0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sanntids Undervanns Trådløst Sensornettverk for å Overvåke Isdrift i Nordområdene

Oljeselskapene beveger operasjonene sine stadig nordover mot Arktis. I disse områdene utgjør drivis og isfjell en fare for for skip, rigger og operasjoner. Isen er ikke stabil, men flytter seg, gjerne 10-20 cm i sekundet. Dette gjør at isovervåkningen må gjøres i sann tid for å kunne sette i gan...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Molecular-based technical adaptation using oil-degrading bacteria for autonomous leakage detection

Dette prosjektet handler om å anvende miljøplattformen Environmental Sampling Processor (ESP, utviklet i MBARI), for sanntidsdeteksjon og analyse av vannprøver basert på genteknologi. ESP anvendes for miljøovervåking av petroleumsaktiviteter offshore med spesielt fokus på oljeutslipp i nordområde...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exome sequencing in Atlantic salmon

Development of an exon capture array for Atlantic salmon will be an important tool for large-scale characterization of exonic sequences and gene copy number variation (CNV) in both Atlantic salmon and the closely related brown trout. Obvious applications of the array are improved accuracy in var...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Method for remote cleaning and internal inspection of process vessels enabling cost savings and reduced risks to personnel and environment

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Omega-3 tablets

Omega-3 omsettes i dag i form av ren olje, softgel kapsler eller som pulver. Omega-3 tabletter er per i dag ikke på markedet, hverken som kosttilskudd eller farmasøytisk preparat. Omega-3 i pulver har eksistert som formulering i noen år, først og fremst rettet mot markedet for funksjonell mat. Fe...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ Helautomativert Adaptiv Produksjon av turbinledeskovler

Sluttdemonstrasjonen av IHAP er nå klar for igangsetting og sluttesting. 4 maskiner i produksjonsområdet for ledeskovler (eller LPT vane) er koblet sammen med drivere, en liten software enhet som muligjør kommunikasjon til kontrollsystemet (PCS). PCS er kapabel til å foreta sanntidsvurderinger av...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Air slide basic design and modelling

The aluminium industry uses airslides extensively to convey alumina. Currently industry lacks the means to predict how a material will behave on an airslide conveyor except by undertaking trials in a near- full-scale system. Research Summary: To develo p a characterisation technique to measure...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modellbasert styring av Czochralski silisium krystalltrekkeprosessen

Czokralski metoden for fremstilling av supperrene krystaller går ut på å trekke en sylindrisk krystall opp fra et bad av smeltet silisium eller et annet materiale. Slike superrene krystaller benyttes for framstilling av solceller og som basis for elektronikk-komponenter. Prosjektets hovedmål e...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Knowledge Based Development (KBD) - økt effektivitet og kvalitet i produktutviklingsprosesser gjennom implementering av KBD

Forskningsprosjekt gir økt effektivitet Knowledge-based Development (KBD)-prosjektet er inne i sitt tredje år. Bedriftene som deltar ser nå resultater av at sine innovasjons- og utviklingsprosesser blir mer effektive og at kunnskapsoverføring systemati seres. ? Vi har spesielt merket effektivit...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-boat MOL

-

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust, industriell sømautomatisering

Prosjektets idé er å innføre fleksibel, adaptiv og rekonfigurerbar automatisert søm som en robust, industriell prosess. En automatisert sømcelle skal kunne utføre et stort antall forskjellige operasjoner på ulike produkter og moduler. Det skal være enkelt å tilpasse prosessen til nye produkter o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lean Operations

Prosjektets ordinære aktivitet ble avsluttet ved utgangen av 2014, det som gjenstår er de to Phd-studentenes avhandlinger. Temaet Lean på norsk har vært gjennomgående i prosjektet, der det søkes å finne arbeidsmåter innenfor Lean; som passer inn i den norske samarbeidsmodellen med utstrakt bruk ...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AluCast

To sammenskrudde lineskiver i aluminiumkomposittmateriale som var støpt hos Marcussens Metallstøperi, hadde vært i drift i mer en seks år da AluCast-prosjektet startet. De er fortsatt i drift! Det er utrolig bra i forhold til alle tidligere løsninger. En gjennomførte derfor undersøkelser av mikro...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering av nye, melkebaserte ingredienser fra fraksjonering av melk ved hjelp av filtreringsteknologi.

Disputasen fant sted 19/2, med stor suksess. Kommiteen som eksaminerte kandidaten bestod av opponentene dr. Thom Huppertz, NIZO, NL, og Prof. em. Anders Andren, SE, samt koordinator dr. Tove Devold, NMBU, NO. Forsvaret og diskusjonen var god, og stipendiaten fikk svært gode skussmål av sine oppon...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT)

Fra begynnelsen i 2011 var visjonen til SAMCoT å være et ledende internasjonalt senter for utvikling av robust teknologi som trengs av industrien som opererer i Arktis. På denne måten har SAMCoTs mål vært å utføre forskning som skal hjelpe industrien i den miljøvennlige utviklingen av Arktis, hvo...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental understanding of electrocoalescence in heavy crude oils

Elektrokoalesens (EC) brukes for å forbedre olje-vann-separasjon ved prosessering av råolje. Elektriske felt kan bidra til at små vanndråper slår seg sammen til større dråper som felles ut raskere fra råoljen. Dette vil gi redusert oppholdstid i separatortanker. EC kan enten bli anvendt under sti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Microstructured Reactors for Compact Conversion of Natural Gas to Liquid Fuels

Dette forskerprosjektet har omhandlet framstilling av flytende drivstoff fra naturgass i såkalte mikrostrukturerte reaktorer. Fordi Norge kommer til å ha en sentral posisjon som gassprodusent og eksportør i framtida, og spesielt fordi en stor andel av naturgassressursene ligger i Arktis, er det v...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Pure Silicon production using Natural gas

Norge er et land med høy kompetanse innen materialteknologi og metallurgi, og det nyeste feltet er produksjon av solcelle silisium. Råvarer er det desverre lite av, og de fleste råvarene importeres, bearbeides i Norge og selges så til utlandet. En nasjonal råvare til metallproduksjon som forløpig...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Catalyst and process optimization for petrochemical applications of stereoselective olefin metathesis

Olefinmetatese er en kjemisk reaksjon som omorganiserer bindingene mellom to umettede molekyler, kalt olefiner eller alkener, og produserer to nye olefinmolekyler. Selv om disse endringene i bindingene kan fremstå som triviell ved første øyekast, er olefinmetatese en svært viktig reaksjon, ikke m...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Subsea application of the Quickflange cold flanging technology

Innledning Quickflange har utviklet og leverer rørkoblinger til industrien som kan sammenføyes permanent til rør uten bruk av sveising eller annet såkalt varmt arbeide. Aktører med behov for sammenføyning av rør under vann har sagt at en tilsvarende kobling vil være ettertraktet til bruk Subsea...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland