0 projects

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Phol, K. Tyskl. STP 03/04

...

Awarded: NOK 79,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Lind, S. Sveits STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Erkarslan; U. Tyrkia STP 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

García Rabago; E. STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Produksjon og deteksjon av sammenfiltrede fotonpar med anvendelser på kvantekryptografi

The research project will involve investigating theoretically and numerically ways of implementing methods for quantum information processing using atomic and molecular optical systems, as well as quantum information-theoretic topics related to atomic-opt ical and other experimental quantum syste...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kontinuitet i læstadianske verdier og praksiser (stud.stip)

I dette hovedfagsprosjektet vil jeg undersøke spørsmål om kontinuiteten i læstadianske verdier og praksiser. Undersøkelsen skal gjennomføres i en bygd i Nord- Troms, der læstadianismen tradisjonelt har stått sterkt . Fokuset vil være rettet mot den ikke-l æstadianske delen av befolkningen, og jeg...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kaldewey, D. Tyskl. STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kyoseva, K G Bulg. STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Konsumentperspektiv på offentliga och privata marknadsbaserade välfärdstjänster: Kundval på välfärdsmarknader

Konsumtionen inom nordisk äldre- och handikappomsorg är i huvudsak offentlig. Genom politiska beslut bestäms vilka tjänster som skall produceras och konsumeras. Kundval kan ses som et led att utöka det privata inslaget i konsumtionen. Genom kundval överlå ter politikerna styrningen av produktione...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Wrona; K. Polen STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Stolze, Tyskland POOL 03/04

...

Awarded: NOK 79,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Labisz; K. Polen

...

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Garcia; Y. Spania STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Batka, Marek slovakisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Nye medier som kulturteknikker og som fora for kommunikativ handling. Empiriske studier og byggestener til en teori

Med begrepet kulturteknikker og kommunikativ handling signaliserer prosjektet et ambisiøst, både teknologisk, sosial- og kulturvitenskapelig orientert mål. Dette er nødvendig fordi forskningen om de nye medier har en utpreget tverrfaglig karakter. Samtidi g opererer prosjektet på et mikrososiolog...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Ukjent Fylke

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Ph. D. in mathematics at MIT for Vigleik Angeltveit

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Schwai, M. Østerr. STP 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NB-Nordisk Baltikumprogram

Kristofersen, L. NIBR. Nord. nettv.03/04-NO16

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xiukun, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Abdel-Hafez, S.E. egyptisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Bajan; S. Ungarn STP 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Panzacchi; M. Italia STP 03/04 (rettet fra Spana til Italia, hsm 26.03.04)

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Öz; D. Tyrkia STP 03/04

...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Urbach, D. Sveits STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ishimura; G. Japan STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Time resolved characterization of DRUM impactor fine aerosol samples from Norway by LDI TOF MS, 14C AMS, S-XRF, and Beta-gauge attenuation

Urban areas in Norway experience high aerosol pollution levels every winter, and big concern is rising due to the health effect of the finest particular matter (

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Makt, kunnskap og avmakt - en kunnskapspolitisk analyse av samisk reindrift

Prosjektets formål er å kartlegge og analysere forholdet mellom reindriftskunnskapen og andre kunnskapssystemer som virker inn på reindriften. Hensikten med dette er: 1. å bidra til bevaring, opptak og mer effektiv bruk av samisk tradisjonskunnskap i relevante sammenhenger, gjennom økt innsi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Accelerated intensive production of juvenile halibut: the impact of environmental regulation and water quality

A sustainable production of Atlantic halibut will be dependent on a year-round supply of juveniles reared in intensive land-based system at high densities. To effectively exploit such systems it is necessary to obtain detailed knowledge on the impact of k ey rearing factors (temperature, photoper...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Ukjent Fylke

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Europæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstad

"Eurpoæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstat" undersøger centrale aspekter af den nordiske velfærdsstats nyere udvikling, udforming, utfordringer og betydning ved hjælp af to komparative europæiske dimensioner. Den første dimension sammenholder den nordiske velfærdsmodel med andre europ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NB-Nordisk Baltikumprogram

Taugbøl, Trond, NINA, Nord. nettv. 03/04 NO-14

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke