432 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next generation CSEM inversion and modelling

-

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Seismic Imaging of Fault Zones

Faults are not discrete planes, but rather zones of deformed rock with a complex 3D geometry and internal structure. Fault zones internal structure and related permeability distribution are primary controls on reservoir connectivity over geologic and prod uction time scales. This has major implic...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OMNIS (Offshore Mid-Norway: Integrated Margin and Basin Studies)

OMNIS har fokusert på fundamentale geologiske prosesser som har styrt utviklingen av Vøringmarginen og Møremarginen utenfor midt-Norge, med særlig vekt på de dype sedimentbassengene som har en lang og komplisert geologisk utviklingshistorie. Gjennom dette har vi adressert flere av de viktigste ut...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Characterizing surface wettablility in reservoir rock core materials using novel Nuclear Magnetic Resonance techniques.

Kjernemagnetisk resonans (NMR) er en metode som har stort potensiale for karakterisering av fuktegenskaper til borekjerner innen petroleumsforskning. Spesielt har en av målsettingene til prosjektet vært at spesifisitet og følsomhet til eksisterende lavfelts-NMR metoder for karakterisering av ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent Drilling -- Automated Underbalanced Drilling Operations

Det overordnede målet med prosjektet er å forske frem nye automatiserte konsept i styring av underbalansert boring, for å øke sikkerhet og effektivitet i slike operasjoner. Hovedmengden av forskningen i prosjektet er gjort i fire PhD-studier, som samarbeider mot et felles mål, økt automatisering ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

An Impact Analysis Modeling System for the Petroleum Industry

Project SYMBIOSES delivers a fully operational modeling system that performs combined ecological and ecotoxicology simulations of the marine ecosystem. The project aim is to provide more quantitative information on the risks and benefits of petroleum de velopment in a given region. Our test are...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental understanding of electrocoalescence in heavy crude oils

Elektrokoalesens (EC) brukes for å forbedre olje-vann-separasjon ved prosessering av råolje. Elektriske felt kan bidra til at små vanndråper slår seg sammen til større dråper som felles ut raskere fra råoljen. Dette vil gi redusert oppholdstid i separatortanker. EC kan enten bli anvendt under sti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High Pressure Gas Liquid Separation - II

The objectives of the HIPGLS-II project have been to improve the industries fundamental understanding of high pressure gas-liquid separation and its capability to model such processes. A challenge has been that key physical properties of these systems are poorly described in the literature. Thus...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Water weakening of chalk at realistic reservoir conditions

-

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Transient well flow modelling and modern estimation techniques for accurate production allocation

Rate allocation is the procedure of identifying the origin of the produced fluids (oil, water, gas) in a production system comprising multiple wells and/or producing zones. This information is essential for the daily management of the production, as well as for the long term planning. The ultima...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Separation friendly produced water pump.

This project shall have main experimental focus on oil in water droplet break up in pumps, and the resulting effect on downstream oil/water separation. Next, it shall be focused on how pumps impact produced water injection chemicals, which are used to imp rove reservoir flooding operations. The p...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Imroved Glycol Loop Operation

Prosjektet har følgende hovedaktiviteter: 1) Utvikling av simulator for "MEG sløyfe" inkludert termodynamisk modell. 2) Utfellingskinetikk i løsning og på overflater 3) Forståelse av kjemiske prosesser ved gjenvinning av glykol Prosjektet er rette t mot bruk etylenglykol som hydrathemmer i tra...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling hazard identification

This project will provide drillers with a more accurate and quantitative set of drilling parameters that are based on static and dynamic measurement data, jointly analyzed and integrated into a geomechanical earth model. High quality mud window estimates and associated uncertainties will be calc...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Subsea application of the Quickflange cold flanging technology

Innledning Quickflange har utviklet og leverer rørkoblinger til industrien som kan sammenføyes permanent til rør uten bruk av sveising eller annet såkalt varmt arbeide. Aktører med behov for sammenføyning av rør under vann har sagt at en tilsvarende kobling vil være ettertraktet til bruk Subsea...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Selvtestende optisk H2S punktdetektor

Innen olje og gass industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass består av både eksplosive og giftige gasser. Når oljebrønnen begynner å tømmes, er en større og større bestanddel av gassen som kommer opp H2S. Denne gassen er ekstremt giftig, og er dødeli g i så lave konsentrasjoner som 500 ppm (...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Physical based kr3 relations

-

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Radial x-ray backscatter imaging of casing behind tubing for well integrity inspection

The ability to see through or behind the production casings located in water, oil or gas wells has been a major issue for the industry. When considering the integrity of existing wells, wells which are under construction or wells which are currently being decommissioned; it is of the upmost impo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Tectonic Basin Modelling (BarMod) with focus on potential petroleum systems in the Central Barents Sea Region

BarMod viderefører vårt langvarige fokus på Barentshavets struktur og geologiske utvikling. Samtidig bidrar prosjektet til å videreutvikle vårt forskningssamarbeid med Russland. I tidligere prosjekter hadde vi etablert et godt samarbeid med russiske kollegaer omkring sentrale regionalgeologiske p...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased energy savings in water/oil separation throug advanced fundamental emulsion paradigms

Resultat från programmet har presenterats för referensgruppen vid två möten, dvs i maj i Trondheim och i december i Trondheim. Referensgruppen var förnöjd med teknisk nivå och progression. Resultat från projektet har presenterats som två key note presenta tioner, dvs vid den internationella Petro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased preparedness for oil spill modeling using improved ocean models

Formålet med OilWave prosjektet har vært å øke beredskapen for oljeutslipp ved å forbedre systemene for oljedriftmodellering. Systemene som er i bruk i Norge for operasjonelle oljedriftsberegninger er systemet på Norsk Meteorologisk Institutt (Met) (som også omfatter rutiner for mann-over-bord og...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Energy Efficiency of Field Development: IOR, System Analysis and Risk Evaluation

In this project we will develop system analysis methods, optimisation routines and algorithms to be implemented in computer programs for evaluation of oil and gas recovery methods, assessment of process efficiency, energy consumption, environmental impact and application risk associated with Imp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Far reach horizontal well intervention and logging

By using an integrated fibre optic cable in the carbon rod both as a sensor and to transmit data, we seek simultaneous measurements of pressure, temperature, and acoustic signals throughout the entire length of complex wells (distributed measurements). Ba sed on the measurements we seek to increa...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole in One Producer Prototype

Et innovativt konsept for samtidig boring og komplettering av lange brønner er utviklet så langt at fullskala testing er utført ved Ullrigg Testsenter med godt resultat. Det ble først gjort fullskala testing av delsystemer og så av et integrert system der fire traktorenheter arbeidet sammen i par.

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling in a Closed Cavity near Pore Pressure

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Terminert. Automated drilling fluid processing

Prosjektet har støttet installasjon og demonstrasjon av en testloop for borevæske i borevæskeanlegget ved UBBS testanlegg til IRIS i Stavanger. Denne testloopen vil brukes til forskning på borevæske-prosessering, i tillegg til testing og demonstrasjon av sensorer og miksesystemer, til grunnlag fo...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimization of electrical energy production in offshore installations

Prosjektet har følgende hovedmål: Optimalisering av elektrisk energiproduksjon på eksisterende olje-og gassinstallasjoner På de fleste av eksisterende olje-og gassplattformer er det gassturbiner som gir strøm til plattformen. Mens turbinene ikke er kon struert for optimal effektivitet ved part...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Energy efficiency in offshore oil and gas production

Hovedmålet for EFFORT er å utvikle teknologier for energieffektivisering innen olje og gass produksjon. Implementering av ny miljøvennlig teknologi vil resultere i mer effektiv kraftproduksjon, redusert energiforbruk og dermed reduserte CO2 utslipp. Målet var å undersøke hvordan en mest effektivt...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanotechnology EOR - Formation of Linked Polymer Solutions at NCS conditions

-

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Acid Gas Removal with no dammaging Effect on the Environment in offshore applications

Det overordnede målet til "A GREEN Sea"-prosjektet er å identifisere, modne og evaluere nye teknologier og konsepter for surgassfjerning uten CO2-utslipp og bruk av skadelige kjemikalier. Konseptene som studeres er kontaktor-membran, lavtemperatur separasjon, faste adsorbenter, nye absorbenter...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Non-circular wellbores - a new dimension in well construction

Extended Reach Drilling (ERD) wells have delivered added value to the oil and gas industry for many years and the drilling history has shown capability to drill 10 km+ wells. New field development opportunities constrained by stringent environmental legis lation have motivated operators to consid...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage