0 projects

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av 2. generasjons hudvennlig desinfeksjonsvæske

MainSani’s forretningside er å utvikle en portefølje av produkter for desinfeksjon av hender. MainSani samarbeider med ledende internasjonale miljøer. MainSani AS er tildelt rett til å benytte EUREKA-logoen i sin profilering. EU-kommisjonen finansierer Ma inSani’s utvikling av et nytt apparat for...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of Diagnostic Kit for the Diagnosis of Bacteria related to Osteoarthritis

The project consists of an interplay between kit design, clinical testing and a verification study. The most important part, at an early stage, is to get enough patient material for the study to give statistically good results. After realising from earlie r studies that "getting enough samples in...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biokarbon for ferrolegeringsproduksjon

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Det er helt nødvendig å benytte fast karbon som reduksjonsmateriale i prosessene. Nå benyttes hovedsaklig kull og koks og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år . Ferrolegeringsbransjens langsiktige mål...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Capture Project Phase 2 - The Norwegian Gas Power Case

CCP2 is a continuation of the CCP project that received Klimatek funding 2000 - 2004. The CO2 Capture Project Phase 1, or CCP1, showed a potential for cost reduction for CO2 capture from a gas fired power station of Norway by 55 - 60% in terms of costs p er avoided ton of CO2. The incremental co...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Desentral hydrogenproduksjon basert på naturgass og biomasse

Prosjektet omfatter følgende oppgaver i forbindelse med IEA - Hydrogenprogrammet, Annex 16: hydrogen fra hydrokarboner - Ledelse av Subtask C: Distribuert hydrogenproduksjon fra småskala reformere. Utvikle en sluttrapport og FoU- bidrag for å harmoniser e utvikling av reformerteknologi for hydr...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er depo...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Olivin CO2-prosjekt

Prosjektet innebærer håndtering av CO2 holding eksos fra et fremtidig gasskraftverk, ved at mineralet olivin benyttes som CO2 fanger der CO2 bindes til magnesimum-komponenten i olivin ved at det fremstilles salgbare magnesiumkarbonat og silikaprodukter. E t fullskanlegg vil håndtere CO2-mengden f...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

International Energy Agency - Hydrogen Implementing Agreement - Annex 19 - Hydrogen Safety -

Lack of operating experience with hydrogen energy systems in consumer environments is a barrier to the widespread adoption of hydrogen systems and infrastructure. IEA Hydrogen IA starts a new annex 19 as part of the international effort for necessary code s and standards. This proposal establishe...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Stakeholders involvement in a Hydrogen Business Development opportunity for Norway

The STAKEHY project will have two main elements: 1 FG/BDG participation in Work Groups/Work Packages (Up-stream activities) 2 National activities and events (Down stream activities) Upstream activities: The main goal of the European Hydrogen and Fuel C ell Technology Platform is to facilitate ...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industrial Crystallisation and Powder Technology

The aim is to develop knowledge and understanding of how crystallisation parameters influence the final particle characteristics and how to control bulk properties through the crystallisation step. The extent of nucleation, crystal growth, and agglomerati on determine the size and shape of the re...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Inerte Elektroder for Aluminium Elektrolyse

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Thermal effects in polymer electrolyte fuel cells

Fuel cell operation temperature is a key parameter for efficient and stable energy conversion by this promising technology. However, temperature gradients in such cells may be substantial giving rise to stringent requirements for advanced thermal manageme nt systems. Through collaboration between...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Doctoral fellowship: Energy optimization through exergy and irreversibility analysis in CFD of turbulent reactive flows

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Avslutning av dr.grad

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Highly efficient reversible CO2-absorbents for use in steam reforming of natural gas

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Atmosfærisk ising på vindkraftverk

Prosjektets mål er å utvikle metodikk som kan brukes til å luke ut perioder av en vindmåleserie som er influert av ising, og teste system for måling av ising. Kan dels brukes til å beregne forventet ising og dels å luke ut perioder av en vindmåleserie som er influert avising.

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Akershus

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Gas conversion to fuels and chemicals including hydrogen

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Høypresisjons strømningslaboratorium for gass og flerfase

Det skal byggen opp et høypresisjons strømningslaboratorium for gass og flerfase. Sentralt blir høyhastighetskamera, gammainstrumentering og laserutstyr (LDA/PDA, PLIF/PIV). Denne kombinasjonen av utstyr fører til at det samtidig kan måles lokale hastigheter, turbulensegenskaper, partikkel/dråp...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Capture Project Extension (CCPe)

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

From waste to value: New industrial process for mineral dressing by use of CO2

...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electrocatalysts for PEM-water electrolysis

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Increasing the lifetime of PEM fuel cells - A fundamental study of degradation mechanisms

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Atmospheric freeze drying - Modelling of heat and mass transfer

...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Steam production by a hybrid heat pump

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

10th European Turbulence Conference

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Multi-reactor system

Carbon nanotubes (CNT) including single walled nanotubes (SWNT) and multi walled nanotubes (MWNT) exhibit many unique and useful physical and chemical properties, which lead to many interesting applications. We have obtained a lot of promising results of CNT production and applications as cataly...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA H2 Annex 18 Integrated Systems: Evaluation of Hydrogen Demonstration Projects

Hydrogen energy systems have been proposed as a means to increase energy independence, improve domestic economies, and reduce greenhouse gas and other harmful emissions from stationary and mobile sources. Many hydrogen roadmaps are being developed around the world and high-level groups are bein...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of AZEP Reactor Module

For year 2004 the project will concentrate on two targets for the Azep demonstration: - production of ceramic components (heat exchangers, MCM membranes, gas distributors and sealing material) ), suitable for testing in the pilot plant through a geometric scale-up sequence to the full-size therm...

Awarded: NOK 26.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Ukjent Fylke

NATO-NATO-stipend

NATO Stipend Treindl Electrochemical studies of sulphur oxide reactions

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Prod. based on Cellulose-Polyolefine Comp.Techn.Material and Process Development - E! Cellpolycomp EUREKA

...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Østfold