0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Laks i lukkede anlegg- i sjø og på land

Vi gjentar suksessen med tidligere konferanser, i 2019 og 2020 med samlet over 650 påmeldte, og arrangerer et nytt Laks på Land torsdag 19. mai 2022 på Radisson Blue Scandinavia i Oslo. Programmet er vedlagt. Det blir en heldagskonferanse med aktuelle tema og debatter som alle handler om produks...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool 0xepic

Vi vil studere hvordan eksisterende metoder og resultater fra tidligere forskning er relevant eller kan utvides for å nå målene i prosjektet. Relevante forskningsfelter (ikke uttømmende liste): * Visualisering eller abstrahering av kode * Automatisk klassifisering av kode * Reverse engineering...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

B2BI - An international planning workshop to prepare the content and the organization of a North Atlantic-Arctic Research Initiative

The workshop is part of the planning process for an international research initiative that when developed will provide integrated analyses of the ongoing changes in North Atlantic/Arctic ecosystems, infrastructures, and in human economic and social activities due to changing climate. In addition ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03

Forberede prosjektsøknad og forhandle avtaler knyttet til dette.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1885 MEPROREC

Utvikling av mekanisk-kjemisk prosess for hurtig lav temperatur gjenbruk av polyuretan skum.

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Møre og Romsdal

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Technology Roadmap for Autonomous Feeder Loop Service

Under this project, the partners will form a collaborative research project titled “Technology Roadmap for Autonomous Feeder Loop Service” (TRAFLS). Despite rapid technological developments toward fully autonomous systems for the transport and logistics industry, their commercial applications sti...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of current treatment regimens of dry eye disease through machine learning

Den ytre delen av tårefilmen består av et lag med fettstoffer. Dette laget beskytter øyet fra omverdenen, forsinker fordampning av den underliggende tårefilmen og forhindrer dermed uttørking av øyets overflate. Tårefilmen består av tusenvis av proteiner, fettstoffer og metabolitter. De siste åren...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Sustainble Directional Drilling system

We have developed a unique and environmental friendly drilling solution/technology for drilling holes for pressure shafts from mountain based water reservoirs to small and medium sized hydropower plants. The solution enables the drilling of approximately 5 meter pr hour vs. existing solutions whi...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enabling personalized education through the use of machine learning and learning analytics

Dette prosjektet vil bruke maskinlæring for å støtte elevenes læring. For å forbedre elevens læringsreise vil vi utvikle algoritmer som lager elevprofiler basert på elevens digitale aktiviteter, samt algoritmer som enkoder utdanningsressurser til et enhetlig og sammenlignbart format. Vi vil gene...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Frampeik 2022 – Forskerlinjestudentenes største konferanse

Frampeik er en årlig forskningskonferanse arrangert av frivillige medisinstudenter fra forskerlinjene tilknyttet Universitetene i Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen. Ansvaret for konferansen rullerer mellom studiestedene, og i år ønsker forskerlinjestudenter fra Oslo å invitere til Frampeik 2022 –...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumindustrien (NoBAl)

NoBAl (Norsk behandling av biprodukter fra Aluminiumindustrien) er et samarbeidsprosjekt mellom norske aluminiumprodusenter (Hydro, Alcoa), dross-behandler (Real Alloy) og forskningsmiljøet (SINTEF). Hovedmålet er å danne minst mulig biprodukter og at norsk aluminiumindustri ikke skal eksportere ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Samskapende byutvikling for flergenerasjonsliv

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Frilanslivet

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

SERAC

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Ulla di!

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Ombruk av byggematerialer

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Hverdagsmaskinen

...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Coright – fremtidens håndtering av IP rettigheter

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Kvitnes gård i økologiens gastronomiske, digitale og sirkulære fotspor

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

FINANSMARK-Finansmarkedet

Flere kvinner i frontfinans

Prosjektet er sammensatt av flere deler. Hovedprosjektet vil være å gjennomføre en spørreundersøkelse mot relevante målgrupper for å kartlegge våre hypoteser om kvinner i fronfinans. Innsikten fra undersøkelsen vil danne grunnlaget for en rapport, med budskap og tiltak som KIFF skal benytte til ...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosessering av bildedata. Fo...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert gjennom elektrolyse i en Hall-Héroult reduksjonscelle der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir tilført elektrolytten som holder en temperatur på ca 960 °C. Det oppløste aluminiumoksidet blir redusert til aluminium metal på den negative elektroden (katoden)...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Machine Learning for Transparent and Sustainable Investing

Det siste året har vi jobbet mye med å øke datasettet som brukes i maskinlæringsmodellen vår. I tillegg til å bygge signaler basert på tradisjonelle selskaps-, markeds- og ESG-data fra proprietære dataleverandører, så har vi selv utviklet innovative datasett om makroøkonomiske pengestrømmer. Diss...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

The Business of Chinese Business - a study of young Chinese entrepreneurs in times of reform and transition.

Det er en seiglivet forestilling at en moden, innovativ økonomi fordrer demokratisering, og at ettpartistaten Kina dermed vil slite med å klare det neste spranget fra mellominntektsland til høyinntektsland. Kinas ledere insisterer på det motsatte? at ettpartistatens evne til storskala-satsinger e...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NoDeSPoL-No depositon of spent potlining

Norges aluminiumsindustri vil jobbe sammen i dette konsortsiet for å kvalifisere en bærekraftig løsning for å resirkulere 25 000 tonn med brukte ovnsforinger som hvert år deponeres i Norge. Prosjektet har som målsetning å redusere karbonavtrykket til prosessen og å lage en resikuleringsprosess so...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda