41,709 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust, industriell sømautomatisering

Prosjektets idé er å innføre fleksibel, adaptiv og rekonfigurerbar automatisert søm som en robust, industriell prosess. En automatisert sømcelle skal kunne utføre et stort antall forskjellige operasjoner på ulike produkter og moduler. Det skal være enkelt å tilpasse prosessen til nye produkter o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AluCast

To sammenskrudde lineskiver i aluminiumkomposittmateriale som var støpt hos Marcussens Metallstøperi, hadde vært i drift i mer en seks år da AluCast-prosjektet startet. De er fortsatt i drift! Det er utrolig bra i forhold til alle tidligere løsninger. En gjennomførte derfor undersøkelser av mikro...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fokusert reservedelsproduksjon i verdensklasse

Visjonen i AUTOPART er at industriparken på Raufoss skal bli en klynge bedrifter som er globalt ledende på produksjon av reservedeler til bilbransjen. Produksjon av reservedeler skiller seg fra ordinær produksjon ved at variantspekteret er større, etterspørselen mer variabel og uforutsigbar, volu...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next generation projection technology based on laser illumination

Ved bruk av blå laser lysdioder og fosfor på plate eller hjul kan Rødt, Grønt og Blått lys dannes. Dette gjøres ved å belyse blått laserlys inn på grønt , gult eller rødt fosfor, hvor fosfor blir eksitert av blått lys. Det blir da sendt ut lys med andre b ølgelengder, dvs andre farger blir dannet.

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lean Operations

Prosjektets ordinære aktivitet ble avsluttet ved utgangen av 2014, det som gjenstår er de to Phd-studentenes avhandlinger. Temaet Lean på norsk har vært gjennomgående i prosjektet, der det søkes å finne arbeidsmåter innenfor Lean; som passer inn i den norske samarbeidsmodellen med utstrakt bruk ...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Exhaust Gas Cleaning Systems for Ships - their effect on PM formation as function of fuels employed

This project will clarify the efficiencies of different EGCS technologies to remove particles of different sizes. It will also by measuring performance of the EGCS units identify their characteristics also in other respects. The basis for this characteriz ation is most important, a well qualified...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Justerbar oljelense

Hele organisasjonen har vært preget over tapet av daglig leder og oljelenseprosjektleder/oppfinner Finn Rygg sin brå bortgang. Oppgaven for dette året når det gjelder oljelensen, var å prøve å løse problemet ved at veldig mye av oljen faktisk strømmer under lensen ved en del strøm i vannet. Vi...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sensorteknologi for sikkerhetssystemer

Overalt hvor naturgass håndteres er det fare for lekkasje med tilhørende eksplosjonsfare. Det er viktig å detektere slike lekkasjer så tidlig som mulig for å kunne håndtere og redusere eksplosjonsrisikoen. Ulempene med eksisterende gassdetektorer er høy p ris og omfattende installasjon. GasSecure...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Miljøovervåking med ubemannede overflatefarkoster

Fjernmåling av miljøparametre i hav og kystfarvann utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større skip. Det omsøkte prosjektet skal realisere, teste og evaluere bruk av ubemannede overflatefarkoster (Unmanned Surface Vehicle, USV) s om måleplattform for innhenting av miljød...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative tjenester, utvidet produkt og personalisering i sportsindustrien

TUPP har innovert frem nye tjenester, prosesser og maskiner for å øke kundenes opplevelser knyttet til bruken av ski. I 2014, vårt siste prosjektår, er nyhetene ferdigstilt. Løsningene er fyldig lansert i media og på messer, og opplæring av egne ansatte og butikkansatte har skjedd i stor skala. M...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy.

FORMIDLING og PRESSE Prosjektet ble først presentert under fiskerimessen Nor-Fishing august 2012 i Trondheim for 60 deltakere: fiskere, utstyrsleverandører og forskere. I etterkant av seminaret har prosjektet fått medieoppslag både i nasjonal- og interna sjonal presse. I 2013 er prosjektet og re...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utsettingsarrangement for frittfall livbåter i komposittmateriale

På en offshore plattform representerer en typisk fritt fall livbåtinstallasjon en totalvekt på ca 160 tonn, hvorav utsettingsrampen utgjør ca 40% = 65 tonn. Foreløpige estimater viser at om denne rampen bygges helt eller delvis i komposittmateriale, vil vekten kunne reduseres til nær det halve....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LNG COMPOSITE FUEL TANK

The objective is to select, through a screening process, suitable material solutions applicable for a composite pressure tank with internal polymeric liner that can operate safely for 20 years at the extreme temperature of -163C. The selected suitable mat erial combinations will be tested for pre...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brønnbåt som logistikkverktøy i lakseproduksjon: utvikling av miljø-, hygiene- og kvalitetsfremmende teknologi og metoder

På bakgrunn av historiske data av sykdomsutbrudd og brønnbåttransport er det gjennomført en risikovurdering for å kvantifisere smittepress. Skriftlig sammenstilling av data og informasjon av betydning for utføring av risikovurderingen er samlet i en teknisk rapport. Den første delen av rapporten ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjon energieffektive trålere

Med bakgrunn i prosjektet Fremtidens tråler (I79795/I40) skal det verifiseres en forbedring av skrogenskaper samt effekten av et nytt integrert propell/ror systen som ikke er prøvd ut på twin-screw og i trålkondisjon. Det skal utvikles to skrog; et konven sjonelt skrog, og et neste generasjon trå...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Selective catalytic reduction of NOx without the use of Urea for marine applications.

RCO2 is a Norwegian R&D company established in 2006. We analyze and develop ideas in an efficient and structured manner and aim to efficiently develop them towards commercialization. Currently we are focusing our efforts into environmental technologies ai ming to reduce emissions from combustion ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Leakage detection system

Generally, the LDS sensor shall be a low cost alternative to large flowmeters for single phase flow. Although the focus is on the new offloading market segment, the LDS flow sensor will have a broader application, especially if a high enough accuracy can be achieved. A filling operation may tak...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Safety of Demanding Offshore Operations through Usability

-

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New Generation Simulator Ice Model for Pre-simulations and Operational Training of Arctic Marine Operations - Phase 3

Prosjektet ARCMAROP III har vært en naturlig videreføring av ARCMAROP Fase I og II. ARCMAROP ? løpet ble iverksatt fordi store deler av verdens uutnyttede og utvinn-bare olje og gass ressurser befinner seg offshore i Arktis (Stortingsmelding Nr. 7). V idere gir isens tilbaketrekning tilgang til...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery

HO&GS has many years of experience within development and implementation of VOC recovery technology for various applications. These technologies have the potential to significantly reduce the environmental impact of oil and petroleum product handling. On a global basis though this potential will...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Organic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applications

High repair cost is one of the main reasons that the use of synthetic dielectrics like XLPE is more conservative for submarine cables than for underground cables. The repair time is 3 times as long for submarine cables as for underground cable. Detection of weak points is challenging on extrude...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Wind Farm Installation Barge (WFIB) - det enkleste, rimeligste og raskeste konseptet for installasjon av offshore vindturbiner.

Ingenium skal realisere et tids- og kostnadseffektivt installasjonskonsept for offshore vindturbiner - Wind Farm Installation Barge (WFIB). Konseptet baserer seg på en katamaranlekter (120x40m) for horisontal transport og installasjon av ferdig sammenst ilte vindturbiner og/eller understell og ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kontroll og styresystem for PROPAD framdriftssystem

I 150 år har propell vært enerådende propulsor (framdriftsenhet) for båter og skip i den komersielle skipsflåten i hastighetsområde 7-ca 20 knop. Siden 2006 har vi hatt ideen om en alternativ måte å drive båter og skip i dette hastighetsområde fram på. Vi har derfor innledet et samarbeid mellom ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt potensiale i nordområdene

Ekstreme værforhold og atmosfæriske forhold, store avstander og mangel på infrastruktur stiller store krav til informasjon og tekniske løsninger som tas i bruk for å kunne drive sikkert og effektivt i nordområdene. Eksisterende systemer fungerer mindre go dt eller ikke i det hele tatt på høyere b...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny teknologi for offshore vindkraft servicefartøy

En av hovedutfordringene med offshore vindmøllesatsing er å få til kostnadseffektiv installasjonsstøtte og vedlikehold. Om operasjonene kan utføres ved grovere sjø er vindmøllenes oppetid høyere og totaløkonomien i operasjonene forbedret. Prosjektetbedrif t har bred erfaring med SES (Surface Effe...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ulstein Bridge Concept From vision to realisation Steering from vision

Prosjektet har levert et komplett skipsbrokonsept for fremtidige offshore-fartøy. Det nye designet forenkler marine brukergrensesnitt, tilbyr fleksibel ergonomisk utforming av arbeidsplassen og introduserer nye interaksjons-teknologier som kan sikkerheten og effektiviteten i marine operasjoner. ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Transformer Insulation Life Assesment

Prosjektet skulle sjekke ut hvordan modeller aldring av transformatorisolasjon utviklet i laboratorium i forskerprosjekter passer med hva som oppleves i virkeligheten i feltaldrede transformatorer. Stemmer teori med virkelighet? Dette skulle dels gjøres ved å: - undersøke aldring av viklinger i...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale

Ved å etablere en kompetanseplattform for bruk av kryoterapi og kryopreservering i Norge vil en mer effektivt kunne rense plantemateriale for plantepatogener og samtidig sikre god plantehelse gjennom kryo-oppbevaring av friskt, genetisk verdifullt plantem ateriale. Sagaplant og G3 Ungplanter har...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder