0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansen ESCSCW: European Conference on Computer Supported Cooperative Work

Konferansen holdes hvert annet år i et Europeisk land. Det er den viktigste møteplassen for forskere innenfor IT-støttet arbeid, som er et tverrfaglig felt der sosiologer, antropologer, informatikere mm studerer arbeid og samarbeid i praksis med hensikt å utvikle bedre IT-støtte. Fagfeltets europ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Person-centered co-production Living Lab ecosystems: development, evaluation, sustainable Point-of-Care services to empower self-management

Our vision is to implement a set of state of the art ICT-based point-of-care services for home-living users, meeting the needs of future of integrated care through digital collaboration. This vision entails co-creation and co-design of a set of sustainable generic digital health services for user...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

An integrative ICT platform for personalized medicine

The vision of VIRTMED is to advance ICT concepts and methods in order to develop models and tools for personalized medicine, based on the integration of heterogeneous types of complex information from multiple sources into an efficient form that easily can be used by medical doctors to reinforce ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovativ Internettbehandling i pasientens helsetjeneste

Visjonen for INN-IT HELSE er å bedre folkehelse ved å integrere innovativ teknologi og evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Målet er å forske på, videreutvikle og ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tilgang på effektive psykologiske intervensjoner for forebygging, tidlig intervensjon, be...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized and cost-effective health care through innovative use of big data and cognitive computing

Project objectives: Personalized medicine enabled by big data in a cognitive computing approach will be studied and clinically verified in four groups of patients: Monogenic disorders, sudden cardiac death, colon cancer with liver metastasis and lung cancer. The project will identify cancer pati...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet ArsForensica var å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. ArsForensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning ...

Awarded: NOK 21.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment

Medisinsk bildebehandling er en viktig del av diagnostikk og behandling av mange sykdommer. Den økende bruken av medisinsk bildebehandling har forbedret diagnostikk, overvåkning, og behandling av pasienter. Det er nødvendig å produsere bilder av høy kvalitet siden bilder med lav kvalitet er en st...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fast hierarchical economic optimization of dynamic systems

Dette prosjektet studerer strategier for optimalisering av dynamiske systemer der driftsparameterne varierer med tiden. Et eksempel på et slikt system kan være en kjemisk prosess som drives på en agil måte for å tilpasse seg energikostnadene. Et annet eksempel kan være bygninger som er koblet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

"Big data in medicine" konferanse

genAP har over de siste 4 årene bygget opp prototyper, tverrfaglige miljøer og kompetanser for å sette OUS spesielt og landet generelt bedre i stand til å implementere de delene av persontilpasset medisin som tar utgangspunkt i "neste generasjons sekvenseringsteknologi" (NGS), også kalt "dypsekve...

Awarded: NOK 42,505

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL- prosjekt SWARMs, Smart and networking underWAter Robots in cooperation MesheS

SWARMs mål var å utvide bruk av autonome undervannsfarkoster (AUV), fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) og ubemannede overflatefartøyer (USV), ved å legge til rette for planlegging og utførelse av maritime operasjoner hvor slike farkoster samarbeider. SWARMs startet i 2015 og ble avsluttet i 2...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MBT4CPS: Evolving, Modelling and Testing Realistic and Risky Uncertain Behaviours of Cyber-Physical Systems

Bevisst eller ubevisst så bruker vi cyber-fysiske systemer (English: cyber-physical systems (CPS)) i vårt daglige liv. Vi ser et bredt spekter av applikasjoner med slike systemer, alt fra enkle applikasjoner som smarte armbånd (til for eksempel registrering av helsedata) til komplekse applikasjon...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preproject; Real-time Clinical Nutrition Decision Support Systems

Current nutritional assessment, diagnosis and treatment regimes in the clinics are based on established rule-strategies developed from National nutrition procedures. However in the constantly growing patient database of the clinics there is a huge potential for the re-use of data for research and...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modern Methods and Tools for Theoretical and Applied Cryptology

I et moderne samfunn, er vi omgitt av elektronisk utstyr som gjør det enkelt å sende og motta meldinger og å kommunisere med hverandre. Høy brukervennlighet er ofte prioritert på topp og mindre oppmerksomhet er viet sikkerhet og personvern. I mange systemer innen medisin, bank, kontroll og overv...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Integrity Systems Symposium 2015

Software has become an essential part of our critical national infrastructure, such as transport systems, banking industries, and energy generation, and a key element in various other aspects of our life, devices in the medical and automotive sector. The failure of such software based systems can...

Awarded: NOK 14,906

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

eHelseUKA 2015

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 2-3. juni Sentralt i ukas arrangement er 2 dagsseminarer innen ulike tema (Integratede care og velferdsteknologi).

Awarded: NOK 49,441

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robotic rehabilitation of upper-limb after stroke

The main purpose of the pre project is to establish a consortium of high-level national and international research organisations that will submit a competitive grant application for a researcher project on Robotic Rehabilitation of Upper-Limb after Stroke targeting the IKTPLUSS initiative in 2016...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robotic Care. Networks of health, technology and culture

This pre-project will prepare the ground for a future research project with the aim to develop and implement culturally and contextually sensitive robotic services in the health and care sector. The pre-project will utilize the expertise and innovative strength of the research community at NTNU/S...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Honeynet Workshop

Dag 1. Kortere og lengre foredrag på dagen der forskning og kunnskap blir delt. Dag 2. Strategisk IT sikkerhet. Hva finnes allerede og hvordan kan man benytte det som allerede er utviklet (best practise) Security Divas. Egen dag dedikert for kvinner i IT for å styrke nettverket og kompetansen ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference

Den skandinaviske helseinformatikk konferansen 2015 (SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference) finner sted 15 til 16(17) juni 2015 i Tromsø, Norge. Målet med konferansen er å stimulere til (1) erfaringsutveksling, (2) samarbeid, og (3) nettverksbygging innen utvikling, implementering...

Awarded: NOK 46,777

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance.

Draft program: International Workshop Tirsdag 9. Juni 2015: 9.00 to 16.00 Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance. Different frameworks to assess telemedicine solutions have been developed and adopted. The aim of this workshop is to ga...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Research Project on RAPHAEL: Robotic Assistance in Personal Hygiene for ActivE Living

The ambition with IKTPLUSS is to improve quality and increase the boldness and relevance in Norwegian research related to ICT. This pre-project intends to develop a research proposal in IKT-VEKST which is specially aimed at applying research in public sector. The pre-project aims at developing a ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt PowerBase Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications

Målet til Eltek var å se på hvordan GAN transistoren kunne utnyttes for å øke virkningsgraden til 98%. For Power Factor Correction (PFC) trinnet ble totem pole topologien vurdert og testet fordi egenskapene til GAN transistoren gjorde at denne kunne brukes. Si MosFet kunne ikke brukes i denne top...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt OSIRIS, Optimal SiC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS

OSIRIS-forskningskonsortium involverer seks kommersielle selskaper (hvorav fire småbedrifter) og tre akademiske enheter fra fire europeiske land (Frankrike, Sverige, Norge og Slovakia). OSIRIS-prosjektet tar sikte på en betydelig forbedring av produksjonskostnader og produktytelser til mikrobølge...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A Platform for Medical Image Processing, Transmission and Visualisation

This pre-project incorporates plans for writing a main research proposal focusing on developing a platform for innovative medical imaging algorithms, new techniques useful in a number of state of the art medical applications: e.g. image-guided navigation, pill-camera endoscopy, real-time compress...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social priming: Seniors co-designing digitally enhanced living spaces

The overall idea of the pre-project is to explore how social interaction amongst elderly and others can be promoted through novel design solutions, in which playful interactive technologies, physical living spaces, and people interact to form social arenas. Users of care and welfare centers will ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development of Future Research Project Proposals on a Wireless In-Home Monitoring System for People with Healthcare Needs

This pre-project, named WiCare-Pre, prepares us for submitting two main project proposals targeting relevant calls in EU and NFR programs within the first quarter of 2016. Towards utilizing ICT solutions in healthcare systems with value creation in the public sector, we plan to develop an innovat...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Kernel-Based Machine Learning for Big Missing Data Applied to Earth Observation

I dagens samfunn lagres enorme mengder data (Big Data) på grunn av en mengde ulike typer sensorer kombinert med billig og økende lagringskapasitet. Maskinlæring er det fremste forskningsfeltet for å finne mønstre i Big Data for å ta data-drevne avgjørelser, og danner fundamentet for teknologi som...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku