sedimentary log from Hambergfjellet Formation Bjørnøya and put in correlation with extent of the Bjarmeland group and Hambergfjellet formation in the Barents Sea.There has never been done a detailed sedimentological study on Hambergfjellet Formation. Will act as an field...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment erosion and transport in the Longyearelva Catchment system, Svalbard.

Monitoring the hydro- and geological processes of the river and its catchment area over the hydrological season will provide a vital dataset for further analysis and mitigations to ensure the safety of the community. During May-October, of 2020, fieldwork will include: - Repeatedly collecting dro...

Awarded: NOK 24,518

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Geological Investigation of the Genesis of Hydrothermal Sulfide Mineralizations on the Barents Shelf

Global demand for mineral resources continues to increase, particularly non-ferrous metals which constitute vital components in many technologies imperative to the green shift. By investigating sulfide mineralizations in non-traditional environments, such as the mostly submerged continental Baren...

Awarded: NOK 55,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

INFRASTRUCTURE FOR MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Hydrogen, grunnstoffet som det finnes mest av i universet, er en energibærer som kan spille en nøkkelrolle i overgangen fra fossil til fornybar energi. Som en hovedleverandør av energi til Europa, har Norge en god mulighet til å lede an i denne overgangen. Hydrogen kan lagre og transportere overs...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Is, Polhavet og klima: Lære fra nordpolarekspedisjoner (ISPOLÆR)

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

A new technological solution for preventing environmental effects of air supersaturation downstream hydropower plants

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Dette prosjektet tar mål av seg til å utvikle en teknisk løsning som ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Virtual Surgery in the Upper Airways – New Solutions to Obstructive Sleep Apnea Treatment

Søvnapne oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen når man sover. Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp, gisping etter pusten og gjentatte oppvåkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water wave modulation and wave forces with sheared currents

Interaksjoner mellom vannbølger og deres omgivelsesmiljøer, for eksempel en undergrunnsstrøm og en havbunn som er fokus for dette prosjektet, forekommer mye i kyst- og havregioner. De er sentrale for spredning av næringsstoffer og forurensninger, kysterosjon og bølgekrefter som virker på faste, f...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Near-wall mixing by free-stream turbulence

Når du bruker en skje til å blande melk eller sukker i kaffen, dannes en rekke virvelbevegelser i koppen. Dette er et enkelt eksempel på turbulens. Turbulens er en sammensetning av en rekke slike virvelbevegelser med forskjellig størrelse og styrke, som alle foregår samtidig. Selv om de fleste fo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor

Samarbeidet mellom Equinor og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte til forskningsprofessorat...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet har vi beregnet karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Da prosjektet startet, var ideen om en Scope 3-vurdering av karbon- eller biodiversitetsfotavtrykk for en by en original idé. Nå, flere år senere, er begrepet vanlig ved store institutter som Wor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet h...

Awarded: NOK 55.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystem i Norge og Tibetplatået er under økende belastning, spesielt som følge av pågående temperaturøkninger og menneskelig aktivitet. En forståelse av hvordan belastningene har utviklet seg historisk, og hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, har vært manglende. En detaljert fors...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage