0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed conference 27-28th November 2019

SIG (Special Interest Group) Seaweed består av norske bedrifter som dyrker og bruker tang og tare som råstoff for ulike produkter, samt utstyrs-, teknologi- og FoU-leverandørene innen disse områdene, og ledes av SINTEF Ocean v Jorunn Skjermo. SIG Seaweed arrangerer nå en konferanse med fokus på h...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 14. Norske Fiskeernæringsseminar – Ernæringssikkerheit i norsk akvakultur

Det Norske Fiskeernæringsseminaret blir arrangert anna kvart år og er ein arena for å kommunisere det siste innan forsking på fiskeernæring og legge til rette for dialog mellom alle som jobbar med fiskeernæring i Noreg. Det overordna temaet for seminaret er ernæringssikkerheit for optimal ernærin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

Da Protein2.0 ble innvilget i 2018 var det 30 oppstartsbedrifter som jobbet med laboratorie-dyrkede proteiner, basert på begrensede oppstartsmidler. Nå, tidlig i 2023, er over 300 oppstartsbedrifter i gang med utvikling av kjøtt- og melkeproteiner (enkelte av dem verdt over en milliard USD), og d...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Havbruksnæringen er en viktig økonomisk sektor for Norge og hele verden. Den stadige veksten i denne næringen har imidlertid flere utfordringer. Prosjektet “RESILIENT SALMON” vil bidra til økt vekst og verdi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad ny politikk og nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer eller hemmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Norske ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer uklar. Kunnskap om hvordan fôrkomponenter kan påvirke slimhinne-infeksjoner er fortsatt ukjent, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. In vitro-modeller kan med fordel brukes som målre...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function

Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks (GILLMODEL). Gjellesykdom hos Atlantisk laks er et betydelig problem. Dårlig gjellehelse, ofte forårsaket av smittsomme agens (virus, bakterier) eller dårlig vannkvalitet, fører til både dårlig d...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CRISPRized Immortality– Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3Rs

I norsk oppdrettsnæringen er vaksinasjon er det mest brukte sykdomsforebyggende tiltak, men på grunn av en manglende forståelse av fiskens immunforsvar går utviklingen av nye vaksiner langsomt. For å underlette flere studier av laksens immunforsvar trenger vi først og fremst flere og bedre verktø...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination

The research grant will enable Professor Tor Gjøen to work for 12 months in the lab of Professor David Traver at the Division of Molecular Medicine, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego for the period july 2019-june 2020. The main focus will be to gain experience i...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands

Regjeringen legger opp til at oppdrettsnæringen, i form av produksjon av oppdrettslaks, skal øke i årene framover. Dette er ei næring som står for betydelige eksportinntekter, er svært lønnsom og skaper arbeidsplasser i små kystkommuner. På den andre siden har den effekter på det marine miljøet, ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Dyrking av steril fisk i akvakultur gir flere fordeler av miljømessig, økonomisk og sosial verdi. En pålitelig metode for effektiv sterilisering uten å påvirke fiskevelferd og ytelsesegenskaper vil ha betydelig innvirkning på oppdrettsnæringen. Vi har tidligere utviklet en metode for produksjon a...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare har vært en viktig marin ressurs for det norske samfunnet, eksempelvis som mat, for til husdyr og gjødsel. Etter forskningsrådets etablering av en nasjonal kunnskapsplattform for tare for å støtte hele verdikjeden fra dyrking og høsting til foredling produktutvikling/produksjon har det vært ...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood

Sjømatprodukter pakket i modifisert atmosfære (MA) har de siste årene overtatt store markedsandeler i Europa der produktene som tilbys spenner fra farseprodukter til et brett spekter av fersk filet, skalldyr og skjell. Effekten av MA-emballasjen bestemmes generelt av mengden tilgjengelig karbondi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut Immunity agasint intracellulr pathogens

In order to design diets that are more effective or functional feeds, we have to understand the mechanisms controlling nutrients uptake, microbiota composition and gut immunity. The present project will isolate and characterize leukocytes and cytokines from the gastrointestinal tract of salmon an...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research

Vanlig praksis innen fiskeoppdrett, som transport og vaksinasjon, kan føre til stress hos oppdrettsfisken. Stresset fisk vokser saktere og har høyere sannsynlighet for å bli syk. God fiskevelferd er ikke bare etisk viktig, men vil også kunne bedre produktivitet, profitt og ryktet til oppdrettsnær...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture

Begrensing av dødelighet må være førsteprioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin. Dette prosjektet hadde...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social License to operate for aquaculture

SoLic - Sosiale lisenser i akvakultur - prosjektet har undersøkt betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå o...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards the sustainable production of male Atlantic salmon: The balance between genetic and environmental control for age at maturity

Det er stor variasjon i alder ved kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Noen individer blir kjønnsmodne mens de er små, mens andre utsetter modningen til de har nådd høyre alder og mye høyere kroppsvekt. I oppdrettsfisk er det en trend til at hanner modner før slaktestørrelse. Dette er et problem da ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genomredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gene editing for elucidating gene function and refining genomic selection for CMS resistance in Atlantic salmon

Genredigering åpner for nye muligheter innen avl for forbedring av produksjonseffektivitet og sykdomsresistens. Kardiomyopati syndrom (CMS) er en krevende sykdom for oppdrettsnæringen i Norge på grunn av økonomiske tap og redusert fiskevelferd. For å redusere effekten av sykdommen praktiseres sel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

DypDom: Nedsenket merd med luftkuppel for lakseoppdrett

Laks som svømmer dypere, får mindre lus. Nedsenkning av merden vil tvinge laksen dypt, men frarøver den mulighet til å etterfylle svømmeblæren. Prosjektet skulle undersøke om laks kan oppdrettes dypt gjennom å tilby luft i en nedsenket kuppel. Resultatene fra forskningsmerdene ved Havforskningsin...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fra lys ide til kommersiell kvalitetsmåling i laksenæringen

Formålet med prosjektet er å utvikle en industriell måleteknologi som sorterer fileter av laks på kvalitet i sanntid. Teknologien er basert på bruk av hyperspektralt kamera som det nå er bestilt deler til for byggingen av prototype 1.Teknologien vil kunne detektere blodflekker i første omgang der...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal