0 projects

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34684 Villsauull; teknologi og verdikjede.

...

Awarded: NOK 40,800

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 20,800

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 10,100

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32568 Forprosjekt for utvikling av nytt avansert lydopptaksystem

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 10,300

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34943 Automatisk webhosting for ISPer

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35150 Utvikling av nye metoder for pålitelighetsanalyse med fokus på leveransepålitelighet i kraftnett

...

Awarded: NOK 67,740

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34832 Utvikling av sikkerhetsprogram

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35270 XRSIS

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33798 Leire til SPA-behandling

...

Awarded: NOK 13,700

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for næringsmiddelbransjen NTP Food for life (DL 200801193)

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28278 Utvikling av database for utlån av hjelpemidler

...

Awarded: NOK 36,591

Project Period: 2008-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Miljøvennlig desinfeksjon

...

Awarded: NOK 95,000

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Development of an Acoustic Accelerometer Transmitter for marine species

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR PES Eurostars Abalonyx-Madrid

...

Awarded: NOK 89,466

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Krav til universell utforming av nettbasert informasjon (forprosjekt)

I dag er det mange som setter krav til Universell Utforming, og Universell Utforming og "Design For All" er perspektiver som også er gjeldende for nettbasert informasjon (WEB). I dag er de eneste kravene som stilles til nettbasert informasjon de som er ut formet av W3C og da spesielt WAI (Web Acc...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Østfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

The commerce of spam

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Novel Antioxidants for Marine Lipids (AMALI)

The goal of the project is to desing, develop new synthetic methods and pathways, and to investigate the properties of the novel antioxidants prepared during the project. A major focal point for the project is to develop and explore phenolic and benzoquin one class of compounds that hopefully wil...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Maritime logistics and the environment - Fact book

Maritim industri vil til en hver tid stå ovenfor en rekke foretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer. Mange av dagens utfordringer er tett knyttet til globalisering av verdenshandelen. En av de viktigste utfordringene i denne sammenheng er det st erkt økende fokus som nå er på energiforb...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Development of a Novel Remote Stress Sensing System to Increase Safety, Efficiency and Reduce Environmental Effects in Fishing and Moori

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Critical Resilient Infrastructure with Satcom for Emergency and Security

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Position-based Image Communications Technology for United Nations Rescue, Emergency and Security Management

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

FINANSMARK-Finansmarkedet

Et spørsmål om penger

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Next generation solar grade silicon and solar cells technology

The developed solar cell process is based on the passivated emitter and rear cell (PERC) concept. Industrial implementation of PERC cells is a technological challenge and requires the development of new processing steps. Numerical simulations and experime nts will be carried on wafers with differ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Maritime Technical Knowledge Exchange

The preliminary project shall primarily focus on the preparation and specification of the upcoming main project as per the following: - Describe and demonstrate the technology related to the MTKE - Map and define/formulate the uncovered requirements / i mprovement potentials in the targeted sec...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Venture Lab Investment Forum

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Giga Bit Access Passive Optical Network Using Wavelength Division Multiplexing

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a novel Expanded Beam Optical Fibre Connector System, providing a robust, easy to clean, rapidly interchangeable optical fi

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Mainstreaming Universal design by embedding it in mainstream Computer aided Design Tools

...

Awarded: NOK 27,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Applications and Technologies for Public Transport Operations Management in Cooperative Systems

...

Awarded: NOK 67,925

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage