0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Novel ideas and materials for next generation solar cells via Norwegian-Chinese collaboration

We suggest building a collaborative NextG network exploring novel, so called 3rd generation solar cell ideas and materials calling for contributions from leading Norwegian and Chinese scientists in the field. Such network is expected to enhance the intern ational impact of the research conducted ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamic Positioning in Ice Covered Waters

The intensified exploration of oil and gas in arctic regions, also including deep waters where mooring is costly and impractical, increases the demand of station keeping under ice drift conditions of arctic drill-ships, icebreakers and offshore supply ves sels. In drilling and production the defl...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt: Organisere og utarbeide grunnlag og søknad for 3-årig prosjekt innenfor fullskala høsting av raudåte

Det vises til NFRs hjemmesider og MAROFFs informasjon om løpende frister for søknad til forprosjekter. I den anledning søker UIT om 150. 000 NOK til et forprosjekt med siktemålet å utvikle en KMB-søknad til et 3-årig prosjekt med fokus på "Fullskala høsti ng av raudåte". I løpet av den senere tid...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forberedende arbeid før brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med uttesting av LLP-pumpe og relatert forskning.

Siktemålet for hovedprosjektet er å bekrefte virkning/effekt av en unik type pumpe (Linear Liquid Membran Pump - LLP). Produktet utnytter Organic Rankine Cycle prinsippet i kombinasjon med lineære hydrauliske pumpe- og membran sylindere, og varmevekslere. LLP-pumpen er ønsket sammenstilt ved UMB...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Kvalitetskontroll i medisinske laboratorier - fra pliktøvelse til verdiskapende merkevare - DP011

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Smått er smart - DP042

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Float Comfort - DP086

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Utvikling av "Intelligent Energy Monitoring System" - DP052

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Resirkulering av porselen - fra problem til verdi - DP054

...

Awarded: NOK 87,097

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

UTURN - DP016

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Arbeidslivsformer i endring: Scenarier og konsepter for framtida - DP030

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av Elektrisk Motorstyring for 3kV Undervanns intervensjon

Prosjektet tar sikte på å klargjøre tekniske og operasjonelle aspekter ved bruk av distribuert (subsea) kraft-distribusjon til elektriske motorer basert på inverterdrift med 3kV driftsspenning. Det søkes en løsning med elektronikk montert i trykkompensert dielektrisk medium. Teknologiske utford...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

Nigth Care - DP079

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

ScaleM - SCALable and rEliable fabric Manager

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Decission support approach for ship, fleet, and maritime supply chain design

The maritime industry constantly faces a number of commercial and technological challenges. Many current challenges are closely linked to the globalization of world trade which has led to greater value chain complexity. New and demanding maritime operati ons in harsh environments like in the Arc...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Composite Buoyancy

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Stativ til Less båresystem - DP033

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Elektrisk drevet utenbordsmotor

Det skal utvikles konsept for elektrisk drevet utenbordsmotor basert på direkte propelldrift av en avansert vannkjølt elmotor og kraftelektronikenhet plassert i undervannshuset. Det må utvikles en ny el-motor med et forholdsvis lavt turtall og høyt dreie moment tilpasset en optimal utformet unde...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery System

Hamworthy Gas Systems has devised and applied for patents for a system whose aim is to reduce and recover VOC emissions in conjunction with loading and transport of partially volatile cargo by tanker vessels. The system consists of several components, b oth active and passive giving the ability...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for fremtidens utslippsfrie skip

Norge har satt som mål at den globale middeltemperatur ikke skal øke mer enn 2 °C fra førindustriell tid. Forskere har identifisert dette som en avgjørende terskel for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming. En norsk studie publiser t i tidsskriftet Climatic Change i juni 2...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduksjon av NOx i avgasser fra marine forbrennningsmotorer

For at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Gøteborgprotokollen må NOx-utslipp ytterligere reduseres. Det er stort fokus på innenriksflåten som stå for 38 prosent av Norges samlede utslipp av NOx i 2007. SINTEF MK sammen med MATINTE K og Yarwil ønsker å avklare muligheter f...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS Call 2 Prosjekt iFEST

iFEST will specify and develop an integration framework for establishing and maintaining tool chains for engineering of complex industrial embedded systems; a significant technical contribution in the field of embedded systems technology. Central to iFES T are open tool chains targeting HW/SW co...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuing Norwegian wool

The project responds to the programme main goal; to increase sustainable value creation from value chains based on natural resources through knowledge production enhancing innovation, profitability and market sensitivity. Contrary to other rural industr ies such as food production and tourism, ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LNG Fuel Tank for ships and other marine applications, developed on the NLI TS X system.

Goal The TS-X LNG Fuel Tank project has the overall objective of researching and thus verifying the TS-X concept for LNG Fuel Tank systems for marine applications. Main challenges Low/cryogenic temperatures: LNG is cryogenic at -162 degrees centigrade. T his sets high demands on the choice of ma...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for uttesting av ny teknologi for energigjenvinning i marine gassmotorer

RR ønsker å utvikle enda renere lean burn gass motorer spesielt med tanke på metanslipp og reduserte CO2 utslipp. For å kunne realisere etterbehandling og varmegjenvinning må motoren tilpasses dette. RR må gjennomføre målinger for å dokumentere CO2 ekviva lente gevinster av etterbehandling av eks...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Møre og Romsdal

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Innovation for all - European Business Conference on Inclusive Design

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consortium of international market research, annual conference, May 26-29, 2010

The project is principally to organize the CIMaR 2010 conference, with participants from about 25-30 countries. Invitations will be sent early Fall 2009, with subsequent follow-up rounds, paper submissions/reviews and carry out the conference in late May 2010. An integral part of the project i...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Modelling of electrical prebreakdown and breakdown phenomena in insulating liquids

Det finnes ingen samlet teori for overslag i elektriske isolervæsker. Dimensjonering av store apparater som transformatorer er basert på testing og erfaring. Når nye væsker utviklet av vegetabilske væsker introduseres i gamle apparater gir dette en risko fordi erfaringer kan ikke overføres direk...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Advanced environmental design optimalisation & control

The program will demonstrate technologies within simulation and control technologies that will give substantial better vessel efficiency, reduced emissions and increased safety. This is not available in the market today. A complete understanding of the use of energy during the ship design phas...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland