0 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Rammetildeling fra LMD-midler til Norges veterinærhøgskole Prosjekt nr. 169823 og 169729 som begge er satt i 0.

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Rammetilskudd på kr. 190.000 til Veterinærinstituttet vedr. BILAT. Prosjektene 169831 og 169832 er satt til 0.

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken