0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Political-institutional change in China, the EU, India and USA and their consequences for Norwegian primary industry policies

The project is designed as a comparative case study. It should be noted, however, that the selection of cases is based on neither the "most similar", nor the "most different" strategy for case studies. China, India, the EU and USA are selected, not merely as cases, but because they are some of t...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Johan Arndt Markedføringskonferanse 2009

Konferansen søker å samle de aktører som arbeider innen markedsforskning og undervisning i markedsføringsfaget i Norge. Hovedhensikten er å formidle pågående arbeider og stimulere til fagutvikling, samt etablere samarbeidsprosjketer mellom de utdanningsi nstitusjoner i Norge som arbeider aktivt ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2009 PÅ NHH 8. OG 9. JANUAR

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av den 26. FIBE 2009. FIBE 2009 arrange res på 8. og 9. januar. Konferansen blir...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

He, Bin, Kina, statsstipend 2008/09

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2008 PÅ NHH 3. OG 4. JANUAR

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av 25-årsjubileumskonferansen FIBE 2008. FIBE 2008 arrangeres på NHH 3. og 4. jan...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nordic Academy of Management

NHH is hosting the Nordic Academy of Management conference in 2007. We hereby apply for financial support to organize and run the conference. The Nordic Academy of Management aims to develop research, education and practise within the management and busin ess administration area in the Nordic cou...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Facilitating entrepreneurial spin-off processes within universities -research-based new firm formation

The goal of this project is to better understand how the initiation and early development of research-based new ventures can be facilitated. Three research questions will be addressed: What are the resources used and the outcomes from university initiativ es to facilitate the formation of spin-of...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Market-based value adding and differentiation of salmon

This project aims to provide novel insights that can help Norwegian salmon companies to improve their long term competitiveness and profitability through enhanced value adding and differentiation strategies. The project will base its results on in-depth s tudies of key buyers in three important m...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Publiseringsstøtte - Atferdsaddisjonalitet

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Eija Källström, FI55, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Earnings Management and Methods for identifying such activities

Earnings management (EM) occurs when managers use non-objective judgment in financial reporting. The most of the judgment is concealed, and the prevailing research methods of identifying EM are still not adequate. Various models for estimating the discret ionary accruals have dominated the litera...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Coping with Risk in Maritime Logistics - Managing vulnerability, risk and resilience in maritime logistics chains

Ship-owners being able to offer logistics services that cover the complete maritime logistics chain, including planning, control, management, improvement and optimization, brings new areas of opportunities, e.g. better control of resources and interfaces, but also increased vulnerabilities and r...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

An Industry Initiative to enhance excellence in ship operation by setting standards for Corporate Governance

A group of 18 leading ship management companies and ship owning companies (The Sponsor Group) agreed in 2004 to cooperate in order to drive the process for establishing an international standard for KPIs in ship management. The Sponsor Group established that they had unique competence and experi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Melkumov, Dmitri finsk statstip 2005/06

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

ABC-konferanse

Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI har tatt på seg ansvaret for å arrangere den åttende europeiske konferansen til Association for Business Communication (ABC) og har valgt følgende hovedtema: ?Dialogue - challenge and op portunity?. Det er første gang Norge er v...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Smart Shipping - Maritime Revenue Management

The business environment in shipping and maritime logistics is changing. Operators increasingly experience demands for new types of services - integrated shipping in transparent value chains - combined shipping and order-point management - automated/remot ely operated ship operations etc. This de...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2006 PÅ NHH 5. og 6. JANUAR.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2006, den 23de i re kken. FIBE 2006 arrangeres på NHH 5. o...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qi, Yujie kinesisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 87,800

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Ebbe Rasmussen, DK14, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Merker, merker....., gir de konkurransefortrinn? Og for hvem?

I sjømatmarkedet har det dukket opp en del nye typer av produktmerker de siste årene. Spesielt viktig er som i all handel private lables. Miljømerker er også stadig viktigere, og kan skape en ekstra utfordring for norsk fisk som ikke har tilgang til denne type merker. Studier som har sette på be...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

European International Business Academy Annual Conference, Oslo, 2005

The EIBA Annual Conference is hosted each year by a major European university. The 2005 conference will be organized into ten different tracks reflecting the disciplinary and topical diversity of research in international business. The conference tracks a re the following (track chairs in paranth...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedsbaserte sjømatprodukter for hjemmemarkedet: En studie av innovative fiskeforedlingsbedrifter

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som kan bidra til å klarlegge og synliggjøre hvilke forhold som er kritisk for å lykkes med utvikling av nye høyforedlede sjømatprodukter. Fiskeindustrien er inne i en neg ativ utvikling og nye produkter og marked...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NATURNAER-Natur og næring

Creating competitive advantages within marine fish farming - a critical review of competitive positioning and organizational form

The Norwegian marine farming industry has faced severe setbacks and is now in a state of financial turmoil. The industry has not succeeded in developing a complete and competitive value chain in spite of heavy investments and efforts both from entrepreneu rs, private investors and the government....

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom ...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2005 PÅ NHH 6. og 7. JANUAR.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2005, den 22de i re kken. Konferansen er viktig for å skape ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kümmel; A. Tyskland STP 04/05

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fagkonfeanse i bedriftsøkonomiske emer (FIBE) 2004

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Agder