0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU RISE Fire Research AS

...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Awarded: NOK 49.3 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Awarded: NOK 43.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU IRIS, NORCE

...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Petroleum AS

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Awarded: NOK 34.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Simula Research Laboratory

...

Awarded: NOK 32.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NERSC

Det forutsettes at midlene benyttes til å støtte opp om instituttets strategiske utviklingsarbeid, etter de samme retningslinjene som for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SINTEF Marintek

...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Folkehelseinstituttet

...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SIFO

...

Awarded: NOK 34,764

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Nifes

...

Awarded: NOK 77,916

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Skog og landskap

...

Awarded: NOK 43,433

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Vestlandsforsking

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 IFE

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Stiftelsen SINTEF

...

Awarded: NOK 33.0 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Meteorologisk institutt

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norner Research AS

...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Vestfold og Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Uni Research

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NILU

...

Awarded: NOK 73,697

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NIVA

...

Awarded: NOK 76,933

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 PRIO

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SINTEF Petroleum

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NGU

...

Awarded: NOK 17,120

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Simula

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo