0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment

Akkurat nå sitter kanskje én du kjenner på toalettet og funderer på om de skal kjøpe en ny TV? Den samme personen har kanskje også tidligere på dagen tatt smertestillende for en ryggprolaps eller sin vonde skulder? Det vi ikke ser er at i samme tidspunkt starter denne personen flere prosesser...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - WEATHER-MIC - NGI - How microplastic weathering changes its transport, fate and toxicity in the marine environm

Store mengder plast fra blant annet elver, søppelfyllinger og vannrenseanlegg ender opp i havet. Denne plasten er ofte fragmentert i små biter, som kan være vanskelig å se med det blotte øye. Slik plast omtales som mikroplast. Forskningsprosjektet WEATHER-MIC undersøker prosessene som kontrollere...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Fate and Threat of Man-Made Polluted Particles

Forurensning kan komme på mange ulike former. Noen ganger er forurensning kjemikalier, som for eksempel pesticider, mens andre ganger er forurensning partikler, som sot eller mikroplast. Men hva skjer når forurensningen er begge deler? Det er mange forskere som spør spørsmål som "hva er farligst ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - PROMOTE: Protecting water resources from mobile trace chemicals)

Det ser ut til å være en flere og flere kjemikalier fra industrien, samt plast, i drikkevann. I et nylig gjennomført forskningsprosjekt identifiserte JPI Water PROMOTE-teamet for første gang flere industrielle kjemikalier i europeisk drikkevann, kjemikalier som aldri har blitt oppdaget før. Et fr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PharmaFate: Fate and Transport of Discharged Pharmaceuticals and their Metabolites

The aim of my mobility stay at Prof. Sebastien Sauves lab is to further develop experimental systems and theoretical models to accurately describe the environmental behavior of pharmaceuticals and their metabolites in diverse aquatic systems, including po re waters. This will involve the integra...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

WASTEFFECT - Life cycle effects of emerging contaminants in waste

Are we recycling contaminants in the circular economy? Recycling is increasingly the preferred option for waste handling. Recycling is widely found to reduce the need for raw materials and to release fewer greenhouse gases, compared to incineration and landfilling. However, much of today?...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Fate and Threat of Man-Made Polluted Particles

...

Awarded: NOK 4,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo