0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved operability and decision making for weather sensitive marine operations

Subsea 7 er en ledende global leverandør av tjenester og prosjektgjennomføring offshore for en energisektor i utvikling. Dette arbeidet er svært sensitivt for værforhold, og uegnet vær kan ofte føre til forsinket gjennomføring. Forsinket prosjektgjennomføring forårsaket av krevende værforhold er...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Rogaland

JPIURBAN-Urban Europe

Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

De to første milepælene "Undertegning av finansieringskontrakten og konsortieavtalen" og "Utforske og ramme systemlæring" ble vellykket implementert i M03 og M09 av WP1, WP2 og WP3, og nettstedet og sosiale medier-aktivitetene til WP6 ble lansert (D.6.2). WP1 implementerte også vellykket RACI QM-...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Prosence

Rørsystemene som brukes i industrien er ofte isolerte. Kondensdannelse under denne isolasjonen fører til korrosjon på rørene. Det finnes i dag ikke løsninger på markedet som eliminerer denne problematikken. Lekkasjer fra rørene kan føre til utslipp av gass. En gassky har enormt skadepotensiale fo...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool by Bente AS

The identification of individuals’ natural hair color is very important for proper treatment and coloring. Hence, ByBente has a color system which is applied to describe the color composition of a given individual’s hair. According to the system, a color of an individual’s hair can be labeled wit...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Lumiblast™

Glioblastom er den vanligste og mest aggressive kreftformen som angriper nervesystemet. Median overlevelse er 13.9 måneder fra sykdommen blir oppdaget. Den vanligste behandlingen er en kombinasjon av kirurgi, stråling og cellegift. Denne behandlingen har ikke vært endret på tiår, og effekten begr...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Aggregated XR multiuser space for future work places

Production lines and machines are getting more and more complex. Information is spread out over a physical and a digital world and is difficult to combine. To access that information, operators need to continuously switch context. The need of data visualization tools is identified, data should be...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Circular Twin

Circular Twin aims to design, deploy, and validate a holistic framework of solutions that will pave the way towards a Circular Economy- driven sustainable production era realizing the vision of Industry5.0; it will do so, by developing, delivering, and validating holistic, Standardized collaborat...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AWARE5.0

The AWARE5.0 project aims to holistically address the growing challenge of achieving a resilient European industry (industry 5.0) through an AI-based, Digital Twin supported, modular “Rapid Reconfiguration Enabler”. Something about resilience and elaborate on the points in objectives The pandem...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mine.io: A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem

In the context of industrialization, informatization and sustainable development of the mining sector, Mine.io solution will build a novel mining digital ecosystem and a systemic structure for the implementation of Mining 4.0 in mining industrial environments. Mine.io solution will embrace the wh...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ENGIneering PLAtform for Circular Economy

ENGIPLACE aims at researching, developing, and experimenting an open Digital Platform to support the Engineering of Circular Economy in next generation Products, Production Systems and Supply Chains. ENGIPLACE Platform aims to extend state-of-the-art PLM systems, compliant with i) a Circularity b...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

“Matching Assets with manufacturing Tasks for Changeable & Efficient Reconfiguration”

(SO1): Establishing product-process-production system of systems model Enabling companies to efficiently determine relations between products, processes and production systems, thereby enabling to determine impact of market and supply changes on production systems, and identifying opportunities t...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Listening to the soil: sensor-driven data science enforced decision support platform to monitor and forecast soil health for sustainable use

Write the proposal, including Impact, Excellence, and Work Packages' activity Coordinate the "Technology" and "Dissemination" working groups of the consortium in the proposal writing Co-coordinate the proposal submission

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HORIZON EUROPE

The project will consist of identifying and sourcing part of the work to be done to a third-party organization, specialized in the call for proposal. Furthermore, the proposal itself with all attachments will be concretized, written, and submitted. This step includes defining project activities a...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere

Prosjektet «KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere» bringer sammen sterke norske forskningsmiljøer innen klima og miljø og didaktiske fagmiljøer med ekspertise på kunnskapsformidling i realfag. Formidlingen skal gi kunnskap om klimaforandringer, hvordan forskere kommer fram til sl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autonomous Resident Underwater Drone for the Aquaculture Industry

Eurostar project summary: During this project, we will develop a system combining a resident underwater drone (RUD) with a docking/charging station for the aquaculture industry. It will allow autonomous net inspections & environmental parameters tracking. RUD builds upon Hydromea (project partner...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IscAlert MICRO

Despite being highly preventable, ischemia is a contributory factor in over 10 million deaths each year (excluding ischemic stroke and ischemic heart disease ). Ischemia is a condition where the cells do not get enough oxygen to survive because of inadequate blood supply, and can occur as a resul...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestfold

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Smartbydebatten - er klima, krig, digitale trusler og selvforsynt mat Mission possible?

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 6 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens st...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Akershus

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennom...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-AURORA: CALL HORIZON-CL5-2022-D3-01-15

PES-prosjektet omfatter prosjektmøter med potensielle partnere, tekniske diskusjoner, nettverksbygging, definisjon av målsetning og arbeidsplan, samt input til søknadstekst og budsjettforslag for den endelige EU-søknaden. Cybernetica har et særlig ansvar for arbeidspakken vi vil være leder av. Sø...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AleMo - Advanced and Sustainable Aluminium Alloys for High-Pressure Die Cast Components for e-Mobility

AleMo har som overordnet mål å utvikle høytrykkstøpte aluminiumslegeringer med bedre egenskaper og/eller lavere CO2-utslipp for å øke bruken av det lette og miljøvennlige metallet aluminium i elektriske biler. Dette vil kunne føre til lavere utslipp, lengre kjørerekkevidde og lavere kostnader for...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Delautomatisering av digital risikostyring

Digitalisering er en trend som har pågått i flere tiår. Vi digitaliserer stadig mer av vår kritiske samfunnsinfrastruktur, og vi blir stadig mer avhengige av den digitale infrastrukturen. Denne avhengigheten øker vår digitale risiko: vi har ikke lenger mulighet til å gå tilbake til penn og papir....

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Automated retinal scans for early detection of diabetic eye diseases through use of artificial intelligence

Oivi provides affordable eye care for all and prevent unnecessary blindness by providing a low-cost camera for retinal (fundus) photography, with fully automated image capture and diagnostics. Oivi is a point-of-care device for eye screening of diabetic retinopathy (DR). DR affects >160 M people ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multifunctional materials for sustainable structural power devices

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe call (topic entitled “Advanced lightweight materials for energy efficient structures”). The funding will enable ONiO to actively support the coordinating organization and other partners in w...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AI-IMPACT – Calculating, Measuring, Tracking & Predicting Impact on an European dimension

A data-driven AI tool that measures and predicts the positive social and environmental impact and potential impact of early-stage startups and projects, both now, in the future, and over time. Key result: an AI calculator that measures and predicts both current and future positive impact an inno...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Laks i lukkede anlegg- i sjø og på land

Vi gjentar suksessen med tidligere konferanser, i 2019 og 2020 med samlet over 650 påmeldte, og arrangerer et nytt Laks på Land torsdag 19. mai 2022 på Radisson Blue Scandinavia i Oslo. Programmet er vedlagt. Det blir en heldagskonferanse med aktuelle tema og debatter som alle handler om produks...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ETCETERA PES

Writing a HE project proposal called ETCETERA. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, and a combination with e-shape, another H2020 proj...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Using steam - sustainable agricultural production

Soil Steam International har flere ganger tidligere fått seal of excellence søknadsforsøk gjort i programmet "Horizon 2020". Vi er nå kommet videre fra fase 1 i det nye programmet "Horizon Europe", og skal sende inn fase 2 innen 15.juni. Prosjektet er viktig for Soil Steam, da det omhandler vikti...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestfold

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The third LPMO symposium

Ikke aktuelt. Prosjektsammendraget er dekkende.

Awarded: NOK 84,686

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Acquisition of zero to negative offset seismic data – proof of concept.

Olje- og gassindustrien har i flere tiår etterlyst 0 til negativ offset marin seismikkdata for forbedret avbildning. Flere forsøk har vært gjort tidligere uten kommersiell suksess. North GeoServices har utviklet et unikt innsamlingssystem som vil muliggjøre 0 til negative offsets. Prosjektet er m...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Akershus