0 projects

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår.

De siste årene har det vært en økende interesse for viktigheten av regionalt tilpasset innovasjonspolitikk for å skape vekst og utvikling i ulike regioner. I den forbindelse har konseptet smart spesialisering dukket opp som en strategi for innovasjon og utvikling i europeiske og norske regioner. ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Et helhetlig ledelsesperspektiv i møte med kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer i integreringen av minoritetsspråklig arbeidskraft

Basert på et pågående aksjonsforskningsprosjekt undersøker denne studien hvordan ledere kan tilrettelegge for organisatorisk læring i en interkulturell kontekst. Utvikling og implementering av læringsmodellen MIKS (akronym for muligheter, integrasjon, kultur, språk); en systematisk tilnærming til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2023

Location: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Cao Jing, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Legitimacy, identity, hierarchy: Strategic communication in the hospital sector

The project will investigate the development and the consequences of a new communication infrastructure and a new discourse on the role of strategic communication in the hospital sector. The emphasis will be on three issues: 1) the relationship between st rategic communication and the legitimacy ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ressursnettverk for eForvaltning

Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo søker, i samarbeid med Statskonsult, NTNU, SINTEF, Kompetansesenter for eForvaltning(KSeF), Høgskolen i Agder, Vestlandsforskning med flere, om støtte for utvikle et flerfaglig ressursnettverk inn en fagområdet eForvaltning; kort omtalt s...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mobilizing social capital in ICT-based global organizations

The MOSCITO project will generate new empirical insights and accumulate evidence in the form of practical organizational knowledge as to how organizations operating on an international scene can use specific communication technologies to develop, maintain , combine and exploit social capital. The...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Flexible Integration Processes in the Public Sector

This project will investigate processes where ICT is employed in the public sector to establish and sustain networked collaborative work practices. Achieving change and learning in complex socio-technical assemblages involve handling of complexity, for wh ich flexibility is a key strategy. Thus o...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Mara Grudule, LV03, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Mara Grudule, LV03, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Nijole Vasiljeviene, LT19, Nabo 05-06 (kan disponere midlene også i 2007)

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Jolanta Vaiciunaite, LT18, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Mara Grudule, LV03, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Medina Hernandez; Mexico STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke