0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

National initiative towards developing a common approach to the regulatory testing of manufactured nanomaterials (NorNANoREG)

NorNanoREG er et prosjekt orientert mot ansvarlig nanoteknologiutvikling, og er et prosjekt komplementært til EUs flaggskipprosjekt NANoREG ((http://www.nanoreg.eu/), hvor målet var å utvikle et internasjonalt rammeverk for regulatorisk testing av produserte nanomaterialer (NM), for å sikre tryg...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Vertigo

-

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Lunar Arctic-coordinated remote sensing of aerosols: LUNAR photometry close the gap in ARCTIC aerosol climatology and satellite validation

In the context of a rapidly changing environment, collaborative efforts are essential to understand and to mitigate agents that contribute to modifications in the polar regions. Arctic aerosols have been studied intensively since many year. Nevertheless, there remain recognized deficiencies in A...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2014

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å oppretthol de et høyt antall EU-prosjekter og annen ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Hexacomm

Hexacomm vil anvende forskningsbasert modellering og eksperimentelle metoder for å relatere konsentrasjoner av partikler i inneluft for å forstå human eksponering i moderne miljøer. Prosjektet er såkalt Initial Training Network, hvor en rekke studenter jo bber med tematikken ved ulike institusjon...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NILU

...

Awarded: NOK 73,697

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Emissions of Short-Lived Climate Forcers near and in the Arctic

I tillegg til karbondioksyd (CO2) er også andre klimagasser og aerosoler veldig viktige for klimaendring. De kortlevde klimapådriverne sot og metan er særlig viktig i polarområdene, og har fått mye oppmerksomhet fordi raske utslippsreduksjoner av disse kan bidra til å redusere klimaoppvarming på ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar-Terrestrial Coupling through High Energy Particle Precipitation in the Atmosphere: a Norwegian contribution (HEPPA-Norway)

Å forstå solas påvirkning på jordas midlere atmosfære, lavere atmosfære og overflateklima er fokus for mange store internasjonale vitenskapelige programmer. Betydningen av solas påvirkning sammenlignet med menneskeskapt påvirkning over tidsskalaer fra minutter til århundrer er fortsatt ikke klarl...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects

Metan (CH4) er en klimagass med et globalt oppvarmingspotensial ~32 ganger sterkere enn CO2 over 100 år, og gassen bidrar betydelig til de siste økningene vi ser i global oppvarming. Siden 2007 har den atmosfærisk CH4 konsentrasjonen steget merkbart, men årsaken til dette forstår vi ikke fullt ut...

Awarded: NOK 23.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Determination of reflected properties from snow surfaces in Svalbard RiS ID 6160

Albedo changes of the snow occur long before snow melts away completely. This can lead to a change in the radiation budget and therefore affects the radiative forcing in the vicinity of the station. Another effect that will be investigated is the influenc e of varying cloud cover to the amount of...

Awarded: NOK 29,272

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Rapid decrease of Artic sea-ice in response to hydrological cycles over Japan and Eurasia

...

Awarded: NOK 76,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution - NORDIC LAke exposure to Cyclic Siloxanes: assessment of transport, distribution and fate

Cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) are used in personal care products, and are emitted to aquatic environments with wastewater effluents. With several reports documenting high concentrations in the aquatic environment, cVMS have come under extensive scrutiny by both national and internationa...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NILU

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Seasonal-to-decadal climate Prediction for the improvement of European Climate Services

Det er et økende behov i samfunnet for robust klimainformasjon om fremtidige perioder fra noen måneder opp til flere år for økonomisk, industrielt og politisk planlegging. Prediction på denne på kort sikt klima tidsskala har fått mindre oppmerksomhet enn værvarsling og langsiktig klimaendringer p...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance

CleanSea er et EU-prosjekt som skal se på plastavfall i de Europeiske hav, særlig havene som er knyttet til Europa. Det er store mengder plastikk som driver i vann massene. Plastikken brytes svert sakte ned og blir etter hvert knust i mindre og mindre bit er, og kan så bli tatt opp av organismer ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status, Norway

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

PES CITI-SENSE: Development of citizens observatories for improved quality of life in cities.

Innbyggernes observatorier for miljø - første erfaringer fra Oslo og Europa Luftkvalitet og klimaendringer ser ut å være gjenstand for økt interesse hos publikum. Det er offentlig tilgjengelig en mengde informasjon fra myndighetene, generert fra omfattende kvalitetssikrede overvåkingssystemer,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Distribution and description of volcanic eruptive products

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Arctic Climate Processes Linked Through the Circulation of the Atmosphere

Om vinteren er den atmosfæriske sirkulasjonen på midlere og høye breddegrader på den nordlige halvkule sterkt styrt av den nordatlantiske oscillasjonen (NAO). De siste vintrene har det vært usedvanlig kaldt over hele Europa og Nord-Amerika, og preget av en markant NAO negativ fase . Under en slik...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NILU

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Support for FP7 Marie Curie Actions ITN - NanoToes

Life Sciences and Nano Sciences interact in two areas: in the evaluation of health and environmental effects derived from engineered nanomaterials, and in development and biological/clinical evaluation of nanoparticles with intended biological effects for application in medicine and biotechnolog...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Support for FP7 Marie Curie IEF - NANOMEGA

As nanotechnology and materials science have progressed, large quantities of engineered nanoparticles (NPs) have been produced. NPs promise to revolutionize our lifestyles by improving many industrial and consumer products. However, there is considerable concern about their unknown impact on hum...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Are reductions in environmental burdens of industrial organic contaminants in rich countries achieved partly by export of toxic waste?

Prosjektets hypotese var at det pågår en endring i globale utslipp av industrielle miljøgifter assosiert med elektriske og elektroniske produkter; Fra områder der stoffene opprinnelig ble produsert og brukt i disse produktene, til områder som er implisert som mottakere av utrangerte produkter og ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Calibration of a passive air sampler for volatile organic contaminants

One of the largest environmental challenges today is the ubiquitous presence of organic contaminants in all parts of the environment. Organic contaminants are defined by their toxicity, their ability to accumulate in living organisms, their slow environme ntal degradation rate and their potential...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Coupling processes associated to stratospheric sudden warmings in middle atmosphere chemistry-climate models

This project aims to develop during the next two years a cooperation with the Middle Atmosphere group at the Free University of Berlin, to better understand the coupling processes between the stratosphere, the mesosphere and the troposphere, during strato spheric sudden warmings. More specifical...

Awarded: NOK 39,549

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

POLRES-Polarforskning POLRES

Making Arctic Matter: creativity in polar science field practices

...

Awarded: NOK 53,071

Project Period: 2012-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Polyfluorinated compounds: Are point sources contaminating the environment-consequences for human exposure in China and Norway (PFC-ChiNo)

Introduction PFAS are pollutants known to be taken up by animals and plants and can already be found in a very broad variety of human diet items and human blood. PFAS are used in China and Norway industrially in considerable amounts with emissions not well understood. The project is aiming to in...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

POLRES-Polarforskning POLRES

NySMAC - Ny-ålesund seminaret på Kjeller 25-26 oktober 2011

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EBAS Online - A global harmonized database for atmospheric composition research

The proposal suggest further development of an infrastructure, EBAS, that was developed by NILU in the mid nienties and builds on heritage dating back to mid seventies. Observational data from a number of international monitoring and research programmes a re archived in the database - most import...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Strategic Aerosol Observation and Modelling Capacities for Northern and Polar Climate and Pollution

Partikler påvirker strålingsbalansen i atmosfæren direkte ved at de sprer og absorberer sollys og terrestrisk stråling. De vil dermed hindre sollyset fra å nå jordoverflaten, som fører til en avkjøling av jordoverflaten (partiklers direkte klimaeffekt, kjølende). Terrestrisk infrarød stråling som...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken