0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Carbon Shipping

Previous studies have indicated that shipping has a potential to reduce GHG emissions in a cost-effective manner (i.e. emissions can be cut with net cost savings) . These options often increase the price of new ships (or upgrading of existing), but provid es substantial cost saving in a life-time...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexShuttle - Direct Shuttle and Loading

The project goals are to develop and verify Direct Shuttle Loading with the FlexShuttle subject to the following Key Performance Indicators (KPI): - Safety should be equal to or better than existing state of the art Dynamic Positioning (DP) offloading ope rations with reduced risk for collision b...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

-

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mekanisert retting og skifting av defekte linekroker

Initiativ: På oppdrag fra Teknologiforum/FHF har Sintef Fiskeri og havbruk AS og et brukerkonsortium fra autolineflåten utført et forprosjekt for å identifisere FoU-prosjekter for autolinefartøy. I forprosjektet ble det identifisert 4 prosjekt, og ett av disse er "Mekanisert retting og skifting...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR)

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap om menneskelige faktorer i simulering av krevende maritime operasjoner til å kunne utvikle en ny generasjon simulatorer. Kjennetegnet ved den fremtidige simulatoren er at effekter av simulatortre ningen kan måles direkte, både i simulato...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lean Forum Norge

Lean Forum Norge (heretter benevnt LFN)sin hjemmeside http://leanforumnorge.no/ viser forumets fortløpende aktiviteter og utvikling nasjonalt og regionalt.7240 besøk på hjemmesiden siste måned. Forskningsprosjektet Lean Operations bruker også hjemmesiden for å spre informasjon om prosjektet, se ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Entry and Berthing Ship and Port Advising System as an Element of Port ITS

Safety is a severe issue for the ship approach to a port. The choice of manoeuvring procedures is based on the ship in combination with the Harbour Master experiences which have the potential for failing in difficult weather conditions, because of the str ong dynamic variability in near coastal a...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operations, theory for design, simulation, training and evaluation

Anchor-handling at depths of several thousand metres, precise assembling of subsea modules weighing several hundred tons, rig-construction in the ice and the cold of the northern regions, development of small, distant fields etc, are all examples of more demanding marine operations. The complex...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arctic DP: Safe and Green Dynamic Positioning Operations of Offshore Vessels in an Arctic Environment

KMB prosjektet Arctic DP forskar innan sikre og effektive offshore operasjoner i arktis som inkluderer dynamisk posisjonering (DP) av offshore fartøy i drivis. Me forskar langs tre hovudaksar: A) Matematiske metoder og algoritmer for kompensering av islaster i eit DP kontrollsystem. B) Numeri...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improved ship design and operation, by operational data aggregation, key performance indices and numerical optimization

Prosjektet har utviklet en demonstratorversjon av et skipsdesignverktøy. Basert på simulatormodeller av mulige komponenter i et designs energisystem, kan programmet finne hvilke komponenter som bør installeres for best mulig å passe designets forventede driftsprofil. Prosjektet har utviklet et...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New modes of collaboration in the maritime industry

The Norwegian maritime sector is a strong and complete national cluster that is globally competitive. The cluster is characterized by close local inter-firm interaction, with increasing international linkages. Linkages include foreign guest workers, forei gn ownership of maritime firms, outward f...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Luktfjerning ved resirkulering av plast

Prosjektets bærende idé er å gjøre resirkulert plast mer egnet for høyverdige produkter. - Prosjektets hovedmål er å øke lønnsomheten i resirkulering av plast ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi som gjør at resirkulert plast ikke lukter mer enn ny pl ast - Oppnåelse av hovedmålet vil gi redu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Vindu for alle - DP194

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

Boat Fender Module System - DP033

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektrisk drevet pod/utenbordsmotor

Det er en rekke teknologier som må utvikles og designes til et konsept med høy pålitelighet, minimalt vedlikehold og konkurransedyktige ytelser og kostnader. Dette gjelder: 1) Utvikling av en kompakt vannkjølt elektrisk permanent magnet motormed liten y tre diameter og lengde som kan drive en p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling - AVFALLSFORSK

Avfallsbransjen og miljøvernmyndighetene har et underdekket behov for nasjonal avfallsrelatert forskning. Dette gir seg utslag i udokumenterte antakelser om utslipp og konsekvenser av innsamling og behandling av avfall. Usikre resultater av rammevilkår o g virkemidler fra det offentlige kan virk...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Innovation in light metals proc. and manufacture involving the use of SPD for nanostructuring, mechanical alloying and interfacial bonding

SUP Improvement omhandler prosess- og material-utvikling av lette materialer basert på metoder for store deformasjoner (Severe Plastic Deformation; SPD), herunder Equal Channel Angular Pressing (ECAP), Accumulated Roll Bonding (ARB) og High Pressure Torsion (HPT). I disse prosessene får en dannet...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrerte nettverksbedrifter for økt konkurransekraft i maritim industri

Ulstein International AS søker om Maroff forprosjekt med siktemål om å etablere et bedriftskonsortie som vil søke Maroff om et større forskningsprosjekt på konkurransekraft i for norsk maritim industri. Dette prosjektet har som særlig siktemål å utvikle n y kunnskap og nye modeller for effektiv n...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Repower technologies and processes for miss-colored and micro cracked solar cells

Solar Cell Repower AS - SCR AS - is establishing a new industry sector. SCR is the first company in the PhotoVoltaic industry, in Norway and in the world, to repair and upgrade solar cells. SCR will use known technology in a novel way and through the BIA project develop new technology that will...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker

Arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsyrker er enten klær for menn, eller feminiserte kopier av mannsklær. Både erfaring og forskning viser at dette ofte ikke er vellykket. Prosjektets hovedmål er å utvikle kompetansebaserte produkter for kvinner in nen bygg og anlegg, industri, offshore, j...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RObots in Tanks

The proposed project ?RObots in Tanks? (ROT) aims to foster the development, application and integration of new manufacturing and inspection processes for narrow, highly inaccessible, dirty and complex enclosed spaces on vessels, like ballast water tanks. These processes will use a new generatio...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for innvendig presisjonsmaskinering - VIP

Dagens prosess ved Volvo Aero Norge for innvendig bearbeiding av lange og slanke jetmotorakslinger er karakterisert av lange operasjonstider og en stor andel støtteprosesser som ikke direkte bidrar til verdiskaping. Dagens prosess er utviklet på 1960-tall et, men benyttes fremdeles fordi det fore...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Direkte produksjon av en sveisbar titan eller titan legeringer/kompositt tråd uten smelting

Dagens teknologi for å lage titantråd er slik at titan-svamp (sponge) blandes med legeringselementer og kompakteres til (briquettes) som sveises sammen til en stor elektrode. Denne elektroden smeltes om opptil tre ganger med bruk av svært kostbare vakuum ovner. Det dannes da en støpeblokk (ingot...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation Robotics for Norwegian Industry

NextGenRob ? Neste-generasjon robotikk for norsk industri - var et 5-årig forskningsprogram der vi har utviklet ny kompetanse og teknologi innen robotikk for norsk industri. Prosjektet ble ledet av SINTEF IKT og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fra de industrielle partnerne S...

Awarded: NOK 28.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulerbare sitteløsninger med høyverdige taktile overflater

Prosjektet mål er å utvikle tekniske løsninger for produksjon av lett resirkulerbare sitteløsninger med høyverdige taktile og visuelle overflater i polymermaterialer (plast og tekstiler av samme materialer). En overflates taktile egenskaper er de som gir en berøringsopplevelse via reseptorer i h...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

TVERS: From waste to material resources in a grave to cradle perspective: A stakeholder approach within the textile value chain.

Prosjektets mål var å redusere miljøbelastningen fra tekstilforbruket gjennom et omvendt livsløpsperspektiv. Prosjekt tok utgangspunkt i bruks- og avhendingsfasen, for å se hvordan kunnskap om dette kan bidra til å redusere belastningen gjennom hele livsl øpet. For å få en bedre forståelse av for...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEXT GENeration production equipment for the production of ultra-thin SIlicon solar cell wafers

The aim of the project is to develop the technologies for next generation production line equipment for thin silicon wafers (<160 µm), with breakage rates equal to or lower than today?s figures for 180 µm wafers. The sub-goals of NEXTGEN-SI are: - To est ablish investigation techniques for and f...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestfold og Telemark

FMETEKN-FME - teknologi

FME- CenBIO- BIOENERGY INNOVATION CENTRE

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er et 8-årig industristyrt forskningssenter som samler aktører med interesse for norsk stasjonær bioenergi (varme/kraft), både fra industri (blant annet energiprodusenter og teknologileverandører) og FoU. CenBio tar sikte på å øke kostnadseffektivitet og bær...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Viken